Projekty

Projekty, kde člen katedry je řešitelem projektu

Dodavatelský řetězec a metody zlepšování organizace výroby
Řešitel
Spoluřešitelé
Dopady homeworkingu do nákladů MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
Environmental Awareness as a Universal European Value
Řešitel
Spoluřešitelé
Etika v řízení podniků
Řešitel
Spoluřešitelé
Inovace předmětu Motivace a stimulace pracovního jednání
Řešitel
Spoluřešitelé
Inovační management a konkurenceschopnost MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
Management lidských zdrojů malých a středních podniků
Řešitel
Spoluřešitelé
Manažerský audit jako nástroj podpory trvale udržitelného rozvoje malého a středního podnikání
Řešitel
Spoluřešitelé
Modely řízení MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
Podniková kultura v řízení malých a středních podniků
Řešitel
Spoluřešitelé
Procesní management a možnosti jeho zavedení v MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
Řízení podniků a systém řízení kvality
Řešitel
Spoluřešitelé
Řízení podniků v podmínkách Industry 4.0.
Řešitel
Spoluřešitelé
SIP-SME (Service Innovations Prozess für Klein-und Mittelunternehmen)
Řešitel
Spoluřešitelé
Social media and trust building
Řešitel
Spoluřešitelé
Systém odměňování v MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
Vytvoření nového předmětu "Štíhlá výroba“
Řešitel
Spoluřešitelé
Vytvoření nového předmětu v angličtině: Logistics
Řešitel
Spoluřešitelé
Využívání IT technologií pro podporu malého a drobného podnikání v okresech České Budějovice a Freistadt
Řešitel
Spoluřešitelé
Vzájemné vazby v systému BSC v rámci řízení podniku
Řešitel
Spoluřešitelé
Zkvalitnění předmětů Firma I, II a III
Řešitel
Spoluřešitelé

Projekty, kde člen katedry je spoluřešitelem projektu

Analýza socioekonomických vztahů v nadnárodní společnosti
Řešitel
Spoluřešitelé
Possible influences of EU agricultural financing on production efficiency and technological development of agriculture in CR and Hungary for 2007-2008
Řešitel
Spoluřešitelé
Přeshraniční podnikání – B2B marketing a distribuce v Rakousku a České republice
Řešitel
Spoluřešitelé
Přeshraniční podnikání – B2B marketing a distribuce v Rakousku a České republice
Řešitel
Spoluřešitelé
Průmysl 4.0 a změny v managementu a výkonnosti
Řešitel
Spoluřešitelé
Systém kurzové prevence
Řešitel
Spoluřešitelé
UNICREDS - Rozvoj spolupráce univerzit s regionem
Řešitel
Spoluřešitelé
Venkovský prostor – prostor pro žití nebo pro dožití? (Modelové strategie venkovského prostoru)
Řešitel
Spoluřešitelé