Cudlínová Eva, doc.Ing., CSc.

Cudlínová Eva, doc.Ing., CSc.

Pracovní zaměření, specializace: 

Teorie a praxe regionálního rozvoje a regionální ekonomiky rozšířené o rozměr environmentálního managementu a teorie trvale udržitelného rozvoje, nástroje ekonomické stimulace  environmentálního managementu, zelená ekonomie, bioekonomie.

 

Členství v  mezinárodních organizacích:

  • člen ISEE – International Society for Ecological Economics
  • člen mezinárodního Bioekonomického panelu, International Society for Regional Development


Vědecká činnost:

Koordinace české části vědeckých grantů EU- v rámci Pátého, Šestého a Sedmého rámcového programu

  • SPRITE” (Supporting and Promoting Integrated Tourism in Europe's Lagging Rural Regions) www
  • ”MULTAGRI“ (Capitalisation of results on the multifunctionality of agriculture and rural areas) www
  • “GILDED” (Governance, Infrastructure, Lifestyle Dynamics and Energy Demand: European Post-Carbon Communities) www 
  • “UNICREDS“ (University Collaborations in Regional Development Spaces) www - koordinace projektu Interreg IV C

 

Vybrané publikace:

CUDLÍNOVÁ, E. Is a Green New Deal strategy a sustainable response to the social and ecological challenges of present world?(2014) In Westra, , Vilela, The Earth Charter, Ecological Integrity and Social Movements. New York : Routledge, Taylor & Francis Group New York. London, 2014, s. 117-128. ISBN 978-1-138-01692-

PĚLUCHA, M., CUDLÍNOVÁ, E., LAPKA, M. Rural Development Policy in the Framework of the Knowledge - based Economy: Selective Impacts and Solutions in the Case of the Czech Republic.(2014) In Kasabov, Rural Cooperation in Europe: In Search of the 'Relational Rurals'. Basingstoke, Hampshire, UK and New York : Palgrave and Macmillan, 2014, s. 188-210. ISBN 978-1-137-34888-3.

CUDLÍNOVÁ, E., ROLÍNEK, L., FALTOVÁ LEITMANOVÁ, I., KLUFOVÁ, R., JÍLEK, M. (2013): Czech countryside - strategies of regional development. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis - Oeconomica, 2013, roč. Oeconomica, č. 73, s. 47-59. ISSN 2081-0644.

CUDLÍNOVÁ, E., ŠVEJDAROVÁ, H. (2013): Ekonomická hodnota kulturní krajiny, neprodukční služby území a netržní metody oceňování - Jaké funkce krajiny se nejčastěji hodnotí a které metody se k tomu používají. Acta Economica Pragensia, 2013, roč. 21, č. 5, s. 64-81. ISSN 0572-3043.

LAPKA, M., CUDLÍNOVÁ, E., AT AL. (2012):  Towards an Environmental Society? Concepts, Policies, Outcomes. In Praha : Karolinum, 218 s. ISBN 978-80-246-2092-3

CUDLÍNOVÁ, E., FALTOVÁ LEITMANOVÁ, I., KLUFOVÁ, R., ROLÍNEK, L., JÍLEK, M. (2012): Characteristic of the Czech countryside development based on the local population activities and attitudes. Journal of Landscape Ecology, 2012, roč. 5, č. 2, s. 54-71. ISSN 1803-2427.

Curriculum vitae (eng)

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
EUPG EU a regionální politika KSV Ano
EEEB Ekologická a environmentální ekonomie KSV Ano Ano Ano
118 Ekologická ekonomie KBE Ano Ano
EMK Ekologie a management krajiny KRM Ano Ano
EEZP Ekopolitika a ekonomika živ. prostředí KRM Ano Ano Ano
KEEZP Ekopolitika a ekonomika živ. prostředí KRM Ano Ano
ESZE Environ. souvislosti znalostní ekonomiky KRM Ano Ano Ano
KESZE Environ. souvislosti znalostní ekonomiky KRM Ano Ano Ano
OENE Environmental Economy KRM Ano Ano Ano Ano
EMA Environmental Management KRM Ano Ano
KEMA Environmental Management KRM Ano Ano
YEM Environmental Management KRM Ano Ano
ENP Environmental Policy KRM Ano Ano
YENP Environmental Policy KRM Ano Ano
ENE Environmentální ekonomika KRM Ano Ano Ano Ano
QENE Environmentální ekonomika KRM Ano Ano
EM Environmentální management KRM Ano Ano
KEM Environmentální management KRM Ano Ano
YEI European Integration KRM Ano Ano
EI Evropská integrace KRM Ano Ano
EI4 Evropská integrace KRM Ano Ano
KEI Evropská integrace KRM Ano Ano
KEI4 Evropská integrace KRM Ano Ano
YGES Green Economy and Sustainability KRM Ano Ano
KKZE Konkurenceschopnost a zaměst. v Evropě KRM Ano Ano
KZE Konkurenceschopnost a zaměst. v Evropě KRM Ano Ano
PEM Pluralismus v ekonomickém myšlení KRM Ano Ano
KPRN Právní normy v ochraně přírody KRM Ano Ano
PRN Právní normy v ochraně přírody KRM Ano Ano
KREK Regionální ekonomika KRM Ano Ano
KREVS Regionální ekonomika KRM Ano Ano
REK Regionální ekonomika KRM Ano Ano
KREK2 Regionální ekonomika 2 KRM Ano Ano
REK2 Regionální ekonomika 2 KRM Ano Ano
REVS Regionální ekonomika pro veřejnou správu KRM Ano Ano Ano
KSVP Sociologie a metodologie ve věd. práci KRM Ano
SVP Sociologie a metodologie ve věd. práci KRM Ano Ano
SD Sustainable Development KRM Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace
Detail Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Antoinietti Alessandro
...
Landscape, society and art as a kind of protest. Sociological view.
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Vávra Jan
Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
...
Cudlínová Eva
Green growth from the perspective of the Czech Republic
2014 KAPITOLA V KNIZE
Detail Lapka Miloslav
Vávra Jan
Cudlínová Eva
...
Cudlínová Eva
What are the challenges of Central Europe?
2014 KAPITOLA V KNIZE
Detail Duží Barbora
Attila Tóth
Mária Bihuňová
...
Cudlínová Eva
Challenges of Urban Agriculture: Highlights on the Czech and Slovak Republic Specifics
2014 KAPITOLA V KNIZE
Detail Lapka Miloslav
Vávra Jan
Cudlínová Eva
Možnosti a limity jednotlivce při zmírňování změn klimatu
2014 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Undervalued sustainable practice? Case of food self-provisioning in five European regions
2014 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Detail Cudlínová Eva
Vávra Jan
Lapka Miloslav
Green economy in Europe: Green New Deal or just new green dream?
2014 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Detail Cudlínová Eva
Vávra Jan
Lapka Miloslav
Od udržitelného rozvoje k zelenému růstu
2014 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
...
Naše společná přítomnost: Ekonomický růst v souvislostech
2014 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ
Detail Duží Barbora
Vávra Jan
Juřička David
...
Cudlínová Eva
...
Environmental Change: Adaptation Challenges
2014 KNIHA
Detail Pělucha Martin
Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
...
Rural Development Policy in the Framework of the Knowledge - based Economy: Selective Impacts and Solutions in the Case of the Czech Republic
2014 KAPITOLA V KNIZE
Detail Cudlínová Eva
Westra Laura
Vilela Mirian
Is a Green New Deal strategy a sustainable response to the social and ecological challenges of present world?
2014 KAPITOLA V KNIZE
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Dvořáková Líšková Zuzana
Cudlínová Eva
Obraz změn klimatu v českých denících v letech 1997-2010
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU
Detail Humlerová Veronika
Cudlínová Eva
Hesková Eva
Index lidského rozvoje a udržitelný rozvoj
2013 KAPITOLA V KNIZE
Detail Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Zelený růst: cesta pro 21. Století
2013 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Detail Cudlínová Eva
Rolínek Ladislav
Faltová Leitmanová Ivana
...
Czech countryside - strategies of regional development
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU
Detail Cudlínová Eva
Švejdarová Hana
Ekonomická hodnota kulturní krajiny, neprodukční služby území a netržní metody oceňování - Jaké funkce krajiny se nejčastěji hodnotí a které metody se k tomu používají
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
It's the water, stupid! Public perception of climate change consequences in South Bohemia, Czech Republic
2013 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Detail Humlerová Veronika
Cudlínová Eva
Faltová Leitmanová Ivana
...
Rural Development in Terms of Economic Support (Case study from CR)
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
...
It's the water, stupid! Public perception of climate change consequences in South Bohemia, Czech Republic
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Vložit vše do košíku 1 - 20 z 84  | Další > | Poslední >>>