Rolínek Ladislav, doc.Ing., Ph.D.

Rolínek Ladislav, doc.Ing., Ph.D.

Odborné zaměření

Ve své výzkumné a pedagogické činnosti se zabývá řízením podniků, strategickým a procesním management, implementací principů strategického a procesního managementu v malých a středních podnicích a v regionálním rozvoji.

Podílel se jako hlavní řešitel nebo spoluřešitel na 14 výzkumných projektech. V současné době je hlavním řešitelem projektu  GA JU 079/2013/S: „Modely řízení MSP“  (2013-2015).

Je autorem nebo spoluautorem 106 vědeckých nebo odborných publikací, z toho je 72 výsledků uvedeno v databázi RIV. Je autorem nebo spoluautorem 7 vědeckých nebo odborných knih.

 

Akademická kvalifikace, zastávané funkce a členství

V roce 2005 habilitoval v oboru Management, marketing na MZLU v Brně, Provozně ekonomická fakulta. Tématem habilitační práce bylo „Strategické řízení ve vybraných zemědělských podnicích“.    

Od roku 2007 zastává funkci děkana Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.  

Je členem řady vědeckých rad ekonomických fakult v ČR a na Slovensku.  Je garantem doktorského studijního programu Ekonomika a management oboru Řízení a ekonomika podniku EF JU v Českých Budějovicích a rovněž i garantem  bakalářského a magisterského studijního programu Ekonomika a management oboru Řízení a ekonomika podniku EF JU v Českých Budějovicích. Je členem oborové rady doktorského studijního programu Ekonomika a management, studijního oboru Řízení a ekonomika podniku EF TUL Liberec.

Předsedá státnicovým komisím na  PEF ČZU v Praze, FEM SPU Nitra, PEF Mendelu Brno.

Je předsedou redakční rady časopisu Acta Universitatis Bohemiae Meridionales a Working papers a členem národní redakční rady mezinárodního virtuálního vědeckého časopisu JCEA.

Je členem České společnosti ekonomické a České společnosti pro jakost.

 

JEL Classification:  D20, L10, L21, L22, L26, M00, M11, M13, M14

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
DOST Další odborné úkoly VAVE Ano
MANZ Management KŘE
DTMAA Management Theory KŘE Ano
KPMAN Procesní management KŘE Ano Ano
PMAN Procesní management KŘE Ano Ano Ano Ano
OPMAN Process Management KŘE Ano Ano Ano
YPM Project Management KŘE Ano
KPJM Projektový management KŘE Ano Ano
PJM Projektový management KŘE Ano
DPRO Publikace ve sbornících a monografiích VAVE Ano
DREV Publikace ve vědeckém recenz. časopise VAVE Ano
OSMOC Strat. Management in Trade and Tourism KŘE Ano Ano
KSMAJ Strategic Management KŘE Ano
SMAJ Strategic Management KŘE Ano
YSMAN Strategic Management KŘE Ano
KSMAN Strategický management KŘE Ano Ano
KSR Strategický management KŘE Ano
QSPF Strategický management KŘE Ano Ano
SMAN Strategický management KŘE Ano Ano
SPF Strategický management KŘE Ano Ano
SR Strategický management KŘE Ano Ano
KSMOC Strategický management v obchodě a CR KŘE Ano Ano
SMOC Strategický management v obchodě a CR KŘE Ano Ano Ano
TPM Teorie a praxe managementu KŘE Ano
DTMA Teorie managementu KŘE Ano Ano
DCON Vystoupení na domácí konferenci/semináři VAVE Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace
Detail Rolínek Ladislav
Vrchota Jaroslav
Kubecová Jana
...
The level of process management principles application in SMEs in selected region of the Czech Republic
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU
Detail Kubecová Jana
Rolínek Ladislav
Švárová Monika
...
Implementation of the business process management principles as a current management trend
2014 ABSTRAKT
Detail Jílek Milan
Rolínek Ladislav
Pražáková Jaroslava
...
INPROFORUM 2014: Investment decision-making in the period of economic recovery
2014 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ
Detail Švárová Monika
Rolínek Ladislav
Kubecová Jana
...
The extent of application of the process management principles in relation to the legal form of the business and the business activity in the period of economic crisis in small and medium sized enterprises
2014 ABSTRAKT
Detail Rolínek Ladislav
Vrchota Jaroslav
Maříková Monika
...
Small and medium-sized enterprises and cluster initiatives in the Czech republic
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Rolínek Ladislav
Holátová Darja
Březinová Monika
...
Behaviour of small and medium-sized enterprises in terms of their strategic management and their goals
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Kubecová Jana
Rolínek Ladislav
Posouzení vztahu mezi zaváděním procesního řízení a zplošťováním organizační struktury malých a středních podniků
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU
Detail Jílek Milan
Rolínek Ladislav
Pražáková Jaroslava
...
INPROFORUM 2013 - Zdroje a limity ekonomického růstu a předpoklady vývoje české ekonomiky
2013 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ
Detail Švárová Monika
Rolínek Ladislav
Relationship between the strategy and corporate goals
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU
Detail Humlerová Veronika
Cudlínová Eva
Faltová Leitmanová Ivana
...
Rolínek Ladislav
Rural Development in Terms of Economic Support (Case study from CR)
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU
Detail Cudlínová Eva
Rolínek Ladislav
Faltová Leitmanová Ivana
...
Czech countryside - strategies of regional development
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU
Detail Váchal Jan
Vochozka Marek
Doležalová Hana
...
Rolínek Ladislav
...
Podnikové řízení
2013 KNIHA
Detail Cudlínová Eva
Faltová Leitmanová Ivana
Klufová Renata
Rolínek Ladislav
...
Characteristic of the Czech countryside development based on the local population activities and attitudes
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU
Detail Jílek Milan
Rolínek Ladislav
Pražáková Jaroslava
...
INPROFORUM Junior 2012 - Řízení a ekonomika malých a středních podniků
2012 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Klufová Renata
Cudlínová Eva
...
Rolínek Ladislav
Venkov jako místo pro žití
2012 KNIHA
Detail Cudlínová Eva
Rolínek Ladislav
Březinová Monika
...
UNICREDS project conference
2012 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Klufová Renata
Cudlínová Eva
Rolínek Ladislav
...
Vymezení venkovských obcí v České republice
2012 CERTIFIKOVANÉ METODIKY A POSTUPY
Detail Rolínek Ladislav
Vaněček Drahoš
Krninská Růžena
...
Procesní řízení v MSP – vybrané aspekty
2012 KNIHA
Detail Cudlínová Eva
Rolínek Ladislav
Faltová Leitmanová Ivana
...
Strategie regionálního rozvoje venkovských obcí – případová studie českého venkova
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Jílek Milan
Rolínek Ladislav
Pražáková Jaroslava
...
INPROFORUM 2011 - Globální ekonomická krize - regionální dopady
2011 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ
Vložit vše do košíku 1 - 20 z 70  | Další > | Poslední >>>