Nichtburgerová Danuše, PhDr. Mgr.

Vzdělání:

1989 Univerzita Karlova v Praze, fakulta filozofická, katedra psychologie, titul PhDr.

1993-1996  Univerzita Karlova v Praze, fakulta filozofická, katedra psychologie, postgraduálně Psychologie práce a organizace

2011-2012 Univerzita Palackého v Olomouci, fakulta filozofická, katedra psychologie, postgraduálně Dopravní psychologie

Rozsah mé praxe zahrnuje aktuální problematiku  pracovního a trestního práva.


1989-Charles Univerzity in Prague, Faculty of Arts, Psychology

1993-1996 Charles Univerzity in Prague, Faculty in Arts Industrial and Organizational Psychology Postgraduate

2011-2012 Palacky Univerzity in Olomouc , Faculty of Arts Traffic Psychology Postgraduate

The scope of my practice includes in the labour and criminal law.

 

Vysokoškolská poradna Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity

Adresa poradny:

Budova Ekonomické fakulty JU, Studentská 13, 2. poschodí, číslo dveří 211(katedra práva).

Pracovník poradny:

Psycholog PhDr. Danuše Nichtburgerová

e-mail: nichtbur@ef.jcu.cz (sem lze adresovat dotazy a objednávky).

Pravidelné konzultační hodiny:

pondělí 10-16 hodin

čtvrtek  10-16 hodin

Konzultace lze dojednat i mimo uvedenou dobu na čísle telefonu 38 777 2573.

Zaměření psychologické poradny:

Poradna je zaměřena na poskytování služeb psychologického poradenství studentům, absolventům a zaměstnancům všech fakult Jihočeské univerzity, včetně rodinných příslušníků, kteří se krátkodobě či dlouhodoběji ocitli v situaci pro ně nepříznivé a zatěžující, vyžadující zvláštní péči. Služby jsou poskytovány např. studentům, absolventům a zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům s problémy v přizpůsobení, s osobnostními zvláštnostmi, příslušníkům menšinových etnik a národností, absolventů po nástupu do praxe či nezaměstnaných, rekvalifikantů, při propouštění, atd.

Poradna je dále zaměřena na zjišťování psychické způsobilosti pro studium a výkon profesí, které tuto kompetenci ze zákona vyžadují.

Poradna rovněž nabízí možnost sebepoznání prostřednictvím psychologických metod a pomoc při seberealizaci, uplatnění na trhu práce  a rozvoji pracovní kariéry absolventů a zaměstnanců všech fakult JU.

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
KPSCH Psychologie KPH Ano Ano Ano
PSY Psychologie KPH Ano Ano Ano
KSOPS Sociologie a psychologie KPH Ano Ano
SOPS Sociologie a psychologie KPH Ano Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Nichtburgerová Danuše
Kouřilová Jindřiška
SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ PSYCHICKÉ ZÁTĚŽE NĚKTERÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH PROFESÍ.
2011 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Nichtburgerová Danuše
Karierová poradna
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Vložit vše do košíku 1 - 2 z 2