Toušek Radek, Ing., Ph.D.

Toušek Radek, Ing., Ph.D.

Vědecko-výzkumná činnost:

Odborné zaměření:

- Logistika

- Řízení dodavatelského řetězce

- Základy podnikových informačních systémů

Pedagogická činnost:

- garant a vyučující v předmětech na EF (logistika, řízení dodavatelského řetězce, základy podnikových informačních systémů)

- celkem 51 bakalářských a 58 diplomových vedených a úspěšně obhájených prací, které byly zaměřené zejména na problematiku řízení dodavatelského řetězce a logistiky

autor či spoluautor vysokoškolských učebnic:

- Vaněček, D., & Toušek, R. (2017). Řízení dodavatelského řetězce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. (v recenzním řízení)

- Toušek, R. (2016). Logistika – vybrané kapitoly. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Vzdělání a akademická kvalifikace:

- 2004: Ph.D. - obor Řízení a ekonomika podniku, JU v Č. Budějovicích

- 2001: Ing. - obor Obchodně podnikatelský, JU v Č. Budějovicích, Zemědělská fakulta

Zastávané funkce a členství:

garant Odborné praxe pro obory na EF JU

Od 9/2004 vedoucí Centra pro inovace a aplikovaný výzkum

Od 1/2012 vedoucí Kariérního centra

Od 5/2012 proděkan pro rozvoj

 

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
LOGAJ Logistics KŘE Ano Ano Ano
KLOG Logistika KŘE Ano Ano
LOG Logistika KŘE Ano Ano Ano
OP Odborná praxe KC Ano
PR Odborná praxe KC Ano
OP1 Odborná praxe 1 KC Ano
OP2 Odborná praxe 2 KC Ano
OP3 Odborná praxe 3 KC Ano
PROP Praxe odborná KC Ano
OPR Professional Practice KC Ano
SPF1 Semestrální projekt - firma I KŘE Ano
CRDOR Řízení dodavatelského řetězce KŘE Ano Ano
KRDOR Řízení dodavatelského řetězce KŘE Ano Ano
KRDR Řízení dodavatelského řetězce KŘE Ano Ano
RDOR Řízení dodavatelského řetězce KŘE Ano Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Toušek Radek
Babka Martin
Implementation of KANBAN System for Material Flow Optimization
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vaněček Drahoš
Toušek Radek
Řízení dodavelského řetězce
2017 KNIHA Skripta
Detail Vaněček Drahoš
Toušek Radek
Supply chain management
2017 KNIHA Skripta
Detail Toušek Radek
Logistika – vybrané kapitoly
2016 KNIHA Skripta
Detail Toušek Radek
Zariadenie na viacnásobnú fixáciu tovaru na palete a spôsob viacnásobnej fixácie tovaru na palete
2014 PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR Patent
Detail Toušek Radek
Apparatus for the multiple fixation of goods on a pallet
2013 PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR Patent
Detail Toušek Radek
Deska pro vakuové uskladnění zboží na paletě
2012 PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR Průmyslový vzor
Detail Rolínek Ladislav
Vaněček Drahoš
Krninská Růžena
...
Toušek Radek
Procesní řízení v MSP – vybrané aspekty
2012 KNIHA Odborná monografie
Detail Toušek Radek
Nýdrle Jiří
Sestava lahví a soustava palety a sestav lahví
2011 PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR Užitný vzor
Detail Toušek Radek
Soustava pro paletizaci plastových lahví a manipulaci s plastovými lahvemi
2011 PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR Užitný vzor
Detail Toušek Radek
Zařízení pro manipulaci s plastovými lahvemi
2011 PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR Užitný vzor
Detail Toušek Radek
Zařízení pro manipulaci s plastovými lahvemi
2011 PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR Užitný vzor
Detail Toušek Radek
Zařízení pro vícenásobnou fixaci zboží na paletě a způsob vícenásobné fixace zboží na paletě.
2011 PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR Patent
Detail Toušek Radek
Zařízení pro vícenásobnou fixaci zboží na paletě
2010 PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR Užitný vzor
Detail Toušek Radek
Aplikace analýzy ABC v řízení zásob potravinářského sortimentu
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Toušek Radek
Vliv obalů na efektivnost logistických operací
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Stejskalová Irena
Rolínek Ladislav
Hrabánková Magdaléna
...
Toušek Radek
...
Manažerský audit v malých a středních podnicích
2008 KNIHA Odborná monografie
Detail Rolínek Ladislav
Bednářová Dagmar
Krninská Růžena
...
Toušek Radek
Procesní řízení
2008 KNIHA Skripta
Detail Toušek Radek
Pechová J.
Vliv obalů na efektivnost logistických operací v distribuci nealkoholických nápojů
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Vložit vše do košíku 1 - 19 z 19