Renőckl Helmut, univ. prof. Dr.

Vědecko-výzkumná činnost:

- zaměření: etika v přírodních a technických vědách

- od r. 1996 hostující profesor na EF JU:

Přednášky jsou zaměřeny především na aktuální výzvy, kterým čelí Evropa jako kulturní společnost. Přednáška analyzuje Evropu a její kulturní kořeny, analyzuje příčiny různých společenských katastrof, nastiňuje nové výzvy, kterým bude Evropa v budoucnosti čelit, a klade si otázku, zda má Evropa vůbec nějakou budoucnost s ohledem na své hodnoty, sociální a ekonomické modely ve světe globální konkurence.

 - autor více jak 200 publikací

 - působí na Technicko-přírodovědecké fakultě univerzity Johanna Keplera v Linci

Vzdělání a akademická kvalifikace:

- 2006: honorární profesor pro etiku v přírodních vědách a techniky na univerzitě Johanna Keplera v Linci

Zastávané funkce a členství:

V minulosti zastával funkci předsedy Spolku pro sociální etiku ve střední Evropě.

- člen Evropské akademie  věd a umění

- vedoucí funkce ve vzdělání dospělých

- vedoucí institutu pro technickou, lékařskou a hospodářskou etiku

- lektor na univerzitách v Salzburku, Erfurtu