Pech Martin, Ing., Ph.D.

Pech Martin, Ing., Ph.D.

Vědecko-výzkumná činnost:

- odborné zaměření: Operační management, Štíhlá výroba, Podpora podnikavosti, Management

 - autor nebo spoluautor: 1 monografie, 6 publikací evidovaných ve WOS, 3 vědeckých článků SCOPUS, 8 recenzovaných vědeckých článků, 9 příspěvků na konferencích

- počet záznamů v RIV (výsledky VaVai) (2006-2017) – 31.

Grantová činnost:

- spoluřešitel vědeckých projektů: GAJU 047/2019/S (Řízení podniků v podmínkách Industry 4.0, 2019-2021), IGS12C1 (Dodavatelský řetězec a metody zlepšování organizace výroby, 2017-2019), IGS05C1 (Metody řízení rizika účetních chyb a podvodů pro zvýšení efektivity vnitřního kontrolního systému malých a středních podniků, 2017-2019), GA JU 073-08-H (Využití metod fuzzy logiky v logistickém controllingu a benchmarking, 2009), MŠMT 2E06044 (Manažerský audit jako nástroj podpory trvale udržitelného rozvoje malého a středního podnikání, 2006-2008),

Pedagogická činnost:

- garant a vyučující v předmětech na EF (operační management, operations management, štíhlá výroba, management, procesní management, podpora podnikavosti)

- v současné době zadáno 9 bakalářských a 5 diplomových prací, předtím působení v roli konzultanta diplomových prací

- spoluřešitel vzdělávacích projektů: OPVV - Rozvoj JU – ESF (aktivita Podpora podnikavosti, 2017-2019), CZ.1.07/2.3.00/09.0205 (Rozvoj vědy a výzkumu na Ekonomické fakultě JU, 2009-2011), FRVŠ 649/2010/F5/a (Inovace předmětu Motivace a stimulace pracovního jednání, 2010)

- autor nebo spoluautor 2 učebnic: Rolínek a kol. (2008). Procesní management, České Budějovice: Ekonomická fakulta JU.

                                                        Řehoř, P. a kol. (2018). Management. České Budějovice: Ekonomická fakulta JU.

Vzdělání a akademická kvalifikace:

- 2012: Ph.D. - Doktorský studijní program Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, obor Řízení a ekonomika podniku

- 2006: Ing. - Magisterský studijní program Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Obchodně podnikatelský obor

Zastávané funkce a členství:

  • člen akademického senátu EF
  • člen české společnosti pro jakost

Odkazy:

- ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0807-3613

- Research gate: https://www.researchgate.net/profile/Martin_Pech

- Google scholar: https://scholar.google.cz/citations?user=MdChRgkAAAAJ&hl=cs

- Academia.edu: https://jcu.academia.edu/MartinPech

- Linkeln: https://www.linkedin.com/in/martin-pech-969258192

- Publons (Research ID): https://publons.com/researcher/1689223/martin-pech

- SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57202254154

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
LOGAJ Logistics KŘE Ano Ano
YLOG Logistics KŘE Ano Ano
CLG Logistika KŘE Ano Ano
LG Logistika KŘE Ano Ano Ano
CMAN Management KŘE Ano
MAN Management KŘE Ano Ano
MANZ Management KŘE Ano Ano
QMANZ Management KŘE Ano
OMA Operations Management KŘE Ano Ano Ano
YOM Operations Management KŘE Ano Ano
COM Operační management KŘE Ano Ano
KOM Operační management KŘE Ano Ano
OM Operační management KŘE Ano Ano Ano
PP Podpora podnikavosti KŘE Ano Ano
KPMAN Procesní management KŘE Ano
IIPRM Procesní management URT Ano Ano Ano
JJPRM Procesní management URT Ano Ano Ano
SMAN Strategický management KŘE Ano
CSV Štíhlá výroba KŘE Ano Ano
KSV Štíhlá výroba KŘE Ano Ano
SV Štíhlá výroba KŘE Ano Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Vaněček Drahoš
Pech Martin
Application of Ergonomic Principles at the Beginning of Industry 4.0
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pražáková Jaroslava
Pech Martin
Financial Health as a Key Factor for Improving the Stability of Supply Network
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pech Martin
Organizational Values during the Global Economic Crisis
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Houda Michal
A Note on Optimization under Uncertainty: Comparing Probabilistically Constrained and Robust Optimization Methodology
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hanzal Petr
Accounting Data of ERP Systems and Spatial Autocorrelation Analysis
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Petrách Filip
Šetek Jaroslav
...
Business in Waste Treatment
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Beránek Ladislav
Nýdl Václav
Remeš Radim
Click Stream Data Analysis for Online Fraud Detection in E-Commerce
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hradecká Marcela
Control Methods for Detection and Identification of Fraud in Accounting
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Němec Miroslav
Holátová Darja
Crisis Management and Human Resources
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Holátová Darja
Doležalová Vlasta
CSR in the Context of Sustainable Development
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Petrách Filip
Faltová Leitmanová Ivana
...
Economic Aspects of the Concept of Active Service for the Public Sector
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Evaluation of the Quality of Accounting Data in the Regions of the Czech Republic based on Audits by the Tax Offices
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kantnerová Liběna
Financial Management Practices of Students
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Telecký Martin
Influence of Creative Accounting on the Amount of Provable Loss in Public Transport
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
Volkánová Zdenka
Internal Audit and its Role in evaluating the Risk of Financial Statement Manipulation in the Area of Costs, based on a Case Study of a Chosen Accounting Unit
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Labour Productivity Growth of SMEs in Food Industry and Financing Sources
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hrubý Rudolf
New Institutions of Civil Law in Practice
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dušek Radim
Šalamoun Jan
New teaching Trends in the Field of Trade and Tourism
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klicnarová Jana
On Utility Function for Money
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrkoslav Petr
Škodová Parmová Dagmar
Procházková Tereza
Procurement and its Rules in the Programming Period 2007–2013 under the Operational Program Education for Competitiveness in the Czech Republic
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Maříková Monika
...
Project Management And Its Impact On Growth Rate Of Small and Medium-sized Enterprises
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Remeš Radim
Solving Economic Problems by Using OML Modeling Language
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Nývltová Kristýna
Specifics and Financial Health Assessment in Agriculture
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Fuka Jindřich
Bednářová Dagmar
Martínek Otto
Supplier Evaluation System in the Management of Quality
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Tlustý Pavel
Šulista Marek
The Algorithm Used for Numbering German Banknotes: What Counterfeiters Might Not Have Known
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kopta Daniel
Lososová Jana
Zdeněk Radek
The Development of Agricultural Production and Factors Affecting Operating Economic Results of Farms in the Period 2000 – 2015
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vaněček Drahoš
The Fourth Industrial Revolution and Its Expected Consequences
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Frantíková Zuzana
Transformation of an Association into an Institute
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rost Michael
Tlustý Pavel
Two Recursive Partitioning Methods and their Application for Credit Risk Evaluation
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hanzal Petr
Accounting Data of ERP Systems and Spatial Dependence of Economic Activity
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Frantíková Zuzana
Alternative Dispute Resolution before Czech Trade Inspection
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Schusterová Tereza
Rybová Jarmila
Comparative Analysis of the Health Insurance System in the Czech Republic and Slovakia
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Svoboda Jaroslav
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Comparison of Operating Subsidies in Agriculture in EU Countries
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Comparison of the Financial Data Quality in Audited and Unaudited Companies
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Bednářová Dagmar
Pražáková Jaroslava
Kosíková Petra
Cooperation and Entry of SMEs into Foreign Markets
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vejsadová Marie
Cost Allocation in Economic Activity in a Sample of Accounting Entities
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Beránek Ladislav
Nýdl Václav
Remeš Radim
Factors Influencing Customer Repeated Purchase Behavior in the E-commerce Context
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Telecký Martin
Financial and Accounting Issue in the Selected Area of Public Transport
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kantnerová Liběna
Financial literacy in the Condition of the Transition Economy
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Válek Petr
Vaněček Drahoš
Logistic Tasks and their Assurance in Different Industries
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
New Features in Respect of the Economy and Security in the early 21st Century
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Švarcová Marie
Horáková Helena
Romová Hana
Opinion Managers to Ensure the Company's Market Position
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rost Michael
Klufová Renata
Predicting Bonity of Clients through Two Recursive Partitioning Methods
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Čmejrek Jaroslav
Rural Development and Sustainability in Rural Areas
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Doležalová Hana
Pinkasová Tereza
Riedererová Monika
...
Selected Aspects of Regional Organic Food Market – Price Analysis
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořáková Kristýna
Shortcomings of accounting legislation to the needs of the agricultural sector due to its specifics
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kučera Zdeněk
Social Agriculture – Alternative Type of Production
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Berková Ilona
Mrkvička Tomáš
Spatial statistics: Recognition of Spatial Relationships of Companies
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Strengths and Weaknesses of Human Resources Management in SMEs
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Tlustý Pavel
Mrkvička Tomáš
Šulista Marek
The Annual Percentage Rate - Complexness and Ambiguity
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Houda Michal
Klicnarová Jana
The Comparison of Stochastic and Deterministic DEA Models
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Krátoška Jan
The Reaction of Small and Medium-sized Industrial Enterprises on the Crisis Period
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav
Vrchota Jaroslav
Maříková Monika
Typical Crises in Selected SMEs in the Czech Republic
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pražáková Jaroslava
Pech Martin
Kosíková Petra
Financial characteristics and classification of production companies grouped by relevance of the logistic metric
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pražáková Jaroslava
Pech Martin
Financial threats of network stability caused by fragments tending to bankruptcy
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Jílek Milan
Rolínek Ladislav
Pražáková Jaroslava
Pech Martin
...
INPROFORUM 2014: Investment decision-making in the period of economic recovery
2014 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Jílek Milan
Rolínek Ladislav
Pražáková Jaroslava
Pech Martin
...
INPROFORUM 2013 - Zdroje a limity ekonomického růstu a předpoklady vývoje české ekonomiky
2013 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Pech Martin
Nové role personálních útvarů
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pražáková Jaroslava
Pech Martin
The role of centres in supply network information distribution
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Jílek Milan
Rolínek Ladislav
Pražáková Jaroslava
Pech Martin
INPROFORUM Junior 2012 - Řízení a ekonomika malých a středních podniků
2012 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Petrách Filip
Komunální podniky ve struktuře právnických osob v české republice
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Humlerová Veronika
Rozvoj venkovských obcí podporovaný EU?
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Rolínek Ladislav
Březinová Monika
Pech Martin
UNICREDS project conference
2012 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Pech Martin
Analýza rizik v řízení lidských zdrojů malých a středních podniků
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pech Martin
Smolová Jaroslava
Fuzzy Approach to Modification by Enlargement of Supply Chain Based on Logistic Indicators Dimensions
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Smolová Jaroslava
Pech Martin
Fuzzy approach to supply chain management
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Jílek Milan
Rolínek Ladislav
Pražáková Jaroslava
Pech Martin
...
INPROFORUM 2011 - Globální ekonomická krize - regionální dopady
2011 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Smolová Jaroslava
Pech Martin
Fuzzy Expert System for Evaluating of Bargaining Power of Customers in SC
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hrabánková Magdaléna
Rolínek Ladislav
Březinová Monika
Pech Martin
INPROFORUM Junior 2010
2010 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Pech Martin
Smolová Jaroslava
Using of fuzzy entropy as a supportive method for managing the real supply chain: a case study
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pech Martin
Využití fuzzy vícekriteriálního rozhodování pro hodnocení faktorů podnikové kultury
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hrabánková Magdaléna
Rolínek Ladislav
Pech Martin
...
INPROFORUM 2009 - Ekonomická krize - výzva pro regiony
2009 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Pech Martin
Koučování a emoční inteligence
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Pech Martin
Jodlová Olga
Strategie malých a středních firem
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Pech Martin
Úrovně podnikové kultury v Scheinově modelu
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hrabánková Magdaléna
Rolínek Ladislav
Březinová Monika
Pech Martin
INPROFORUM Junior 2008
2008 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Stejskalová Irena
Rolínek Ladislav
Hrabánková Magdaléna
...
Pech Martin
...
Manažerský audit v malých a středních podnicích
2008 KNIHA Odborná monografie
Detail Rolínek Ladislav
Bednářová Dagmar
Krninská Růžena
...
Pech Martin
...
Procesní řízení
2008 KNIHA Skripta
Detail Pech Martin
Webová aplikace na podporu výpočtů metodou fuzzy AHP
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 79 z 79