Projekty

Projekty, kde člen katedry je řešitelem projektu

Management lidských zdrojů malých a středních podniků
Řešitel
Spoluřešitelé
Modely řízení MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
Procesní management a možnosti jeho zavedení v MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
Využívání IT technologií pro podporu malého a drobného podnikání v okresech České Budějovice a Freistadt
Řešitel
Spoluřešitelé

Projekty, kde člen katedry je spoluřešitelem projektu

UNICREDS - University Collaboration in Regional Development Spaces
Řešitel
Spoluřešitelé
Venkovský prostor – prostor pro žití nebo pro dožití? (Modelové strategie venkovského prostoru)
Řešitel
Spoluřešitelé