Rolínek Ladislav, doc. Ing., Ph.D.

Rolínek Ladislav, doc.Ing., Ph.D.

Odborné zaměření

Ve své výzkumné a pedagogické činnosti se zabývá řízením podniků, strategickým a procesním management, implementací principů strategického a procesního managementu v malých a středních podnicích a v regionálním rozvoji.

Podílel se jako hlavní řešitel nebo spoluřešitel na 14 výzkumných projektech. V současné době je hlavním řešitelem projektu  GA JU 079/2013/S: „Modely řízení MSP“  (2013-2015).

Je autorem nebo spoluautorem 106 vědeckých nebo odborných publikací, z toho je 72 výsledků uvedeno v databázi RIV. Je autorem nebo spoluautorem 7 vědeckých nebo odborných knih.

 

Akademická kvalifikace, zastávané funkce a členství

V roce 2005 habilitoval v oboru Management, marketing na MZLU v Brně, Provozně ekonomická fakulta. Tématem habilitační práce bylo „Strategické řízení ve vybraných zemědělských podnicích“.    

Od roku 2007 zastává funkci děkana Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.  

Je členem řady vědeckých rad ekonomických fakult v ČR a na Slovensku.  Je garantem doktorského studijního programu Ekonomika a management oboru Řízení a ekonomika podniku EF JU v Českých Budějovicích a rovněž i garantem  bakalářského a magisterského studijního programu Ekonomika a management oboru Řízení a ekonomika podniku EF JU v Českých Budějovicích. Je členem oborové rady doktorského studijního programu Ekonomika a management, studijního oboru Řízení a ekonomika podniku EF TUL Liberec.

Předsedá státnicovým komisím na  PEF ČZU v Praze, FEM SPU Nitra, PEF Mendelu Brno.

Je předsedou redakční rady časopisu Acta Universitatis Bohemiae Meridionales a Working papers a členem národní redakční rady mezinárodního virtuálního vědeckého časopisu JCEA.

Je členem České společnosti ekonomické a České společnosti pro jakost.

 

JEL Classification:  D20, L10, L21, L22, L26, M00, M11, M13, M14

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
BRM Business Research Methods KRM Ano Ano
KBRM Business Research Methods KRM Ano Ano
CHSM Chapter in scientific monograph VAVE Ano
DOST Další odborné úkoly VAVE Ano
DTMAA Management Theory KŘE Ano
KMVPM Metody výzkumu pro manažery KRM Ano Ano
MVPM Metody výzkumu pro manažery KRM Ano Ano
INPR1 Performance at INPROFORUM 1 VAVE Ano
INPR2 Performance at INPROFORUM 2 VAVE Ano
SVOC Performance at a doct. section of SVOČ VAVE Ano
OTUSB Performance at other conf. org. by USB VAVE Ano
PMAN Procesní management KŘE Ano Ano Ano
OPMAN Process Management KŘE Ano Ano Ano
PMAJ Process Management KŘE Ano Ano Ano
YPM Project Management KŘE Ano
PCPC Publication (CPCI, Thomson) VAVE Ano
PPSCP Publication in prof./scient. proceedings VAVE Ano
PSJWS Publication in scient. journals (WoS...) VAVE Ano
PSJ Publication in scientific journals VAVE Ano
DPRO Publikace ve sbornících a monografiích VAVE Ano
DREV Publikace ve vědeckém recenz. časopise VAVE Ano
OSMOC Strat. Management in Trade and Tourism KŘE Ano Ano
KSMAJ Strategic Management KŘE Ano
SMA Strategic Management KŘE Ano Ano
SMAJ Strategic Management KŘE Ano
YSMAN Strategic Management KŘE Ano
KSM Strategický management KŘE Ano Ano
KSMAN Strategický management KŘE Ano Ano
KSR Strategický management KŘE Ano
QSPF Strategický management KŘE Ano Ano
SM Strategický management KŘE Ano Ano Ano
SMAN Strategický management KŘE Ano Ano Ano
SPF Strategický management KŘE Ano Ano
KSMOC Strategický management v obchodě a CR KŘE Ano Ano
SMOC Strategický management v obchodě a CR KŘE Ano Ano Ano
TPM Teorie a praxe managementu KŘE Ano
DTMA Teorie managementu KŘE Ano Ano
DCON Vystoupení na domácí konferenci/semináři VAVE Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Rolínek Ladislav
Barber III Dennis H.
Gibson Shanan G.
...
Entrepreneurial Attitudes of Students in the Czech Republic
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Sdrolias Labros
Kakkos Nikolaos
Škodová Parmová Dagmar
Rolínek Ladislav
...
Cultural Product and Cultural Communication as a Dynamic Bipolar Interaction and Creative Contribution to the Structural Recompiled of the Local Cultural Units
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Rost Michael
Faltová Leitmanová Ivana
Rolínek Ladislav
...
Czech Countryside from The Viewpoint of Their Inhabitants
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kolářová Helena
Zeman Robert
Rolínek Ladislav
...
Important Values for Life on the Isle of Madeira in Portugal
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Maříková Monika
Rolínek Ladislav
Influence of strategic management in Czech SMEs and their growth rate
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rolínek Ladislav
Bednářová Dagmar
Kopta Daniel
...
Krize MSP, příčiny a jejich řešení
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Kolářová Helena
Zeman Robert
Rolínek Ladislav
Priorities of Employees at a Company Which Produces Structures from Reinforced Concrete with Its Headquarters in Prague, Czech Republic
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Maříková Monika
Rolínek Ladislav
Project Management And Its Impact On Growth Rate Of Small and Medium-sized Enterprises
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Sdrolias Labros
Gkountroumpi Evangelia
Koffas Stefanos
...
Rolínek Ladislav
...
The Evaluation of the Undergraduate Studies Program and The Educational Process in Heis Operating in Uncertainty Conditions: The Case of The Department of Business Administration of the Technological Educational Institute (T.E.I) of Thessaly-Greece
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kolářová Helena
Zeman Robert
Rolínek Ladislav
Use of complex methods when selecting new employees and detecting unsuitable workers as an employer
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Maříková Monika
Rolínek Ladislav
Vrchota Jaroslav
Crises and its occurence in SMEs in the Czech Republic
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav
Plevný Miroslav
Kopta Daniel
...
Level of process management implementation in SMEs and some related implications
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rolínek Ladislav
Cudlínová Eva
Klufová Renata
...
Model strategy for village development in the Czech Republic
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Maříková Monika
Rolínek Ladislav
Kubecová Jana
...
Relationship between the extent of implementation of the process management principles and the legal form of the business and business activity
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vojtko Viktor
Rolínek Ladislav
Solarová Petra
System Dynamics Perspective on Crises in Small and Medium Enterprises
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Patta Efthimia
Koffas Stefanos
Sdrolias Labros
...
Rolínek Ladislav
...
TRAFFICKING AS A MAJOR SOCIAL ISSUE: RETHINKING THE MANAGEMENT POLICY AND PRACTICES TO FACE THIS PHENOMENON, WITH THE IMPLEMENTATION OF PROJECTS ORIENTED ORGANIZATIONAL STRUCTURES AND STRATEGIC PROCESSES
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav
Vrchota Jaroslav
Maříková Monika
Typical Crises in Selected SMEs in the Czech Republic
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav
Holátová Darja
Březinová Monika
...
Behaviour of small and medium-sized enterprises in terms of their strategic management and their goals
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kubecová Jana
Rolínek Ladislav
Švárová Monika
...
Implementation of the business process management principles as a current management trend
2014 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Jílek Milan
Rolínek Ladislav
Pražáková Jaroslava
...
INPROFORUM 2014: Investment decision-making in the period of economic recovery
2014 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Kubecová Jana
Rolínek Ladislav
Posouzení vztahu mezi zaváděním procesního řízení a zplošťováním organizační struktury malých a středních podniků
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rolínek Ladislav
Vrchota Jaroslav
Maříková Monika
...
Small and medium-sized enterprises and cluster initiatives in the Czech republic
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Švárová Monika
Rolínek Ladislav
Kubecová Jana
...
The extent of application of the process management principles in relation to the legal form of the business and the business activity in the period of economic crisis in small and medium sized enterprises
2014 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Rolínek Ladislav
Vrchota Jaroslav
Kubecová Jana
...
The level of process management principles application in SMEs in selected region of the Czech Republic
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlínová Eva
Rolínek Ladislav
Faltová Leitmanová Ivana
...
Czech countryside - strategies of regional development
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Jílek Milan
Rolínek Ladislav
Pražáková Jaroslava
...
INPROFORUM 2013 - Zdroje a limity ekonomického růstu a předpoklady vývoje české ekonomiky
2013 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Váchal Jan
Vochozka Marek
Doležalová Hana
...
Rolínek Ladislav
...
Podnikové řízení
2013 KNIHA Učebnice
Detail Švárová Monika
Rolínek Ladislav
Relationship between the strategy and corporate goals
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Humlerová Veronika
Cudlínová Eva
Faltová Leitmanová Ivana
...
Rolínek Ladislav
Rural Development in Terms of Economic Support (Case study from CR)
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlínová Eva
Faltová Leitmanová Ivana
Klufová Renata
Rolínek Ladislav
...
Characteristic of the Czech countryside development based on the local population activities and attitudes
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Jílek Milan
Rolínek Ladislav
Pražáková Jaroslava
...
INPROFORUM Junior 2012 - Řízení a ekonomika malých a středních podniků
2012 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Rolínek Ladislav
Vaněček Drahoš
Krninská Růžena
...
Procesní řízení v MSP – vybrané aspekty
2012 KNIHA Odborná monografie
Detail Cudlínová Eva
Rolínek Ladislav
Faltová Leitmanová Ivana
...
Strategie regionálního rozvoje venkovských obcí – případová studie českého venkova
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Rolínek Ladislav
Březinová Monika
...
UNICREDS project conference
2012 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Klufová Renata
Cudlínová Eva
...
Rolínek Ladislav
Venkov jako místo pro žití
2012 KNIHA Odborná monografie
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Klufová Renata
Cudlínová Eva
Rolínek Ladislav
...
Vymezení venkovských obcí v České republice
2012 CERTIFIKOVANÉ METODIKY A POSTUPY Certifikovaná metodika
Detail Vrchota Jaroslav
Rolínek Ladislav
Building the Managerial Competencies in the Study Program Management and Business Economics
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hrabánková Magdaléna
Řehoř Petr
Rolínek Ladislav
...
Faktory regionálního rozvoje a jejich vliv na sociálně-ekonomický potenciál regionu
2011 KNIHA Odborná monografie
Detail Jílek Milan
Rolínek Ladislav
Pražáková Jaroslava
...
INPROFORUM 2011 - Globální ekonomická krize - regionální dopady
2011 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Stejskalová Irena
Rolínek Ladislav
Metodika manažerského auditu v malých a středních podnicích
2011 CERTIFIKOVANÉ METODIKY A POSTUPY Certifikovaná metodika
Detail Cudlínová Eva
Rolínek Ladislav
Role znalostní ekonomiky v rozvoji regionu
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Rolínek Ladislav
Role znalostní ekonomiky v rozvoji regionu
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Faltová Leitmanová Ivana
Cudlínová Eva
...
Rolínek Ladislav
TYPOLOGIE VENKOVSKÝCH OBCÍ NA ZÁKLADĚ JEJICH POPULAČNÍHO VÝVOJE
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Faltová Leitmanová Ivana
Rolínek Ladislav
...
Venkovský prostor – vymezení a klasifikace
2011 MAPA Mapa
Detail Rolínek Ladislav
Stejskalová Irena
A Managerial Audit Methodology and its Implementation in SMEs
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hrabánková Magdaléna
Rolínek Ladislav
Březinová Monika
...
INPROFORUM Junior 2010
2010 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Cudlínová Eva
Rolínek Ladislav
Klufová Renata
...
Strategies of Regional Development of Rural Areas ? Case Study from South Bohemia
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hrabánková Magdaléna
Rolínek Ladislav
Řehoř Petr
...
Identifikace sociálně -ekonomických podmínek rozvoje horských a podhorských oblastí
2009 KNIHA Odborná monografie
Detail Hrabánková Magdaléna
Rolínek Ladislav
Pech Martin
...
INPROFORUM 2009 - Ekonomická krize - výzva pro regiony
2009 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Hrabánková Magdaléna
Rolínek Ladislav
Faltová Leitmanová Ivana
Metodika konstrukce ekonomických indikátorů pro hodnocení ex-ante Programu rozvoje venkova
2009 CERTIFIKOVANÉ METODIKY A POSTUPY Certifikovaná metodika
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Cudlínová Eva
Jílek Milan
...
Rolínek Ladislav
Pojetí venkova: problémy a metodika
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav
Problematické oblasti procesů v MSP
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav
Procesy v MSP a jejich problematické oblasti
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav
Řehoř Petr
SWOT analýza jako nástroj hodnocení potenciálu obcí
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Cudlínová Eva
Jílek Milan
...
Rolínek Ladislav
Vymezení venkova jako primární východisko pro adekvátní řešení jeho rozvoje
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hrabánková Magdaléna
Rolínek Ladislav
Březinová Monika
...
INPROFORUM Junior 2008
2008 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Rolínek Ladislav
Stejskalová Irena
Managerial audit and its application in management of small and medium enterprises.
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav
Manažerský audit a hodnocení úrovně procesů v MSP
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Stejskalová Irena
Rolínek Ladislav
Manažerský audit: Protokol koučovacího rozhovoru
2008 PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR Průmyslový vzor
Detail Stejskalová Irena
Rolínek Ladislav
Manažerský audit: Protokol řízeného rozhovoru
2008 PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR Průmyslový vzor
Detail Stejskalová Irena
Rolínek Ladislav
Hrabánková Magdaléna
...
Manažerský audit v malých a středních podnicích
2008 KNIHA Odborná monografie
Detail Rolínek Ladislav
Bednářová Dagmar
Krninská Růžena
...
Procesní řízení
2008 KNIHA Skripta
Detail Hrabánková Magdaléna
Rolínek Ladislav
Řehoř Petr
...
Přístupy k harmonizaci Evropského modelu zemědělství na podmínky regionů ČR
2008 KNIHA Odborná monografie
Detail Majerová Věra
Herová Irena
Hlaváček Petr
...
Rolínek Ladislav
...
Realizace strukturální politiky ve vybraných krajích
2008 KNIHA Odborná monografie
Detail Rolínek Ladislav
Řehoř Petr
Strategic management and measurement of competitiveness of regions on example of countries EU
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hrabánková Magdaléna
Rolínek Ladislav
Štys Dalibor
The methodology of monitoring and evaluation of project implementation into practice
2008 CERTIFIKOVANÉ METODIKY A POSTUPY Certifikovaná metodika
Vložit vše do košíku 1 - 66 z 66