Specialization Project 1 - theory

Zkratka předmětu KOD/OSP1
Název předmětu Specialization Project 1 - theory
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/OSP1
Název Specialization Project 1 - theory
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Seminář 50 HOD/SEM
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KOD/SP1
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je podpořit schopnost studentů samostatně prakticky aplikovat teoretické znalosti na konkrétních projektech, které budou organizovány ve spolupráci s externími organizacemi i v rámci Ekonomické fakulty JU.
Práce na projektu bude týmová či individuální dle rozsahu konkrétního projektu. V rámci tohoto předmětu se studenti budou samostatně systematicky teoreticky připravovat na praktické řešení zadaného projektu, čímž si prohloubí odborné znalosti ve vybrané oblasti a problematice.
Výstupem bude projektová dokumentace (cíle projektu, plán řešení projektu) a zpracovaný okomentovaný přehled současného stavu poznání v dané problematice.
Příklady tematických oblastí, ve kterých budou projekty zadávány: rozvoj konkrétní firmy (např. marketingový audit, inovace marketingového mixu), marketingový výzkum, data mining, event management, brand management, družstevnictví, management služeb v CR, destinační management a marketing, uplatnění lokální produkce v obchodě.

Požadavky na studenta

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Radim Dušek, Ph.D.
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF