Marketing Communication

Zkratka předmětu KOD/YMC
Název předmětu Marketing Communication
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/YMC
Název Marketing Communication
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KOD/MC
Vyloučené předměty KOD/KMK, KOD/MK
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

This course aims to enlarge students' knowledge on the promotion as a tool of the marketing mix. Students will get information about the basic tools of communication mix, their regulations, ethics etc. The gained skills are examined by solving practical project.

Požadavky na studenta

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Students must have knowledge of marketing management.

Získané způsobilosti

Students are able to design a marketing communication strategy and they have a basic knowledge of the promotion mix management.

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Iveta Broučková, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Iveta Broučková, Ph.D., Ing. Radim Dušek, Ph.D.
 • Cvičící: Ing. Iveta Broučková, Ph.D., Ing. Radim Dušek, Ph.D.
Literatura
 • Egan, J. Marketing Communication. London, 2007.
 • KOTLER, P., ARMSTRONG, G. Principles of Marketing. Prentice Hall, 2000.
 • KOTLER, P., KELLER, K. L. Marketing, management. Praha: Grada Publishing, 2007.
 • Keller, K. L. Strategic brand management.
 • Tellis, J. G. Advertising and Sales Promotion Strategy.
 • Blythe. Essentials of Marketing Communication.
 • Ogilvy, D. Ogilvy on Advertising.
 • Fill, C. Simply Marketing Communication. Harlow, 2006.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), E-learning

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Esej, Test, Sebereflexe

Stáhnout jako PDF