Lapka Miloslav, doc. PhDr., CSc.

Lapka Miloslav, PhDr., CSc.

Český krajinný a kulturní ekolog a  sociální ekolog působící na  Ekonomické fakultě  Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích  a na FFUK v Praze, předtím dlouhodobě v Akademii věd  České republiky, bývalém Ústavu ekologie krajiny.  Je autorem více než stovky vědeckých a odborných prací, včetně českých a anglických monografií a impaktovaných článků v prestižních zahraničních časopisech s environmentálně sociologickou orientací.  Mezi jeho stálá témata patří krajina jako přírodní a kulturní jev, společnost jako soci-ekonomický systém, pro-environmentální změny společnosti, kulturní krajina a společnost, globalizace a její projevy na krajinné úrovni.

Tematicky profilové publikace:

  • Lapka, M., Gottlieb, M. (2000):  Rolník a krajina, Praha: SLON, ISBN 80-85850-83-4
  • Lapka, M., Cudlínová, E.  (2007): The emerging role of post-classical approaches in agriculture and their possible application: Case from Nové Hrady, Czech Republic. Agriculture, Ecosystems & Environment, Volume 119, Issues 3–4, March 2007, Pages 373–382 doi:10.1016/j.agee.2006.08.006
  • Lapka, Rikoon, Cudlínová, (2007): Five global years: Reflections on the diversity of understandidng terms and problems of globalization and democracy, pp. 8-33. In: Is Globalization overpowering democracy? The challenge for ecology, econonomy and culture. (M.Lapka, J.S. Rikoon, E. Cudlínová editors). Dokořán, Praha. ISBN 8073631253
  • Fischer, A.,  Peters, V., Neebe, M., Vávra, J.,  Kriel, A.,  Lapka, M.,  Megyesi, B. (2012):  Climate Change? No, Wise Resource Use is the Issue: Social Representations of Energy, Climate Change and the Future, Environmental Policy and Governance, Volume 22, Issue 3, pages 161–176, May/June 2012 dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eet.1585/pdf
  • Lapka, M. Cudlínová, E. et al. Towards an Environmental Society? Concepts, Policies, Otcomes. (2012): Karolinum, Praha, 217pp. ISBN: 978-80-246-2092-3.
  • Vávra, J., Lapka, M. (2013). Size matters: Climate change perception and carbon footprint of Czech households. Culturologia 2 (2): 18–25. http://www.ecoology.org/wp-content/uploads/Vavra-Lapka-Carbon-Footprint-2013.pdf

 

Na ekonomické fakultě  Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích přednáší předměty Rurální sociologie, v české i anglické verzi, dále Projektování venkovské krajiny a připravovaný předmět Metodologie vědecké práce. Na filozofické fakultě vyučuje předmět  Landscape (and) Sociology pro studenty  kursů ESES a ERASMUS.

Zúčastnil se řešení mnoha projektů v Evropě (Rámcové programy EU; 4, 5, 6, 7 RP, projekty EU COST) i v USA (KONTAKT – AVČR a NSF – USA, Japonsko).

Institucionální zázemí:

1995 – 2013: katedra Kulturologie FF UK Praha, 2014 – doposud katedra sociologie FFUK, externě pro kursy ECES a ERASMUS

1982 – 1988 : studijní pobyt a interní aspirant Ústav krajinné ekologie ČSAV, Praha a České Budějovice

1989 – 2009:  vědecký pracovník, vedoucí sekce krajinné ekologie, předseda vědecké rady,  vedoucí skupiny socio-ekologie Ústavu ekologie krajiny,  později ÚSBE AV ČR v.v.i.

2007 -  doposud: Národní zemědělské muzeum Praha, předseda vědecké rady

2009 -  doposud:  EF JČU,  katedra regionálního rozvoje

1995 – doposud: University of Missouri, Columbia, USA, příležitostné přednášky, stáže a dlouhodobá vědecká spolupráce.

Specializace:

Kulturní ekologie a  krajinná ekologie,  sociální  ekologie, rurální sociologie,  sociologické a kulturní konstrukce krajiny, region, biosféra, environmentalismus a společnost, sociálně-ekonomické změny společnosti

Čím se dlouhodobě zabývám...

Společně s Janem Vávrou a Zdenkou Sokolíčkovou udržováním již pětileté tradice konference „Naše společná přítomnost“ organizované třemi fakultami – EF JU, FFUK a PeDF HK.   Podrobnosti viz http://www.ecoology.org

Stále se zabývá možnostmi  propojení ekologie jako přírodní vědy a metodologického přístupu se společenskými vědami, sociologií a ekonomii, a  tím,  proč to nejde  jak bychom si představovali, rozdíly a styčnými plochami.

Výhledově: Knížek o krajině již bylo napsáno hodně, ale monografie na toto téma ze strany sociálních a humanitních věd, s respektem k přírodní a ekologické  podstatě krajiny, stále chybí…

 

Osobní část:

Věci, které mám  rád a které mě hladí proti srsti:

Teze 1. Mám rád rozsvěcování hlav svých studentů,  a když se mi to občas podaří, hýčkám si to jako odměnu. Mám rád energii poznání a naděje, když jde o něco opravdového.

Teze 2. Těžko nesu aroganci, na hradě i podhradí a neúctu k přírodě, člověku a dobré práci. Vládu neschopných a beznaděj z toho plynoucí.  Obranu, kterou jsem proti tomu našel je Teze 1. 

Přednášení není podle mého názoru nijak lehké, vyžaduje energii a něco opravdového, co chceme sdělit. Přednášení není exhibice, i když trochu ano, ani dělání báječné legrace, i když trochu ano, ani suchařina, i když trochu ano. Přednášení není ani o strachu z vlastních názorů a tím pádem jen o opakování co kdo napsal, i když trochu ano. Není o vyhýbání se světovým tématům, protože klasici je nemohli znát, i když trochu ano. Možná,  že skvělé české přísloví „Prázdný sud nejvíc duní“ bylo vymyšleno někde na středověkých universitách. To mne naplňuje mírným optimismem.

Příběhy, které formovaly moji osobnost:

Více než zvraty nás formují každodenní příběhy. Mne takto formoval příběh sportu, konkrétně sportovní chůze, dnes na veteránské úrovni a na nejvyšší mezinárodní  úrovni rozhodčího chůze, včetně mistrovství světa v atletice, mistrovství Evropy a olympijských her,  kde přísloví prázdného sudu neplatí – výkon se dá změřit, pořadí je jasné a svět je výzvou.

Dalším příběhem je pro mne neuvěřitelný příběh proměn české krajiny. To je něco opravdového, co nás jako společnost nese, drží a zároveň nekřičí z každého rohu a média. Je to trpělivý, tichý a mocný společník, kterému jen málo rozumíme. Zřejmě proto jsme zrušili institucionální zastoupení krajiny v Akademii věd, odsunuli trans-disciplinární a inter-disciplinární projekt na okraj zájmu a tváříme se, že víme jak na to. Naštěstí mne každodenní příběh krajiny a pokusy a jeho porozumění nejen s českými studenty, ale doslova se studenty celého světa, přesvědčují o tom, že nám většinou jde o krajinu a lidi v ní žijící doopravdy.

 

Aspirace:

Mít více energie a času na syntézu krajiny, ekologie, kultury a společnosti.

Předat sdělení, že právě zdánlivě  nepraktické přemýšlení vede k proměnám hodnot a našeho světa a že stojí za to.

 

Oblíbené sentence:

Ty se mění podle období, nikoli ročních, ale životních, dovolte dvě aktuální:

V. I. Vernadskij ve svém učení o biosféře tvrdí, že užitečnost každé formy života, každého živého tvora spočívá už jen v tom faktu, že se podílí na celosvětové výměně plynů…

„Jsou dva hlavní hříchy: netrpělivost a lhostejnost. Pro netrpělivost byli lidé vyhnáni z ráje, pro lhostejnost se do něj nevrátí.“ Franz Kafka

 

Oblíbenci:

Chcete-li býti vtaženi do kosmických rozměrů našeho bytí, pak je tu František Kupka a jeho variace Okolo bodu, neuvěřitelné…

Chcete-li poznat  profánnost i tajemno krajiny pak je tu Peter Breughel starší,  jeho Ženci a Caspar David Friedrich a jeho Tetchenský (děčínský) oltář.

Chcete – li poznat něco na vlastní kůži, pak s chytrou knížkou v krajině. Pokud dojde k prolínání času a prostoru, sáhli jste po té správné.

Příznivci tohoto způsobu myšlení najdou více na stránkách,  včetně anglické verze 

http://www.ecoology.org/

Ukázky z mé dílny:

Kniha, která podle mého neztratila nic na svém sdělení, možná právě naopak:

 

kniha Is globalization overpowering democracy?

 

 Populárně - co je to kulturní ekologie?

http://www.ecoology.org/wp-content/uploads/KE-2012-Ekofutura.pdf

Na Science Direct

The emerging role of post-classical approaches in agriculture and their possible application: Case from Nové Hrady, Czech Republic
Agriculture, Ecosystems & Environment, Volume 119, Issues 3-4, March 2007, Pages 373-382
Miloslav Lapka, Eva Cudlínová  doi:10.1016/j.agee.2006.08.006

Problems of agriculture and landscape management as perceived by farmers of the Šumava Mountains (Czech Republic)
Landscape and Urban Planning
, Volume 46, Issues 1-3, 15 December 1999, Pages 71-82
Eva Cudlínová, M. Lapka, M. Bartoš doi:10.1016/S0169-2046(99)00048-1

Lapka, M., Cudlínová, E. a Marek, M.V. (2011), Vnímání globálních klimatických změn ve společnosti. In: Michal V. Marek a kolektiv  (eds) Uhlík v ekosystémech České republiky v měnícím se klimatu. Nakladatelství Academia, Praha ISBN 978-80-200-1876-2. s. 211-232

charakteristika publikace dostupná z http://www.academia.cz/uhlik-v-ekosystemech-ceske-republiky-v-menicim-se-klimatu.html

Chcete mě vidět naživo?

https://www.youtube.com/watch?v=iWHvlhlj5eU

Rozhovor o konferenci Naše společná přítomnost: Ekonomický růst v souvislostech naleznete zde v čase stopáže 15:52 – 25:48.

https://www.youtube.com/watch?list=PL8bXniP63xn5gOwWsYmyPhzUnfJfKxd9n&v=bNCccJSy2As

https://www.youtube.com/watch?v=UomaTEsJWIc&feature=youtu.be

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
BT1 Bachelor´s Diploma Thesis 1 KRM Ano
PEM Pluralismus v ekonomickém myšlení KRM Ano Ano
KPVK Projektování venkovské krajiny KRM Ano Ano
PVK Projektování venkovské krajiny KRM Ano Ano Ano
KRUSA Rural Sociology KRM Ano Ano
RUSA Rural Sociology KRM Ano Ano Ano
YRUS Rural Sociology KRM Ano Ano Ano
KRUS Rurální sociologie KRM Ano Ano
RUS Rurální sociologie KRM Ano Ano Ano Ano
KRSK Rurální sociologie a krajina KRM Ano Ano
RSK Rurální sociologie a krajina KRM Ano Ano Ano
CSOCI Sociologie KRM Ano Ano
SOC Sociologie KRM Ano Ano
SOCI Sociologie KRM Ano Ano
KSVP Sociologie a metodologie ve věd. práci KRM Ano Ano Ano
SVP Sociologie a metodologie ve věd. práci KRM Ano Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Vávra Jan
Bioeconomy as a New Perspective for Solving Climate Change?
2017 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
...
Local perception of floods in the Czech Republic and recent changes in state flood management strategies
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lapka Miloslav
Oponentní posudek disertační práce - Ing. Kateřina Boukalová “Spolupráce v rozvoji venkova: vize nebo realita (případ místních akčních skupin)” Cooperation in Rural Development: Vision or Reality (the Case of Local Action Groups)
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Lapka Miloslav
(Po)zapomenutý velký pokus o syntézu ekologie a sociologie Inscape and Landscape – Pierre Dansereau
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Lapka Miloslav
Síla a slabost narací
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Dlouhá Jana
Olšáková Doubravka
Vávra Jan
Lapka Miloslav
...
Our Common Present: Great Expectations, Projects and Mistakes – Efforts to Understand and Control Nature in the Past and the Present
2016 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Cudlínová Eva
Vávra Jan
Lapka Miloslav
Soil as a key to food security: social perception of soil erosion in the Czech Republic (a case study)
2016 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Cudlínová Eva
Vávra Jan
Lapka Miloslav
Aplikace principů zelené ekonomiky v Evropské Unii
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Stylianou-Lambert Theopisti
Mihailova Marina
Spinozzi Paola
...
Lapka Miloslav
...
Cultural Industries for Sustainable Development?
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Land, people, and art: An attempt to renew social identity in the Czech Republic
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Sokolíčková Zdenka
Vávra Jan
Lapka Miloslav
...
Naše společná přítomnost: Různé kultury, jedna příroda
2015 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Vávra Jan
Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Problematic social and economic aspects of Czech solar electricity boom
2015 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Vávra Jan
Soil as a ground for our food-shift in soil perception: The case for responsibility for soil erosion
2015 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Dvořáková Líšková Zuzana
...
Společenská reflexe povodní v České republice. Komparace proměn státních protipovodňových koncepcí a lokální percepce povodní
2015 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vojtko Viktor
Šalamoun Jan
Draxlerová Anna
Vnímání fair trade a ekonomické vzdělávání
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vávra Jan
Peters Vera
Lapka Miloslav
...
What shapes the temperatures of living rooms in three European regions?
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Duží Barbora
Vávra Jan
Juřička David
...
Lapka Miloslav
...
Environmental Change: Adaptation Challenges
2014 KNIHA Odborná monografie
Detail Cudlínová Eva
Vávra Jan
Lapka Miloslav
Green economy in Europe: Green New Deal or just new green dream?
2014 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Green growth from the perspective of the Czech Republic
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Duží Barbora
Attila Tóth
Mária Bihuňová
...
Challenges of Urban Agriculture: Highlights on the Czech and Slovak Republic Specifics
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Landscape, society and art as a kind of protest. Sociological view.
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lapka Miloslav
Vávra Jan
Cudlínová Eva
Možnosti a limity jednotlivce při zmírňování změn klimatu
2014 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
...
Naše společná přítomnost: Ekonomický růst v souvislostech
2014 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Dvořáková Líšková Zuzana
...
Obraz změn klimatu v českých denících v letech 1997-2010
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlínová Eva
Vávra Jan
Lapka Miloslav
Od udržitelného rozvoje k zelenému růstu
2014 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Pělucha Martin
Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Rural Development Policy in the Framework of the Knowledge - based Economy: Selective Impacts and Solutions in the Case of the Czech Republic
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Undervalued sustainable practice? Case of food self-provisioning in five European regions
2014 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Lapka Miloslav
Vávra Jan
Cudlínová Eva
What are the challenges of Central Europe?
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vávra Jan
Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Food and sustainability: Food self-provisioning and food shopping habits in the Czech Republic and selected EU countries
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
It's the water, stupid! Public perception of climate change consequences in South Bohemia, Czech Republic
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
It's the water, stupid! Public perception of climate change consequences in South Bohemia, Czech Republic
2013 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Poster
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Zdenka Sokolíčková
...
Our Common Present: Current Challenges of Central Europe
2013 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Size matters: Climate change perception and carbon footprint of Czech households
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Střední Evropa v souvislostech
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Zelený růst: cesta pro 21. Století
2013 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Carbon footprint of European households
2012 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Fischer Anke
Peters Vera
Neebe Mirjam
...
Lapka Miloslav
...
Climate Change? No, Wise Resource Use is the Issue: Social Representations of Energy, Climate Change and the Future
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lapka Miloslav
Krajina jako petosféra
2012 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Sokolíčková Zdenka
...
Our Common Present: Changing Society?
2012 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Převyšujeme světový průměr. Uhlíková stopa českých domácností.
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Vávra Jan
Zdenka Sokolíčková
Lapka Miloslav
Role vědy a univerzit ve vzdělávání k udržitelnosti
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Lapka Miloslav
Society and environment. Changing society? (Editorial)
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
...
The impact of tourism on occurrence of selected animal species in the Bohemian Forest
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lapka Miloslav
Bäckman Stefan
Crabbé Philippe
...
Towards an Environmental Society? Concepts, Policies, Outcomes
2012 KNIHA Odborná monografie
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Uhlíková stopa evropských domácností
2012 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Uhlíková stopa jihočeských venkovských a městských domácností
2012 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Mezerová Adéla
Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Změna hodnoty místa – zájem veřejnosti o regeneraci vybraných brownfields
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Cudlínová Eva
Dvořák Petr
Lapka Miloslav
Evaluace brownfields na příkladu Jihočeského kraje
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Dvořáková Líšková Zuzana
...
Globální hrozba? Analýza obrazu klimatických změn v českých denících v letech 1997 – 2010
2011 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Dvořáková Líšková Zuzana
...
Globální hrozba? Analýza obrazu klimatických změn v českých denících v letech 1997 – 2010
2011 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Vávra Jan
Globální problémy v regionálním měřítku: Projekt 7. RP EU GILDED
2011 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Burian Zdeněk
Cudlínová Eva
Číhal Libor
...
Lapka Miloslav
...
Pozemkové úpravy v České republice
2011 KNIHA Odborná monografie
Detail Lapka Miloslav
Vávra Jan
Regional perception of global challenges in five EU countries: economic crisis, environment and technology
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lapka Miloslav
Lapka Jan
The problem of consistency in judging of race walking
2011 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v učebnici
Detail Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Rikoon James Sanford
...
The rural development in the context of agricultural "green" subsidies: Czech farmers' responses.
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vávra Jan
Fischer Anke
Lapka Miloslav
...
Uncertain society: Inconsistencies and doubts about climate change and the transition to a a low carbon economy
2011 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Poster
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
...
Vnímanie problematiky brownfields v Juhočeskom kraji
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
...
Energy governance in České Budějovice and České Budějovice shire - The Czech Case
2010 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Cudlínová Eva
Dvořáková Líšková Zuzana
Hrabánková Magdaléna
Lapka Miloslav
Environmentální management - případová studie jihočeských řek Stropnice, Lužnice a Blanice
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Jak dlouhá je historie trvale udržitelného rozvoje?
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
...
Produkce emisí CO2 Středoevropských venkovských a městských domácností
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
SOStainability: kdy začne trvalá udržitelnost?
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Vávra Jan
Back from landscape science to landscape ecology?
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Vávra Jan
Back from landscape science to landscape ecology?
2009 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Poster
Detail Vávra Jan
Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
...
Krajina a environment v kontextu vybraných oborů
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
SOStainability: A Lesson from Sustainable Development?
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Sustainable development: SOStainability as a case of moral appeal
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Vložit vše do košíku 1 - 67 z 67

Řešitel projektu

„Land and Art“ sociální hnutí jako součást kulturní udržitelnosti krajiny a společnosti (Kulturní udržitelnost: sociálně-ekonomické důsledky. Koncepty a příklady praxe)
Řešitel
Spoluřešitelé

Spoluřešitel projektu

Environmental Citizenships: Visions of Future and Their Acceptance Among Students
Řešitel
Spoluřešitelé
POWER4BIO: emPOWERing regional stakeholders for realising the full potential of European BIOeconomy
Řešitel
Spoluřešitelé
Prostory tiché udržitelnosti: samozásobitelství a sdílení
Řešitel
Spoluřešitelé
Řízení, infrastruktura, životní styl a spotřeba energie : Evropské post-uhlíkové komunity (GILDED)
Řešitel
Spoluřešitelé
Socio-ekonomické aspekty degradace půdy (SEAD)
Řešitel
Spoluřešitelé