Nichtburgerová Danuše, PhDr. Mgr.

Vzdělání:

1989 Univerzita Karlova v Praze, fakulta filozofická, katedra psychologie, titul PhDr.

1993-1996  Univerzita Karlova v Praze, fakulta filozofická, katedra psychologie, postgraduálně Psychologie práce a organizace

2011-2012 Univerzita Palackého v Olomouci, fakulta filozofická, katedra psychologie, postgraduálně Dopravní psychologie

Rozsah mé praxe zahrnuje aktuální problematiku  pracovního a trestního práva.


1989-Charles Univerzity in Prague, Faculty of Arts, Psychology

1993-1996 Charles Univerzity in Prague, Faculty in Arts Industrial and Organizational Psychology Postgraduate

2011-2012 Palacky Univerzity in Olomouc , Faculty of Arts Traffic Psychology Postgraduate

The scope of my practice includes in the labour and criminal law.

 

Vysokoškolská poradna Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity

Adresa poradny:

Budova Ekonomické fakulty JU, Studentská 13, 2. poschodí, číslo dveří 211(katedra práva).

Pracovník poradny:

Psycholog PhDr. Danuše Nichtburgerová

e-mail: nichtbur@ef.jcu.cz (sem lze adresovat dotazy a objednávky).

Pravidelné konzultační hodiny:

pondělí 10-16 hodin

čtvrtek  10-16 hodin

Konzultace lze dojednat i mimo uvedenou dobu na čísle telefonu 38 777 2573 nebo přes sekretářku katedry práva na čísle telefonu 38 777 2572.

Zaměření psychologické poradny:

Poradna je zaměřena na poskytování služeb psychologického poradenství studentům, absolventům a zaměstnancům všech fakult Jihočeské univerzity, včetně rodinných příslušníků, kteří se krátkodobě či dlouhodoběji ocitli v situaci pro ně nepříznivé a zatěžující, vyžadující zvláštní péči. Služby jsou poskytovány např. studentům, absolventům a zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům s problémy v přizpůsobení, s osobnostními zvláštnostmi, příslušníkům menšinových etnik a národností, absolventů po nástupu do praxe či nezaměstnaných, rekvalifikantů, při propouštění, atd.

Poradna je dále zaměřena na zjišťování psychické způsobilosti pro studium a výkon profesí, které tuto kompetenci ze zákona vyžadují.

Poradna rovněž nabízí možnost sebepoznání prostřednictvím psychologických metod a pomoc při seberealizaci, uplatnění na trhu práce  a rozvoji pracovní kariéry absolventů a zaměstnanců všech fakult JU.

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
KPSCH Psychologie KPH Ano Ano Ano
KPSY Psychologie KPH Ano Ano
PSCH Psychologie KPH Ano Ano Ano
PSY Psychologie KPH Ano Ano Ano
KSOPS Sociologie a psychologie KPH Ano Ano
SOPS Sociologie a psychologie KPH Ano Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Nichtburgerová Danuše
Kouřilová Jindřiška
SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ PSYCHICKÉ ZÁTĚŽE NĚKTERÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH PROFESÍ.
2011 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Nichtburgerová Danuše
Karierová poradna
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Vložit vše do košíku 1 - 2 z 2