Maříková Monika, Ing., Ph.D.

Vědecko-výzkumná činnost:

zaměření: 

Firma II

Praktikum podnikatelské praxe

Malé a střední podnikání

Firma I, II

Pedagogická činnost:

- garant a vyučující v předmětech na EF (Firma II, Praktikum podnikatelské praxe, Malé a střední podnikání, Firma I, II)

Vzdělání a akademická kvalifikace:

- 2012: Ing. – Ekonomická fakulta JU v Českých Budějovicích, obor Řízení a ekonomika podniku

- 2018: Ph.D. - EF JU v Českých Budějovicích, obor Řízení a ekonomika podniku

Odborník z praxe zajišťující výuku.