Renockl Helmut, Prof., Dr.theol.

Renockl Helmut, Prof., Dr.theol.

Odborné zaměření:

- Hospodářská etika

- Řízení lidských zdrojů

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
EPEPB Ekologické, právní a etické problémy b. KSPR Ano