Projekty

Projekty, kde člen katedry je řešitelem projektu

Ekonomické aspekty regenerace brownfields v Jihočeském kraji
Řešitel
Spoluřešitelé
Kulturní udržitelnost: sociálně-ekonomické důsledky. Koncepty a příklady praxe
Řešitel
Spoluřešitelé
Řízení, infrastruktura, životní styl a spotřeba energie : Evropské post-uhlíkové komunity (GILDED)
Řešitel
Spoluřešitelé
UNICREDS - University Collaboration in Regional Development Spaces
Řešitel
Spoluřešitelé

Projekty, kde člen katedry je spoluřešitelem projektu

Institucionální přístupy k regionálnímu rozvoji
Řešitel
Spoluřešitelé
Modely řízení MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
Venkovský prostor – prostor pro žití nebo pro dožití? (Modelové strategie venkovského prostoru)
Řešitel
Spoluřešitelé