Uhlířová Marta, JUDr., Ph.D.

Vzdělání:

1995 – 2005 Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, obor Právo, titul Mgr.

2001 - Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, obor Právo – rigorózní řízení – titul JUDr.

2004 - 2009 - Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, doktorský studijní program: Teoretické právní vědy/Veřejné právo III – Ústavní právo, trestní právo, kriminologie a kriminalistika – titul Ph.D.

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
ECBE European Culture And Bus. Environment KOD Ano
LAW Law KPH Ano Ano
KOSPR Občanské a spotřebitelské právo KPH Ano
KPRVB Právo KPH Ano
PRAVB Právo KPH Ano
ZPRAV Právo KPH Ano
KPP2 Právo v podnikání II KPH Ano
PP2 Právo v podnikání II KPH Ano Ano
KZSVP Základy soukromého a veřejného práva KPH Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace
Detail Uhlířová Marta

Kupní smlouva (část IX.)
2014 KAPITOLA V KNIZE
Detail Uhlířová Marta
Jelínek Jiří
Kapitola 29 - Trestní odpovědnost právnických osob v Rakouské republice – komparace s českou právní úpravou
2013 KAPITOLA V KNIZE
Detail Uhlířová Marta
Legal aspects of the crimes commited in insolvency proceedings – comparison of Czech and Austrian legislation.
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU
Detail Uhlířová Marta
Změny v oblasti obhajoby v trestním řízení
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU
Detail Jelínek Jiří
Uhlířová Marta
Obhájce v trestním řízení
2011 KNIHA
Vložit vše do košíku 1 - 5 z 5