International Trade

Zkratka předmětu KOD/YITR
Název předmětu International Trade
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/YITR
Název International Trade
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KOD/ITAJ
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Požadavky na studenta


Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: Roberto Bergami, Dr.
  • Přednášející: Roberto Bergami, Dr., Ing. Martina Krásnická, Ph.D., Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
  • Cvičící: Roberto Bergami, Dr., Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
Literatura
  • Bergami. R. (2013). International trade: a practical introduction, (4th ed.). Melbourne, Australia.
  • Hill, C. W. L. (2015). International Business: Competing in the Global Marketplace. New York, NY, USA.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta

Stáhnout jako PDF