Dvořák Martin, dr. Ing., MBA

Vědecko-výzkumná činnost:

odborné zaměření:

Best management practice

Pedagogická činnost:

- garant a vyučující v předmětech na EF (Best management practice)

Vzdělání a akademická kvalifikace:

- 2005: Dr.rer.soc.oec. - Johannes Kepler Universität Linz, Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Sozial-und Wirtschaftswissenschaften, Linz (Rakousko)

- 2003: Ing., Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Obchodně podnikatelský obor, České Budějovice 

- 2010: MBA, Univerzita Jana Ámose Komenského Praha, Praha

Odborník z praxe zajišťující výuku.

Zastávané funkce a členství:

Supporter Board International Energy Globe Foundation

Vědecká rada Ekonomické fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích

Čestný člen Předsednictva SME Union Česká republika