Pělucha Martin, doc. Ing., Ph.D.

Pělucha Martin, Ing., Ph.D.

Pracovní zaměření, specializace: 

Regionální rozvoj, regionální management, rozvoj venkova, nástroje politiky rozvoje venkova, evaluace veřejných výdajových programů (národní + EU).

 

Členství v  mezinárodních organizacích:

  • národní ambasador Regional Studies Association v České republice
  • člen odborné rady webového portálu „Czechrural.cz“, jejímž garantem je Katedra humanitních věd Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze
  • Člen Socioekonomického výboru Rady vlády pro udržitelný rozvoj (poradní a pracovní orgány složený z odborníků v problematice socioekonomického rozvoje ČR) – od 11/2014


Vědecká činnost:

Člen řešitelských týmů vědeckých grantů GAČR a TAČR:

  • Člen projektu MILUnet, Multifunctional Intensive Land Use in Europe; financováno z iniciativy INTERREG IIIC, VŠE Praha, IEEP (Pozn.: Projekt mezinárodní spolupráce se zahraničními subjekty VaV). Doba řešení projektu 2004 – 2007
  • GAČR402/09/0179, Konkurenceschopnost regionů v rámci České republiky a Evropské unie, Odpovědný řešitel: Prof. RNDr. René Wokoun, CSc., Poskytovatel: Grantová agentura České republiky, Hlavní příjemce: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta národohospodářská, Doba řešení projektu 2009-2011
  • GA402/09/0248, Teoretická analýza interdependencí mezi politikou ochrany životního prostředí, regionální politikou a politikou územního rozvoje, Odpovědný řešitel:  Doc. Ing. Alena Hadrabová, CSc., Poskytovatel: Grantová agentura České republiky, Hlavní příjemce: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta národohospodářská, Doba řešení projektu 2009-2010
  • MEB0810149 Dopady kohezní politiky EU v zemích Visegrádské čtyřky: Výzvy pro budoucnost. Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Hlavní příjemce: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta národohospodářská, Období řešení projektu: 2010-2011.
  • TD010076 Optimalizace systému investičních pobídek pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR a jejích region. Poskytovatel: TA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR), Hlavní příjemce: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta národohospodářská, Období řešení projektu: 2012-2013.
  • TD010083 Hodnocení podpor firmám v České republice srovnávací metodou CIE.  Poskytovatel: TA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR), Hlavní příjemce: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta podnikohospodářská, Období řešení projektu: 2012-2013.
Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
CPOL Politologie KRM Ano
KPOL Politologie KRM Ano
RM Regional Management KRM Ano Ano
RPP Regional Planning and Programming KRM Ano Ano
KREK Regionální ekonomika KRM Ano
REK Regionální ekonomika KRM Ano Ano
CREK1 Regionální ekonomika 1 KRM Ano Ano
REK1 Regionální ekonomika 1 KRM Ano Ano Ano
KREK2 Regionální ekonomika 2 KRM Ano
REK2 Regionální ekonomika 2 KRM Ano Ano
KREM Regionální management KRM Ano
REM Regionální management KRM Ano
KREM2 Regionální management 2 KRM Ano Ano
REM2 Regionální management 2 KRM Ano Ano Ano
KREM1 Regionální management I KRM Ano Ano
KRVMG Rozvoj venkova a multi-level governance KRM Ano Ano
KTDZE Teritoriální dopady znalostní ekonomiky KRM Ano Ano
TDZE Teritoriální dopady znalostní ekonomiky KRM Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Květoň Viktor
Louda Jiří
Slavík Jan
Pělucha Martin
Contribution of Local Agenda 21 to Practical Implementation of Sustainable Development: The case of the Czech Republic
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Pělucha Martin
Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Rural Development Policy in the Framework of the Knowledge - based Economy: Selective Impacts and Solutions in the Case of the Czech Republic
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Čepelka Oldřich
Haken Roman
Pělucha Martin
...
Příručka pro projekty realizované v partnerství
2012 KNIHA Učebnice
Detail Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Rikoon James Sanford
Pělucha Martin
...
The rural development in the context of agricultural "green" subsidies: Czech farmers' responses.
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlínová Eva
Pělucha Martin
A Scenario of Rural Development from the Perspective of Multifunctional Agriculture in the EU: A Critical Reflection on the Czech Republic
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlínová Eva
Pělucha Martin
Scenario of rural development by a view of multifunctional agriculture in the EU: critical reflection of the Czech Republic´s case study
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 6 z 6