Fuka Jindřich, Ing.

Konzultační hodiny: po dohodě

Téma disertační práce: Systém řízení malých a středních podniků