Členové katedry

Funkce Jméno E-mail Telefon Místnost
Vedoucí katedry        
  Cudlínová Eva, doc. Ing., CSc. evacu@ef.jcu.cz +420 38903 2506 214
Tajemník katedry        
  Lapka Miloslav, doc. PhDr., CSc. mlapka@ef.jcu.cz +420 38903 2760 215
Referent katedry        
  Matějčková Markéta, Ing. matejckova@ef.jcu.cz +420 38903 2515 215
Technik        
  Maxa Josef, Bc. jmaxa@ef.jcu.cz +420 38903 2513 214
Docent        
  Cudlínová Eva, doc. Ing., CSc. evacu@ef.jcu.cz +420 38903 2506 214
  Lapka Miloslav, doc. PhDr., CSc. mlapka@ef.jcu.cz +420 38903 2760 215
  Pělucha Martin, doc. Ing., Ph.D. mpelucha@ef.jcu.cz +420 38903 2435 218
  Čmejrek Jaroslav, doc. PhDr., CSc. cmejrek@ef.jcu.cz +420 38903 2435 218
  Škodová Parmová Dagmar, doc. Dr. Ing. parmova@ef.jcu.cz +420 38903 2489 216
  Šlachta Martin, doc. Mgr., Ph.D. slachta@ef.jcu.cz +420 38903 2507 217
Odborný asistent s akad. tit.        
  Dvořáková Líšková Zuzana, RNDr., Ph.D. zuli@ef.jcu.cz +420 38903 2455 217
  Prokešová Radka, Ing., Ph.D. rprokes@ef.jcu.cz +420 38903 2507 217
  Vávra Jan, PhDr., Ph.D. jvavra@ef.jcu.cz +420 38903 2760 215
Vědecký pracovník        
  Fendrychová Lenka, Mgr., Ph.D. lfendrychova@ef.jcu.cz +420 38903 2435 218
Doktorand        
  Sagapová Nikola, Ing. sagapova@ef.jcu.cz +420 38903 2455 217
  Sedlák Jiří, Ing. +420 38903 2532 217
Dohoda o provedení práce        
  Duží Barbora, Mgr., Ph.D. bduzi@ef.jcu.cz +420 38903 2513 214
  Sakellaris George, Dr. gsakellaris@ef.jcu.cz +420 38903 2506 214