Projekty

Projekty, kde člen katedry je řešitelem projektu

Inovace předmětu "Introduction to the EU Law"
Řešitel
Spoluřešitelé
Inovace předmětu "Právo B"
Řešitel
Spoluřešitelé
Manažersko-právní simulace „Bankrot jako (vý)hra“
Řešitel
Spoluřešitelé
Národní individuální projekt „Vzdělávání a dovednosti pro trh práce“ (veřejná zakázka „Poradenské činnosti v Jihočeském kraji 2015-2018“)
Řešitel
Spoluřešitelé
Systém kurzové prevence
Řešitel
Spoluřešitelé

Projekty, kde člen katedry je spoluřešitelem projektu

Dopady homeworkingu do nákladů MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
Řízení vybraných rizik u MSP působících v mezinárodním obchodě
Řešitel
Spoluřešitelé
Systém pro podporu marketingového rozhodování DestinACE
Řešitel
Spoluřešitelé