Leština Jan, Ing., CSc.

Leština Jan, Ing., CSc.

Odborné zaměření:

- management

- strategický management

- zemědělské poradenství

- spoluřešitel projektu GAJU: Management lidských zdrojů malých a středních podniků


Akademická kvalifikace, zastávané funkce a členství:

- odborný asistent

- kandidát věd (od roku 1980)

- člen Celostátní sítě pro venkov

- akreditovaný státní poradce pro zemědělskou ekonomiku

- akreditovaný státní poradce pro ochranu půdy

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
DOPOZ Dotační politika v zemědělství KKM Ano Ano
KMP Manažerské poradenství KŘE Ano Ano
MP Manažerské poradenství KŘE Ano Ano Ano
LLÚEM Úvod do ekonomie a managementu UHP Ano Ano Ano
SSÚEM Úvod do ekonomie a managementu UHP Ano Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace
Detail Leština Jan
Hospodaření na půdě ve vazbě na udržování a zvyšování půdní úrodnosti a ochrana půdy
2012 KNIHA
Detail Leština Jan
Voltr Václav
Froněk Pavel
...
Závislost výnosů pšenice ozimé na dávkách dusíku a pesticidní ochraně v různých půdně-klimatických podmínkách ČR
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Voltr V
Leština Jan
Novák P
...
Ekonomika a řízení technologií výroby plodin podle stanovištních podmínek v ČR
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU
Detail Voltr V
Leština Jan
Froněk P
...
Návrh lineárních modelů produkčních funkcí plodin v ČR
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU
Detail Leština Jan
Biologické a rostlinné problémy rostlinné produkce pro výrobu bioplynu.
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Leština Jan
Ochrana vod a Cross compliance
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Leština Jan
Rostlinná produkce a výroby bioplynu
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Leština Jan
Řízení a strategie zemědělských podniků
2007 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Leština Jan
Zemědělské poradenství a jeho vývoj
2006 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Rolínek Ladislav
Leština Jan
Řehoř Petr
BSC v řízení zemědělského podniku
2005 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Vložit vše do košíku 1 - 10 z 10