Čmejrek Jaroslav, doc. PhDr., CSc.

Čmejrek Jaroslav, doc.PhDr., CSc.

Zaměření tvůrčí činnosti:

Demokracie a regionální rozvoj, participace občanů na regionálním rozhodovacím procesu, reprezentace lokálních a regionálních zájmů, občanská společnost v politickém procesu, otázky legitimity a tzv. demokratického deficitu v podmínkách globalizace a evropské integrace.

Publikační činnost:

Čmejrek, J. Demokratický deficit v lokálním politickém prostoru. ACPO 5/2. 2013, s. 178-186. ISSN 1803-8220. 

Čmejrek, J. Urbanová, M. Municipality Websites as a Communication Channel in the Central Bohemia Region. New Dimensions in the Development of Society. Latvia University of Agriculture, Faculty of Social Sciences. Jelgava 2012, s. 26-33. ISBN 978-9984-48-052-7. Kód WOS 000319823000003. 

Čmejrek, J. Wurst-Hašová, B. EU Strategy for the Danube Region. Politics in Central Europe 8/1. 2012. s. 107-117. ISSN 1801-3422.

Čmejrek, J. Bubeníček, V., Čopík, J. Demokracie v lokálním politickém prostoru. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3061-5.

Čmejrek, J. Čopík, J.: Kontinuita a diskontinuita ve vývoji lokální politické reprezentace. Dva přelomy v politickém životě tří municipalit. Acta politologica 2/1, 2009, s. 284-304. ISSN 1804-1302.

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
KPOL Politologie KRM Ano Ano
POD Politologie KRM Ano
POL Politologie KRM Ano Ano
PRR Politologie a regionální rozvoj KRM Ano
KPVEN Politologie venkova KRM Ano Ano
PVEN Politologie venkova KRM Ano Ano Ano
KVSRR Veřejná správa KRM Ano Ano
VSRR Veřejná správa KRM Ano Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Čmejrek Jaroslav
Rural Development and Sustainability in Rural Areas
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 1 z 1