Projekty

Projekty, kde člen katedry je řešitelem projektu

„Land and Art“ sociální hnutí jako součást kulturní udržitelnosti krajiny a společnosti (Kulturní udržitelnost: sociálně-ekonomické důsledky. Koncepty a příklady praxe)
Řešitel
Spoluřešitelé
Diverzifikace vlivu biohospodářství na strategické dokumenty lesnicko-dřevařského sektoru jako podklad pro státní správu a návrh strategických cílů do roku 2030
Řešitel
Spoluřešitelé
Ekonomické aspekty regenerace brownfields v Jihočeském kraji
Řešitel
Spoluřešitelé
Environmental Citizenships: Visions of Future and Their Acceptance Among Students
Řešitel
Spoluřešitelé
Introducing EU standards in Moldova: towards a new model of cooperation and planning
Řešitel
Spoluřešitelé
Městské potravinové strategie a udržitelnost: potenciál a limity
Řešitel
Spoluřešitelé
POWER4BIO: emPOWERing regional stakeholders for realising the full potential of European BIOeconomy
Řešitel
Spoluřešitelé
Přeshraniční podnikání – B2B marketing a distribuce v Rakousku a České republice
Řešitel
Spoluřešitelé
Přeshraniční podnikání – B2B marketing a distribuce v Rakousku a České republice
Řešitel
Spoluřešitelé
Prostory tiché udržitelnosti: samozásobitelství a sdílení
Řešitel
Spoluřešitelé
Řízení, infrastruktura, životní styl a spotřeba energie : Evropské post-uhlíkové komunity (GILDED)
Řešitel
Spoluřešitelé
Rozšíření nabídky produktů cestovního ruchu jihočeského kraje o atraktivity technického dědictví na Hlubocku a Vltavotýnsku
Řešitel
Spoluřešitelé
Rozvoj jihočeského regionu – potenciál pro aplikaci iniciativy Evropské komise Smart Region
Řešitel
Spoluřešitelé
Socio-ekonomické aspekty degradace půdy (SEAD)
Řešitel
Spoluřešitelé
Udržitelný rozvoj na místní úrovni - propojení teorie a praxe
Řešitel
Spoluřešitelé
UNICREDS - Rozvoj spolupráce univerzit s regionem
Řešitel
Spoluřešitelé
Vybrané empirické a ekonometrické otázky v environmentální ekonomii: ekonomická hodnota environmentálních statků
Řešitel
Spoluřešitelé

Projekty, kde člen katedry je spoluřešitelem projektu

Inovační management a konkurenceschopnost MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
Institucionální přístupy k regionálnímu rozvoji
Řešitel
Spoluřešitelé
Manažerský audit jako nástroj podpory trvale udržitelného rozvoje malého a středního podnikání
Řešitel
Spoluřešitelé
Modely řízení MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
SIP-SME (Service Innovations Prozess für Klein-und Mittelunternehmen)
Řešitel
Spoluřešitelé
Venkovský prostor – prostor pro žití nebo pro dožití? (Modelové strategie venkovského prostoru)
Řešitel
Spoluřešitelé
Vliv MAS na regionální rozvoj v zemích V4
Řešitel
Spoluřešitelé