Projekty

Projekty, kde člen katedry je řešitelem projektu

Aspects and prerequisites of sustainable development of regions in the context of business opportunities
Řešitel
Spoluřešitelé
Determinanty trhu bioprodukce (Jihočeský kraj)
Řešitel
Spoluřešitelé
Nákupní chování spotřebitelů v ČR
Řešitel
Spoluřešitelé
Nástroje pro podporu rozhodování v destinacích cestovního ruchu
Řešitel
Spoluřešitelé
Řízení vybraných rizik u MSP působících v mezinárodním obchodě
Řešitel
Spoluřešitelé
Systém pro podporu marketingového rozhodování DestinACE
Řešitel
Spoluřešitelé
Vnímání současných a retro obalů u vybraných produktů
Řešitel
Spoluřešitelé

Projekty, kde člen katedry je spoluřešitelem projektu

Faktory vztahu návštěvníků k prostředí atraktivit ve zranitelných oblastech
Řešitel
Spoluřešitelé
Inovační management a konkurenceschopnost MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
Manažersko-právní simulace „Bankrot jako (vý)hra“
Řešitel
Spoluřešitelé
Modely řízení MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
Rozvoj jihočeského regionu – potenciál pro aplikaci iniciativy Evropské komise Smart Region
Řešitel
Spoluřešitelé
SIP-SME (Service Innovations Prozess für Klein-und Mittelunternehmen)
Řešitel
Spoluřešitelé
Systém kurzové prevence
Řešitel
Spoluřešitelé