Prokešová Radka, Ing., Ph.D.

Prokešová Radka, Ing., Ph.D.

Pracovní zaměření, specializace: 

Teorie a praxe projektového managementu, regionálního managementu a regionální ekonomiky zaměřené na oblast zdravotnictví a sociální oblast

Vědecká činnost:

  • publikační činnosti viz. OBD
  • členka řešitelských týmů projektů evidovaných v CEP

 Jiné:

  • Projektový manažer projektů spolufinancovaných z fondů EU
  • Projektový manažer a odborný garant projektu řešeného KSR CZ.1.07/1.2.06/02.0009 „Implementace multimediálních interaktivních výukových metod pro vzdělávání žáků s mentálním postižením v oblasti problematiky Evropské unie se zaměřením na výchovu k myšlení v evropských souvislostech“
Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
IIEKB Ekonomika bezpečnosti UHP Ano Ano
JJEKB Ekonomika bezpečnosti UHP Ano Ano
AMANG Man. ve zdrav. a kvalita péče v por.as. UOP Ano Ano
KKMAN Managem. ve zdrav. a kvalita oš. péče UOP Ano Ano Ano
UUMVS Management ve veřejné a sociální správě UHP Ano Ano Ano
PMZOP Management ve zdrav. a kvalita oš. péče UOP Ano Ano
FFMZF Management ve zdravotnictví UHP Ano Ano Ano
MMAGM Management zdrav. a ošetřov. služeb UOP Ano Ano Ano
NMAGM Management zdrav. a ošetřov. služeb UOP Ano Ano Ano
ESPRM Project Management UHP Ano Ano Ano
LLPRM Projektový management UHP Ano Ano Ano
SSPRM Projektový management UHP Ano Ano Ano
WKPRM Projektový management UHP Ano Ano
WPPRM Projektový management UHP Ano Ano
EVMVS Public and Social Administration Managem UHP Ano Ano Ano
KREPR Regionální projektování KRM Ano Ano Ano
REPR Regionální projektování KRM Ano Ano
ROPRO Rozhod. procesy v ošetřovatelství UOP
ROZPR Rozhodovací procesy v ošetřovatelství UOP Ano
IISŘZ Systém řízení zdravotnictví ČR a EU UHP Ano Ano Ano
JJSŘZ Systém řízení zdravotnictví ČR a EU UHP Ano Ano
TMOST Teor. a met.vých. oš. v sek. a terc. p. UOP Ano
VVZEK Základy ekonomie UHP Ano Ano Ano
IRRII Řízení rizik UHP Ano Ano Ano
JRRIJ Řízení rizik UHP Ano Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Prokešová Radka
Šulistová Radka
Kaas Jiří
EINFLUSS AUSGEWÄHLTER SOZIO-ÖKONOMISCHER ASPEKTE AUF GESUNDHEITSKOMPETENZ IN REGION SÜDBÖHMEN
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kajanová Alena
Tóthová Valérie
Bártlová Sylva
...
Prokešová Radka
...
Romská minorita a depresivní porucha
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vacková Jitka
Prokešová Radka
Selected areas of immigrant integration in the Czech Republic
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Olišarová Věra
Šedová Lenka
Tóthová Valérie
...
Prokešová Radka
...
Areas of health-education of physicians and nurses in care for cardiac patients from the perspective of citizens of the Czech Republic
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Prokešová Radka
Tóthová Valérie
Olišarová Věra
...
Background and strategy draft of the preventive influences on the Roma minority for reducing obesity and overweight in the South Bohemian Region
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Olišarová Věra
Tóthová Valérie
Bártlová Sylva
...
Prokešová Radka
...
Konzumace vybraných složek potravy u romské minority
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Brabcová Iva
Bártlová Sylva
Prokešová Radka
...
Nursing Management
2016 KNIHA Překlad knihy
Detail Šedová Lenka
Tóthová Valérie
Olišarová Věra
...
Prokešová Radka
...
Opinions regarding the effectiveness of non-pharmacological measures in prevention of cardiovascular disease in the Czech Republic
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Prokešová Radka
Brabcová Iva
Pokojová Radka
...
Risk management in inpatient units in the Czech Republic from the point of view of nurses in leadership positions
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Prokešová Radka
Kajanová Alena
Vliv finančního ohodnocení a typu vykonávané práce u vybraných skupin imigrantů v České republice na subjektivní vnímání jejich zdravotního stavu
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šedová Lenka
Tóthová Valérie
Olišarová Věra
...
Prokešová Radka
Evaluation of selected indicators of overweight and obesity of Roma minority in the region of South Bohemia
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Brabcová Iva
Bártlová Sylva
Prokešová Radka
...
Management v ošetřovatelské praxi
2015 KNIHA Odborná monografie
Detail Tóthová Valérie
Adámková Věra
Bártlová Sylva
...
Prokešová Radka
...
Prevence obezity a nadváhy u romské minority v komunitním ošetřovatelství
2015 KNIHA Odborná monografie
Detail Brabcová Iva
Bártlová Sylva
Tóthová Valérie
Prokešová Radka
Selected aspects of safety culture in hospitals of the Czech Republic
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Tóthová Valérie
Bártlová Sylva
Šedová Lenka
...
Prokešová Radka
...
The importance of self-management in the prevention and treatment of excessive weight and obesity
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Prokešová Radka
Tóthová Valérie
Nováková Dita
...
Vliv ekonomických podmínek na jídelní zvyklosti příslušníků romské minority v Jihočeském kraji
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Brabcová Iva
Bártlová Sylva
Prokešová Radka
Nejčastější pochybení v ošetřovatelské praxi a způsoby jejich prevence
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Nováková Dita
Tóthová Valérie
Dolák František
...
Prokešová Radka
...
Obesity and Overweight at the Romany Minority in the South Bohemian Region.
2014 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Prokešová Radka
Bártlová Sylva
Organizační kultura českých nemocnic z pohledu sestry
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Prokešová Radka
Brabcová Iva
Bártlová Sylva
...
Specifika řízení rizik ve vybraných zdravotnických zařízeních
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Bártlová Sylva
Tóthová Valérie
Brabcová Iva
Prokešová Radka
...
The hospitalized patient as a partner in the survey on safe care in the Czech Republic
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Brabcová Iva
Bártlová Sylva
Tóthová Valérie
Prokešová Radka
The possibility of patient involvement in prevention of medication error
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vančurová Michaela
Prokešová Radka
Kudlák Aleš
Využití finančních prostředků veřejných rozpočtů a prostředků z fondů EU na výstavbu protipovodňových opatření v Jihočeském kraji
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Prokešová Radka
Kubíček Roman
Využití nástrojů procesního modelování v Ústavu zdravotně sociální práce Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šulistová Radka
Tržil Milan
Prokešová Radka
...
Implementace multimediálních výukových metod pro vzdělávání žáků s mentálním postižením v oblasti problematiky Evropské unie se zaměřením na výchovu k myšlení v evropských souvislostech
2012 AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA Audiovizuální tvorba
Detail Šulistová Radka
Tržil Milan
Prokešová Radka
Metodika pro uživatele multimediálních výukových programů pro vzdělávání žáků s mentálním postižením v oblasti problematiky Evropské unie se zaměřením na výchovu k myšlení v Evropských souvislostech
2012 KNIHA Učební texty
Detail Kubíček Roman
Prokešová Radka
Vliv vybraných indikátorů procesu na zvýšení kvality a efektivity výroby
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kubíček Roman
Prokešová Radka
Uplatnění vybraných indikátorů ve výrobním podniku
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Prokešová Radka
Drábová Magdalena
Využití hodnot monitorovacích indikátorů pro specifikaci východisek a předpokladů rozvoje Ústavu sociální práce Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Břízová Bohdana
Program pět P
2010 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v učebním textu
Detail Chlopčíková Marie
Bursová Zuzana
Kadlecová Eva
Ústav sociální práce - Centrum Zoorehabilitací
2010 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v učebním textu
Detail Prokešová Radka
Rolantová Lucie
Tóthová Valérie
Obsah a zhodnocení celoživotního vzdělávání krátkodobých kurzů pro všeobecné sestry
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Prokešová Radka
Drábová Magdalena
Systém monitorování činnosti a rozvoje Ústavu sociální práce Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Prokešová Radka
Tržil Milan
Drábová Magdalena
Vytvoření struktury databázového systému v návaznosti na systém monitoringu činnosti a rozvoje Ústavu sociální práce
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Prokešová Radka
Education of providers and submitters of social services in the sphere of children and juveniles problem
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Prokešová Radka
EDUCATION OF PROVIDERS AND SUBMITTERS OF SOCIAL SERVICES IN THE SPHERE OF CHILDREN AND JUVENILES PROBLEM
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Prokešová Radka
Monitoring činnosti a rozvoje Ústavu sociální práce
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Prokešová Radka
Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti problematiky seniorů
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Prokešová Radka
Zhodnocení průběhu a výsledku projektu Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v oblasti problematiky dětí a mládeže v Jihočeském kraji
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Prokešová Radka
Zhodnocení průběhu a výsledky projektu ?Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti problematiky seniorů?
2008 ABSTRAKT Abstrakt
Vložit vše do košíku 1 - 40 z 40