Štíhlá výroba

Zkratka předmětu KŘE/KSV
Název předmětu Štíhlá výroba
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KŘE/KSV
Název Štíhlá výroba
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KŘE/SV
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je rozšířit poznatky o nových metodách řízení výroby, úspěšně vyzkoušených v Japonsku ve druhé pol. 20. století. Tyto poznatky se nyní v určitých úpravách aplikují na různé podniky a služby ve všech průmyslově vyspělých zemích a jsou významným faktorem při zvyšování konkurenceschopnosti podniků. V souvislosti s koncepcí Průmyslu 4.0 jsou díky procesu robotizace, digitalizace a umělé inteligence vybrané metody štíhlé výroby využívány také v inteligentních (chytrých) továrnách.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování seminárních projektů nebo dotazníků v podnicích. Výpočet zadaných příkladů. Prezentace projektu.

Požadavky ke zkoušce:
Úspěšné absolvování zkouškového písemného testu - úspěšnost alespoň 70 %. Poté ústní zkouška.

Obsah

Témata přednášek:
1. Historický vývoj průmyslové výroby
2. Průmysl 4.0 a inteligentní (chytré) továrny
3. Vznik a vývoj štíhlé výroby
4. Materiálový tok v řízení výroby a na pracovišti
5. Tradiční metody štíhlé výroby a tažný princip
6. Nové metody a nástroje štíhlé výroby
7. Perfekcionismus dosažený jako důsledek neustálého zlepšování
8. Kontrola kvality a statistické metody ve výrobě
9. Informační systémy ve výrobě
10. Štíhlá výroba ve službách

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět: Operační management

Získané způsobilosti

Studenti pochopí podstatu tzv. "Japonského zázraku" při výrobě automobilů ve firmě Toyota i chyb, kterých se dopouštěli západní manažeři při přebírání a aplikaci těchto zkušeností do jiných podniků. Výuka úzce navazuje na aplikaci tohoto systému ve firmě Bosch Č. Budějovice a v dalších firmách a umožní získat přehled o nových metodách v organizaci výroby i práce.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Martin Pech, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Martin Pech, Ph.D., prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.
Literatura
  • Košturiak, J., Boledovič, L., Křišťál, J., & Marek, M. (2010). Kaizen. Brno: Bizbooks.
  • Vaněček, D., Sýkora, O., Pražáková, J., Štípek, V., Kubíček, R. (2013). Štíhlá výroba. EF JU České Budějovice.
  • Mann, D. (2010). Creating a Lean Culture. CRC Press.
  • Imai, M. (2005). Gemba Kaizen. Brno: Computer Press.
  • Santos, J., Wysk, R., & Torres, J. (2006). Improving Production with Lean Thinking. New Jersey: Willey.
  • Tomek, G., Vávrová, V. (2014). Integrované řízení výroby. Od operativního řízení výroby k dodavatelskému řetězci. Praha: Grada.
  • Mařík, V. (2016). Průmysl 4.0. Výzva pro Českou republiku. Praha: Management Press.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Práce s textem (učebnicí, knihou), E-learning, Individuální příprava ke zkoušce

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF