Publikace

Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Slobodník Martin
Hrubý Rudolf
Administrative Law Sanctioning after Recodification and its Influence on the Entrepreneur's Responsibility
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Frantíková Zuzana
Class Action Lawsuits as a Procedural Instrument of Consumer Protection
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Vrchota Jaroslav
Frantíková Zuzana
Comparison of Telework in the Czech Republic and in its Neighbouring Countries
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Strnad Zdeněk
Oponentský posudek na rigorózní práci "Metodologie interpretace právní úpravy oddlužení"
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Strnad Zdeněk
Oponentský posudek na rigorózní práci "Vybraná problematika specifické fáze insolvenčního řízení od povolení oddlužení do (ne)schválení oddlužení a některé související instituty"
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Krásnická Martina
Vojtko Viktor
Strnad Zdeněk
...
Simulation of insolvency proceedings year II - Evidence of the long term effect on cognitive learning
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Krásnická Martina
Bergami Roberto
Vojtko Viktor
Choice of purchase currency by Czech exporters sourcing abroad
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Strnad Zdeněk
Insolvenční řízení (očekávání, realita a budoucnost insolvenčního zákona)
2016 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Petr Bohuslav
K nálezu věcí skrytých a otázce pokladu v platném občanském zákoníku
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Krásnická Martina
Vojtko Viktor
Strnad Zdeněk
...
Learning outcomes of simulation of insolvency proceedings inspired by the US Mock trials
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hrubý Rudolf
New Institutions of Civil Law in Practice
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Jirsa Jaromír
Motl Tomáš
Petr Bohuslav
...
Občanské soudní řízení, soudcovský komentář, Kniha IV.
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Petr Bohuslav
Maxa Hubert
Odpovědnost za škody působené zvěří
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petr Bohuslav
Přelomový judikát z Německa inspirací i pro nás? Komentář k rozhodnutí AG Plettenberg.
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Frantíková Zuzana
Transformation of an Association into an Institute
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petr Bohuslav
Změny, které přináší novela zákona o přestupcích na úseku myslivosti
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Frantíková Zuzana
Alternative Dispute Resolution before Czech Trade Inspection
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Jirsa Jaromír
Motll Tomáš
Vojtek Petr
...
Občanské soudní řízení, soudcovský komentář, Kniha IV. §201-250l občanského soudního řádu podle stavu k 1. 1. 2015
2015 KNIHA Odborná monografie
Detail Petr Bohuslav
Maxa Hubert
Podpis písemného právního jednání v době moderních komunikačních technologií se zvláštním zřetelem k rozhodčí doložce
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petr Bohuslav
Posudek oponenta disertační práce Ochrana vlastnického práva v rozhodovací praxi soudů v České republice
2015 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Petr Bohuslav
Posudek oponenta disertační práce Právo stavby v českém a francouzském právu
2015 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Petr Bohuslav
Maxa Hubert
Problematika appointing authority ve světle judikatury
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petr Bohuslav
Property Right Aquisition From an Unentitled Person in the New Czech Civil Code
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petr Bohuslav
Maxa Hubert
Rozhodčí doložka sjednaná ve spotřebitelské smlouvě – judikatorní vrtkavost
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Strnad Zdeněk
Vytejčková Veronika
Horáček Zdeněk
...
Vodní právo
2015 KNIHA Učebnice
Detail Horáček Zdeněk
Král Miroslav
Strnad Zdeněk
...
Vodní zákon s aktualizovaným podrobným komentářem po roce účinnosti nového občanského zákoníku k 15 .3. 2012 III. vydání
2015 KNIHA Učebnice
Detail Uhlířová Marta
Strnad Zdeněk
Krásnická Martina
...
Základy práva
2015 KNIHA Skripta
Detail Petr Bohuslav
Čechura Vladimír
Kostečka Jaroslav
...
Zákon o myslivosti (komentář)
2015 KNIHA Odborná monografie
Detail Krásnická Martina
Bergami Roberto
Adoption of the Euro by the Czech Republic: Legal, Political and Economic Considerations
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Uhlířová Marta
CRIMINAL LIABILITY OF LEGAL PERSONS - A COMPARISON OF CZECH AND AUSTRIAN LEGISLATION
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krásnická Martina
Bergami Roberto
Vojtko Viktor
Choice of Invoice Currency by Czech Exporters
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Uhlířová Marta
Kupní smlouva (část IX.)
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v učebnici
Detail Krásnická Martina
Bergami Roberto
Vojtko Viktor
Purchase Currency by Czech Exporters Sourcing Abroad
2014 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Uhlířová Marta
Jelínek Jiří
Kapitola 29 - Trestní odpovědnost právnických osob v Rakouské republice – komparace s českou právní úpravou
2013 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Krásnická Martina
Legal and economic aspects of deeper EU integration in the Czech Republic
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Uhlířová Marta
Legal aspects of the crimes commited in insolvency proceedings – comparison of Czech and Austrian legislation.
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Strnad Zdeněk
Horáček Zdeněk
Kliková Alena
...
Vodní právo
2013 KNIHA Učební texty
Detail Strnad Zdeněk
Horáček Zdeněk
Vytejčková Veronika
...
Vodní zákon s podrobným komentářem po velké novele stavebního zákona k 1.1.2013
2013 KNIHA Učebnice
Vložit vše do košíku 1 - 38 z 38