Krninská Růžena, doc.Ing., CSc.

Krninská Růžena, doc.Ing., CSc.

Odborné zaměření:

- motivace a stimulace pracovního jednání

- rozvoj osobnosti manažera

- řízení lidských zdrojů

- řízení podnikové kultury

- spoluřešitel projektu GAJU: Management lidských zdrojů malých a středních podniků


Akademická kvalifikace, zastávané funkce a členství:

- docent v oboru Ekonomika a manažment poĺnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva SPU FEM Nitra (2003) - habilitační práce: Řízení 

   lidských zdrojů v souvislosti s novými aspekty zemědělského managementu a procesem globalizace

- člen komise státních závěrečných zkoušek

- člen katedry řízení od roku 2004

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
KMT Manažerské techniky KŘE Ano
KMSTI Motivace a stimulace pracovního jednání KŘE Ano Ano
MOSTI Motivace a stimulace pracovního jednání KŘE Ano Ano Ano Ano
PEM Pluralismus v ekonomickém myšlení KRM Ano Ano
KRO Rozvoj osobnosti manažera KŘE Ano Ano
RO Rozvoj osobnosti manažera KŘE Ano Ano Ano
KRVLZ Rozvoj venkova a lidské zdroje KŘE Ano Ano
RVLZ Rozvoj venkova a lidské zdroje KŘE Ano Ano Ano
KRLZ Řízení lidských zdrojů KŘE Ano Ano
RLZ Řízení lidských zdrojů KŘE Ano Ano Ano
RLZD Řízení lidských zdrojů KŘE Ano
KRPK Řízení podnikové kultury KŘE Ano Ano
RPK Řízení podnikové kultury KŘE Ano Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace
Detail Řehoř Petr
Krninská Růžena

SWOT analýza jako manažerská technika v obcích Jihočeského kraje
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Krninská Růžena
Řehoř Petr

Cultural Dimensions as an Innovative Approach to Rural Development
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Krninská Růžena
Adamová Markéta

Institutionalized values and cultural dimensions in development of societies
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Krninská Růžena

Kulturní dimenze znalostní ekonomiky determinující rozvoj lidského kapitálu
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Krninská Růžena

Cultural dimensions and institutionalized values in rural communities development
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Krninská Růžena
Duspivová Marie

Selected cultural dimensions determining a shift to the knowledge economy in small and medium-sized enterprises
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Váchal Jan
Vochozka Marek
Doležalová Hana
...
Krninská Růžena
...
Podnikové řízení
2013 KNIHA
Detail Krninská Růžena
Motivace a stimulace pracovního jednání
2013 KNIHA
Detail Duspivová Marie
Krninská Růžena
Human Resource Management within the Process Management in Small and Medium-sized Enterprises
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU
Detail Duspivová Marie
Krninská Růžena
Podniková kultura jako významný faktor prosperity podniků v lokálním i globálním prostředí
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Krninská Růžena
Duspivová Marie
Corporate culture in management of small and medium-sized enterprises
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU
Detail Duspivová Marie
Krninská Růžena
Podniková kultura v malých a středních podnicích
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Rolínek Ladislav
Vaněček Drahoš
Krninská Růžena
...
Procesní řízení v MSP – vybrané aspekty
2012 KNIHA
Detail Dušek Radim
Krninská Růžena

Řízení lidských zdrojů pod vlivem podnikové kultury
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Krninská Růžena
Trvale udržitelný rozvoj regionu z hlediska endogenních a exogenních přístupů
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Dalíková Pavlína
Duspivová Marie
Krninská Růžena
Řízení lidských zdrojů v rámci procesního řízení v malých a středních podnicích
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Holátová Darja
Krninská Růžena
Bednaříková Zuzana
...
Lidské zdroje v rozvoji venkova
2012 KNIHA
Detail Duspivová Marie
Krninská Růžena
Podniková kultura jako významný determinant řízení lidských zdrojů ve zvoleném podniku
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU
Detail Krninská Růžena
Dušek Radim
Mrázová Lucie
...
Podniková kultura firem v souvislosti s novou ekonomikou v globálním prostředí
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Krninská Růžena
Trvale udržitelný rozvoj a endogenní faktory regionu v souvislosti s regionálním managementem
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU
Vložit vše do košíku 1 - 20 z 65  | Další > | Poslední >>>