Cudlínová Eva, doc. Ing., CSc.

Cudlínová Eva, doc.Ing., CSc.

Pracovní zaměření, specializace: 

Teorie a praxe regionálního rozvoje a regionální ekonomiky rozšířené o rozměr environmentálního managementu a teorie trvale udržitelného rozvoje, nástroje ekonomické stimulace  environmentálního managementu, zelená ekonomie, bioekonomie.

 Bioekonomická iniciativa Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Členství v  mezinárodních organizacích:

  • člen ISEE – International Society for Ecological Economics
  • člen mezinárodního Bioekonomického panelu (do roku 2015,) International Society for Regional Development


Vědecká činnost:

Koordinace české části vědeckých grantů EU- v rámci Pátého, Šestého a Sedmého rámcového programu

  • SPRITE” (Supporting and Promoting Integrated Tourism in Europe's Lagging Rural Regions) www
  • ”MULTAGRI“ (Capitalisation of results on the multifunctionality of agriculture and rural areas) www
  • “GILDED” (Governance, Infrastructure, Lifestyle Dynamics and Energy Demand: European Post-Carbon Communities) www 
  • “UNICREDS“ (University Collaborations in Regional Development Spaces) www - koordinace projektu Interreg IV C

 

Vybrané publikace:

CUDLÍNOVÁ, E. Is a Green New Deal strategy a sustainable response to the social and ecological challenges of present world?(2014) In Westra, , Vilela, The Earth Charter, Ecological Integrity and Social Movements. New York : Routledge, Taylor & Francis Group New York. London, 2014, s. 117-128. ISBN 978-1-138-01692-

PĚLUCHA, M., CUDLÍNOVÁ, E., LAPKA, M. Rural Development Policy in the Framework of the Knowledge - based Economy: Selective Impacts and Solutions in the Case of the Czech Republic.(2014) In Kasabov, Rural Cooperation in Europe: In Search of the 'Relational Rurals'. Basingstoke, Hampshire, UK and New York : Palgrave and Macmillan, 2014, s. 188-210. ISBN 978-1-137-34888-3.

CUDLÍNOVÁ, E., ROLÍNEK, L., FALTOVÁ LEITMANOVÁ, I., KLUFOVÁ, R., JÍLEK, M. (2013): Czech countryside - strategies of regional development. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis - Oeconomica, 2013, roč. Oeconomica, č. 73, s. 47-59. ISSN 2081-0644.

CUDLÍNOVÁ, E., ŠVEJDAROVÁ, H. (2013): Ekonomická hodnota kulturní krajiny, neprodukční služby území a netržní metody oceňování - Jaké funkce krajiny se nejčastěji hodnotí a které metody se k tomu používají. Acta Economica Pragensia, 2013, roč. 21, č. 5, s. 64-81. ISSN 0572-3043.

LAPKA, M., CUDLÍNOVÁ, E., AT AL. (2012):  Towards an Environmental Society? Concepts, Policies, Outcomes. In Praha : Karolinum, 218 s. ISBN 978-80-246-2092-3

CUDLÍNOVÁ, E., FALTOVÁ LEITMANOVÁ, I., KLUFOVÁ, R., ROLÍNEK, L., JÍLEK, M. (2012): Characteristic of the Czech countryside development based on the local population activities and attitudes. Journal of Landscape Ecology, 2012, roč. 5, č. 2, s. 54-71. ISSN 1803-2427.

Curriculum vitae (eng)

Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Vávra Jan
Bioeconomy as a New Perspective for Solving Climate Change?
2017 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Sagapova Nikola
Cudlínová Eva
Innovation of the Plastics Industry - a Challenge or a Must?
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
...
Local perception of floods in the Czech Republic and recent changes in state flood management strategies
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Sedlák Jiří
Cudlínová Eva
Nezaměstnanost a její sociálně ekonomické dopady v Jihočeském kraji
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek kniha - Theory and measurement of sustainable development
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek na příspěvek - Economic Aspects of Public Administration Structure at the Municipal Level in the Czech Republic
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek na příspěvek - How to deal with the complexity of assessing the local impacts of Renewable energy sources?
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek na příspěvek - Measuring Sustainability of the EU countries with the selected Indices
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek na příspěvek - Some comments on overcoming the gap between New and Old Member States in the EU Framework programme
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek na příspěvek - The Analysis of the Households´ Expenditures Structure in the Regions of the Slovak Republic
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek na příspěvek - Western Balkans on their way towards EU integration: trade analysis
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Posudek na článek - Jacek Marcinkiewicz, Tomasz Poskrobko Market knowledge and declared preferences in the cvm (using wind power plants as an example)
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Posudek na článek - Karolina Ogrodnik The Application of the Promethee Method In Evaluation of Sustainable Development of the Selected Cities In Poland
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Posudek na článek - Mariusz Trela Electric road transport in Poland – an analysis of external costs
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Posudek na článek - Mirosław Broniewicz Energy Efficiency Of Steel Buildings
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Dvořáková Líšková Zuzana
Maxa Josef
Second Bioeconomy Course
2017 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání workshopu
Detail Cudlínová Eva
Sagapova Nikola
South Bohemian potential for bioeconomy
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Cudlínová Eva
The potential of the Czech Republic for bioeconomy
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Cudlínová Eva
The relationship between economy and ecology, the importance of developing an eco-friendly way of thinking as well as the economic values of ecologically important sites
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Sagapova Nikola
Cudlínová Eva
Vliv zemědělských bioplynových stanic na lokální ekonomiku - bioekonomika v rurálním prostředí
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Will be ecological economics replaced by green or bioeconomy within green growth and degrowth transformation?
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Sdrolias Labros
Kakkos Nikolaos
Škodová Parmová Dagmar
...
Cudlínová Eva
...
Cultural Product and Cultural Communication as a Dynamic Bipolar Interaction and Creative Contribution to the Structural Recompiled of the Local Cultural Units
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Rost Michael
Faltová Leitmanová Ivana
...
Cudlínová Eva
...
Czech Countryside from The Viewpoint of Their Inhabitants
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan
Cudlínová Eva
Ekonomie, to nejsou jen rovnice a čísla
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Cudlínová Eva
Dvořáková Líšková Zuzana
Maxa Josef
First Bioeconomy Course
2016 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání workshopu
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Cudlínová Eva
Pártlová Petra
...
Importance of Green Marketing and its Potential
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dlouhá Jana
Olšáková Doubravka
Vávra Jan
...
Cudlínová Eva
...
Our Common Present: Great Expectations, Projects and Mistakes – Efforts to Understand and Control Nature in the Past and the Present
2016 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Cudlínová Eva
Vávra Jan
Lapka Miloslav
Soil as a key to food security: social perception of soil erosion in the Czech Republic (a case study)
2016 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Cudlínová Eva
Vávra Jan
Lapka Miloslav
Aplikace principů zelené ekonomiky v Evropské Unii
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Cudlínová Eva
Ekopolitika a ekonomika životního prostředí
2015 KNIHA Učebnice
Detail Blanc Nathalie
Freitas Raquel
Cadarso Maria
...
Cudlínová Eva
...
Greening the City, Cultivating Community
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Land, people, and art: An attempt to renew social identity in the Czech Republic
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Rolínek Ladislav
Cudlínová Eva
Klufová Renata
...
Model strategy for village development in the Czech Republic
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Sokolíčková Zdenka
Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
...
Naše společná přítomnost: Různé kultury, jedna příroda
2015 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Vávra Jan
Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Problematic social and economic aspects of Czech solar electricity boom
2015 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Vávra Jan
Soil as a ground for our food-shift in soil perception: The case for responsibility for soil erosion
2015 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Dvořáková Líšková Zuzana
Cudlínová Eva
Společenská reflexe povodní v České republice. Komparace proměn státních protipovodňových koncepcí a lokální percepce povodní
2015 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Gkountroumpi Evangelia
Sdrolias Labros
Škodová Parmová Dagmar
...
Cudlínová Eva
...
The evaluation of the undergraduate studies program of the Department of business administration of the Technological Educational Institute (T.E.I.) of Thessaly-Greece by applying a benchmarking approach
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Gkountroumpi Evangelia
Sdrolias Labros
Škodová Parmová Dagmar
...
Cudlínová Eva
...
The evaluation of the undergraduate studies program of the Department of business administration of the Technological Educational Institute (TEI) of Thessaly-Greece by applying a benchmarking approach
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Dvořák Petr
Mezerová Adéla
Cudlínová Eva
...
The impact of clusters on the socio-economic development of regions in the Czech Republic
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vojtko Viktor
Šalamoun Jan
Draxlerová Anna
Vnímání fair trade a ekonomické vzdělávání
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vávra Jan
Peters Vera
Lapka Miloslav
...
Cudlínová Eva
What shapes the temperatures of living rooms in three European regions?
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Duží Barbora
Vávra Jan
Juřička David
...
Cudlínová Eva
...
Environmental Change: Adaptation Challenges
2014 KNIHA Odborná monografie
Detail Cudlínová Eva
Vávra Jan
Lapka Miloslav
Green economy in Europe: Green New Deal or just new green dream?
2014 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Green growth from the perspective of the Czech Republic
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Duží Barbora
Attila Tóth
Mária Bihuňová
...
Challenges of Urban Agriculture: Highlights on the Czech and Slovak Republic Specifics
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Cudlínová Eva
Is a Green New Deal strategy a sustainable response to the social and ecological challenges of present world?
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Landscape, society and art as a kind of protest. Sociological view.
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lapka Miloslav
Vávra Jan
Cudlínová Eva
Možnosti a limity jednotlivce při zmírňování změn klimatu
2014 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
...
Naše společná přítomnost: Ekonomický růst v souvislostech
2014 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Dvořáková Líšková Zuzana
Cudlínová Eva
Obraz změn klimatu v českých denících v letech 1997-2010
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlínová Eva
Vávra Jan
Lapka Miloslav
Od udržitelného rozvoje k zelenému růstu
2014 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Pělucha Martin
Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Rural Development Policy in the Framework of the Knowledge - based Economy: Selective Impacts and Solutions in the Case of the Czech Republic
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Undervalued sustainable practice? Case of food self-provisioning in five European regions
2014 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Lapka Miloslav
Vávra Jan
Cudlínová Eva
What are the challenges of Central Europe?
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Cudlínová Eva
Rolínek Ladislav
Faltová Leitmanová Ivana
...
Czech countryside - strategies of regional development
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlínová Eva
Švejdarová Hana
Ekonomická hodnota kulturní krajiny, neprodukční služby území a netržní metody oceňování - Jaké funkce krajiny se nejčastěji hodnotí a které metody se k tomu používají
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vávra Jan
Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Food and sustainability: Food self-provisioning and food shopping habits in the Czech Republic and selected EU countries
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Humlerová Veronika
Cudlínová Eva
Index lidského rozvoje a udržitelný rozvoj
2013 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
It's the water, stupid! Public perception of climate change consequences in South Bohemia, Czech Republic
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
It's the water, stupid! Public perception of climate change consequences in South Bohemia, Czech Republic
2013 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Poster
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Zdenka Sokolíčková
...
Cudlínová Eva
Our Common Present: Current Challenges of Central Europe
2013 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Humlerová Veronika
Cudlínová Eva
Faltová Leitmanová Ivana
...
Rural Development in Terms of Economic Support (Case study from CR)
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Zelený růst: cesta pro 21. Století
2013 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Carbon footprint of European households
2012 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Cudlínová Eva
Faltová Leitmanová Ivana
Klufová Renata
...
Characteristic of the Czech countryside development based on the local population activities and attitudes
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šulistová Radka
Tržil Milan
Prokešová Radka
...
Cudlínová Eva
...
Implementace multimediálních výukových metod pro vzdělávání žáků s mentálním postižením v oblasti problematiky Evropské unie se zaměřením na výchovu k myšlení v evropských souvislostech
2012 AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA Audiovizuální tvorba
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Sokolíčková Zdenka
Cudlínová Eva
Our Common Present: Changing Society?
2012 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Převyšujeme světový průměr. Uhlíková stopa českých domácností.
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Cudlínová Eva
Rolínek Ladislav
Faltová Leitmanová Ivana
...
Strategie regionálního rozvoje venkovských obcí – případová studie českého venkova
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
...
The impact of tourism on occurrence of selected animal species in the Bohemian Forest
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lapka Miloslav
Bäckman Stefan
Crabbé Philippe
Cudlínová Eva
...
Towards an Environmental Society? Concepts, Policies, Outcomes
2012 KNIHA Odborná monografie
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Uhlíková stopa evropských domácností
2012 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Uhlíková stopa jihočeských venkovských a městských domácností
2012 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Cudlínová Eva
Rolínek Ladislav
Březinová Monika
...
UNICREDS project conference
2012 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Klufová Renata
Cudlínová Eva
...
Venkov jako místo pro žití
2012 KNIHA Odborná monografie
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Klufová Renata
Cudlínová Eva
...
Vymezení venkovských obcí v České republice
2012 CERTIFIKOVANÉ METODIKY A POSTUPY Certifikovaná metodika
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Mezerová Adéla
Cudlínová Eva
...
Změna hodnoty místa – zájem veřejnosti o regeneraci vybraných brownfields
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlínová Eva
Změny ve stylu ekonomického myšlení – šance pro trvale udržitelný rozvoj společnosti nebo pro zelený ekonomický růst?
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Škodová Parmová Dagmar
Cudlínová Eva
Diversification - the role of agriculture and non agricultural activities in rural regions
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Embedding the benefits of the collaborative universities within the local economy and communities. South Bohemian Region and University of South Bohemia
2011 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Škodová Parmová Dagmar
Employment in European rural areas as the indicator of sustainable development – case study from CR (2004-2009)
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Environmentální aspekty ve znalostní ekonomice: potenciál jejich využití v rámci venkovských oblastí ČR
2011 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Cudlínová Eva
Dvořák Petr
...
Evaluace brownfields na příkladu Jihočeského kraje
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Dvořáková Líšková Zuzana
Cudlínová Eva
Globální hrozba? Analýza obrazu klimatických změn v českých denících v letech 1997 – 2010
2011 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Dvořáková Líšková Zuzana
Cudlínová Eva
Globální hrozba? Analýza obrazu klimatických změn v českých denících v letech 1997 – 2010
2011 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Vávra Jan
Globální problémy v regionálním měřítku: Projekt 7. RP EU GILDED
2011 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Burian Zdeněk
Cudlínová Eva
Číhal Libor
...
Pozemkové úpravy v České republice
2011 KNIHA Odborná monografie
Detail Cudlínová Eva
Rolínek Ladislav
Role znalostní ekonomiky v rozvoji regionu
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Rolínek Ladislav
Role znalostní ekonomiky v rozvoji regionu
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Rikoon James Sanford
...
The rural development in the context of agricultural "green" subsidies: Czech farmers' responses.
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klufová Renata
Faltová Leitmanová Ivana
Cudlínová Eva
...
TYPOLOGIE VENKOVSKÝCH OBCÍ NA ZÁKLADĚ JEJICH POPULAČNÍHO VÝVOJE
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan
Fischer Anke
Lapka Miloslav
...
Cudlínová Eva
Uncertain society: Inconsistencies and doubts about climate change and the transition to a a low carbon economy
2011 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Poster
Detail Klufová Renata
Faltová Leitmanová Ivana
Rolínek Ladislav
...
Cudlínová Eva
Venkovský prostor – vymezení a klasifikace
2011 MAPA Mapa
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
...
Vnímanie problematiky brownfields v Juhočeskom kraji
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlínová Eva
Zelená ekonomie jako alternativa ekonomického růstu nebo řešení ekonomické krize?
2011 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Cudlínová Eva
Humlerová Veronika
Zelená ekonomika jako nástroj udržitelného rozvoje?
2011 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Cudlínová Eva
Faltová Leitmanová Ivana
Žití na venkově, aneb co mají společné a čím se liší obyvatelé venkovských obcí?
2011 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
...
Energy governance in České Budějovice and České Budějovice shire - The Czech Case
2010 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Cudlínová Eva
Dvořáková Líšková Zuzana
Hrabánková Magdaléna
...
Environmentální management - případová studie jihočeských řek Stropnice, Lužnice a Blanice
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Jak dlouhá je historie trvale udržitelného rozvoje?
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
...
Produkce emisí CO2 Středoevropských venkovských a městských domácností
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
SOStainability: kdy začne trvalá udržitelnost?
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlínová Eva
Rolínek Ladislav
Klufová Renata
...
Strategies of Regional Development of Rural Areas ? Case Study from South Bohemia
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Pělucha Martin
A Scenario of Rural Development from the Perspective of Multifunctional Agriculture in the EU: A Critical Reflection on the Czech Republic
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Vávra Jan
Back from landscape science to landscape ecology?
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Vávra Jan
Back from landscape science to landscape ecology?
2009 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Poster
Detail Vávra Jan
Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
...
Krajina a environment v kontextu vybraných oborů
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Moudrý Jan
Hartl Wilfried
Cudlínová Eva
...
Major problems of organic farming ? experience transmission
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Cudlínová Eva
Jílek Milan
...
Pojetí venkova: problémy a metodika
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Přístupy k ekonomickému hodnocení krajiny
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Regionální rozvoj ČR z hlediska principů trvalé udržitelnosti
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Pělucha Martin
Scenario of rural development by a view of multifunctional agriculture in the EU: critical reflection of the Czech Republic´s case study
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
SOStainability: A Lesson from Sustainable Development?
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Sustainable development: SOStainability as a case of moral appeal
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Sustainable development: SOStainability as a case of moral appeal
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlínová Eva
Gotts Nick
Sutherland Lee-Ann
...
The GILDED Project - governance, infrastructure, lifestyle dynamics and energy demand
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Cudlínová Eva
Jílek Milan
...
Vymezení venkova jako primární východisko pro adekvátní řešení jeho rozvoje
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Kindlmann Pavel
...
Perception of contemporary rural landscape by its future managers: Czech and Japanese students of landscape planning
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Seják Josef
Dejmal Ivan
Cudlínová Eva
...
Udržitelnost českého zemědělství v globalizovaném prostředí
2008 KNIHA Odborná monografie
Vložit vše do košíku 1 - 120 z 120

Řešitel projektu

Diverzifikace vlivu biohospodářství na strategické dokumenty lesnicko-dřevařského sektoru jako podklad pro státní správu a návrh strategických cílů do roku 2030
Řešitel
Spoluřešitelé
POWER4BIO: emPOWERing regional stakeholders for realising the full potential of European BIOeconomy
Řešitel
Spoluřešitelé
Řízení, infrastruktura, životní styl a spotřeba energie : Evropské post-uhlíkové komunity (GILDED)
Řešitel
Spoluřešitelé
Rozvoj jihočeského regionu – potenciál pro aplikaci iniciativy Evropské komise Smart Region
Řešitel
Spoluřešitelé
UNICREDS - Rozvoj spolupráce univerzit s regionem
Řešitel
Spoluřešitelé
Vybrané empirické a ekonometrické otázky v environmentální ekonomii: ekonomická hodnota environmentálních statků
Řešitel
Spoluřešitelé

Spoluřešitel projektu

Environmental Citizenships: Visions of Future and Their Acceptance Among Students
Řešitel
Spoluřešitelé
Institucionální přístupy k regionálnímu rozvoji
Řešitel
Spoluřešitelé
Socio-ekonomické aspekty degradace půdy (SEAD)
Řešitel
Spoluřešitelé
Udržitelný rozvoj na místní úrovni - propojení teorie a praxe
Řešitel
Spoluřešitelé
Venkovský prostor – prostor pro žití nebo pro dožití? (Modelové strategie venkovského prostoru)
Řešitel
Spoluřešitelé