Předměty

Zkratka Název ZS LS
YAGT Agritourism
OAGT Agritourism
AGT Agroturismus
KAGT Agroturistika
BT1 Bachelor´s Diploma Thesis 1
BT2 Bachelor´s Diploma Thesis 2
B1 Bakalářská práce 1
BP1 Bakalářská práce 1
B2 Bakalářská práce 2
BP2 Bakalářská práce 2
BES Brownfieldy v ekonomických souvislostech
KBES Brownfieldy v ekonomických souvislostech
DMERP Development and management of projects
UDEP1 Didaktika ekonomických předmětů I
UDEP2 Didaktika ekonomických předmětů II
DIP1 Diplomová práce 1
DP1 Diplomová práce 1
DIP2 Diplomová práce 2
DP2 Diplomová práce 2
D2 Diplomová práce 2
DPN1 Diplomová práce N1
DPN2 Diplomová práce N2
EGOV E-government
CEGOV E-government
YEEU Economy of the European Union
CEZP Ekopolitika a ekonomika živ. prostředí
EEZP Ekopolitika a ekonomika živ. prostředí
KEEZP Ekopolitika a ekonomika živ. prostředí
EZP Ekopolitika a ekonomika živ. prostředí
ESZE Environ. souvislosti znalostní ekonomiky
KESZE Environ. souvislosti znalostní ekonomiky
OENE Environmental Economy
KEMA Environmental Management
YEM Environmental Management
EMA Environmental Management
YENP Environmental Policy
ENE Environmentální ekonomika
QENE Environmentální ekonomika
EM Environmentální management
KEM Environmentální management
YEI European Integration
EI Evropská integrace
KEI4 Evropská integrace
EI4 Evropská integrace
KFEU Financování z nadnárodních zdrojů
FEU Financování z nadnárodních zdrojů
CFEU Financování z nadnárodních zdrojů
YGES Green Economy and Sustainability
IRCOP Intercultural co-operation and projects
IRCO2 Interregional Co-operation II
KZE Konkurenceschopnost a zaměst. v Evropě
KKZE Konkurenceschopnost a zaměst. v Evropě
KMAN Krizový management
KKMAN Krizový management
MHRS Management hotel. a restauračních služeb
KMHRS Management hotel. a restauračních služeb
YMS Management of Services
MS Management of Services
KMS Management of Services 1
YMHRS Management of hotel and rest. services
OMHRS Management of hotel and rest. services
DT Master´s Diploma Thesis
PEM Pluralismus v ekonomickém myšlení
CPOL Politologie
POL Politologie
POD Politologie
KPOL Politologie
PRR Politologie a regionální rozvoj
PVEN Politologie venkova
KPVEN Politologie venkova
KPOZU Pozemkové úpravy
POZU Pozemkové úpravy
PVK Projektování venkovské krajiny
KPVK Projektování venkovské krajiny
PRN Právní normy v ochraně přírody
KPRN Právní normy v ochraně přírody
RM Regional Management
YRPP Regional Planning and Programming
RPP Regional Planning and Programming
KRRP Regiony a regionální politika
RRP Regiony a regionální politika
REK Regionální ekonomika
KREK Regionální ekonomika
CREK1 Regionální ekonomika 1
REK1 Regionální ekonomika 1
REK2 Regionální ekonomika 2
KREK2 Regionální ekonomika 2
REVS Regionální ekonomika pro veřejnou správu
REMA Regionální management
REM Regionální management
KREM Regionální management
CRM1 Regionální management 1
RM1 Regionální management 1
REM2 Regionální management 2
KREM2 Regionální management 2
REM1 Regionální management I
KREM1 Regionální management I
KREPR Regionální projektování
REPR Regionální projektování
RPD Regionální projektování
KRVMG Rozvoj venkova a multi-level governance
RUSA Rural Sociology
KRUSA Rural Sociology
YRUS Rural Sociology
KRUS Rurální sociologie
RUS Rurální sociologie
KRSK Rurální sociologie a krajina
RSK Rurální sociologie a krajina
BZPR SZZ Podnikání v regionu
SZPVK SZZ Projektování venkovské krajiny
BZREK SZZ Regionální ekonomika
BZRE SZZ Regionální ekonomika
BZR SZZ Regionální ekonomika
SZREM SZZ Regionální management
SZVES SZZ Venkov v environ. souvislostech
BZVS SZZ Veřejná správa
SEARP Socio-economic aspects of projects
CSOCI Sociologie
SOCI Sociologie
SOC Sociologie
SVP Sociologie a metodologie ve věd. práci
KSVP Sociologie a metodologie ve věd. práci
CSDSP Strategické dokumenty ve státní správě
KSDSP Strategické dokumenty ve státní správě
SDSP Strategické dokumenty ve veřejné správě
SD Sustainable Development
SVMV Synergie vztahu město - venkov
KSVMV Synergie vztahu město - venkov
TDZE Teritoriální dopady znalostní ekonomiky
KTDZE Teritoriální dopady znalostní ekonomiky
VSRR Veřejná správa
KVSRR Veřejná správa
CVSRR Veřejná správa
VMF Využití a monitoring fondů EU
KUPL Územní plánování
UPL Územní plánování
RSB Řízení služeb
RS Řízení služeb 1
CRS1 Řízení služeb 1
KRS Řízení služeb 1
RS1 Řízení služeb 1
RSA Řízení služeb 1
QRSA Řízení služeb A
KRSB Řízení služeb B