Obchodní jednání

Zkratka předmětu KOD/OJ
Název předmětu Obchodní jednání
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/OJ
Název Obchodní jednání
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami obchodního vyjednávání a základními komunikačními technikami při všech typech jednání.

Požadavky na studenta

K získání zápočtu je nutná aktivní účast na cvičeních a splnění semestrálního projektu - obchodní prezentace vlastního produktu či služby.

Obsah

Prezenční studium:
Cvičení:
1. Úvod do obchodního jednání
2. Předpoklady profesionálního obchodníka
3. Neverbální komunikace
4. Verbální komunikace, rétorika, asertivita
5. Typologie zákazníků a odlišnosti při jednání se zákazníky
6. Příprava na obchodní jednání
7. Prezentační dovednosti obchodníka
8. Storytelling v obchodě
9. Argumentování
10. Tvorba obchodní prezentace
11. Prodejní prezentace I
12. Prodejní prezentace II
13. Strategie a taktiky vyjednávaní
14. Trénink prodejních dovedností v praxi

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Student si má hlubší znalosti v oblasti společenského styku a zná zásady a principy obchodního jednání v tuzemsku i zahraničí.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Radim Dušek, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Radim Dušek, Ph.D., Ing. Jan Šalamoun
Literatura
  • Fritzsche, T. Jak přesvědčivě vyjednávat. Praha: Fragment, 2015.
  • Špaček, L. Úspěšný obchodní zástupce. Praha: Fragment, 2014.
  • Eades K. M, Sullivan, T. The Collaborative Sale. New Jersey: Wiley, 2014.
  • Žantovská, I. Rétorika a komunikace. Praha: Dokořán, 2015.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)

Hodnotící metody

Seminární práce

Stáhnout jako PDF