Vlčková Miroslava, Ing., Ph.D.

Vlčková Miroslava, Ing., Ph.D.

Absolvovala Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích ve studijním programu Ekonomika a management, obor Účetnictví a finanční řízení podniku. V roce 2014 získala titul Ph.D. v oboru Ekonomika a management, kdy oblastí výzkumu byla kvalita účetních dat při řízení podniku.

Má několikaletou praxi na pozici hlavní účetní v auditované obchodní korporaci patřící do konsolidačního celku a obchodující především se státy Evropské unie. Od roku 2009 působí na Katedře účetnictví a financí Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Její specializací jsou především kurzy Manažerské účetnictví 1, Manažerské účetnictví 2, Managerial Accounting, Základy účetnictví a Principles of Accounting. Je manažerkou Evropského dokumentačního střediska patřícího do informační sítě Europe Direct působícího na Katedře účetnictví a financí. Je členkou České společnosti ekonomické. Ve své soukromé praxi se věnuje především oceňování podniků a lektorské činnosti.

Je řešitelkou několika výzkumných grantů (FRVŠ, GAJU, IGS, OP VVV, IRP). Je autorkou i spoluautorkou několika desítek odborných a vědeckých publikací a skript především z oblasti účetnictví, financí a managementu, výsledky své vědecké činnosti přednášela na mnoha mezinárodních vědeckých konferencích i zahraničních univerzitách. Absolvovala několik odborných stáží např. v Portugalsku, USA, Austrálii, Belgii, Řecku.

 

JEL Classification:

K42 - Illegal Behavior and the Enforcement of Law

M14 - Corporate Culture; Social Responsibility

M41 - Accounting

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
YUCO Accounting in Trade KUF Ano
OMAU Managerial Accounting KUF Ano Ano Ano
YMAU Managerial Accounting KUF Ano Ano Ano
CMAU Manažerské účetnictví KUF Ano Ano
KMAU Manažerské účetnictví KUF Ano Ano
KMAUC Manažerské účetnictví KUF Ano Ano Ano
MAU Manažerské účetnictví KUF Ano Ano Ano
MAUC Manažerské účetnictví KUF Ano Ano Ano
KMAU2 Manažerské účetnictví II KUF Ano Ano
MAU2 Manažerské účetnictví II KUF Ano Ano Ano
OZUC Principles of Accounting KUF Ano Ano
YZUC Principles of Accounting KUF Ano Ano
CZU Základy účetnictví KUF Ano Ano
QZUC Základy účetnictví KUF Ano Ano
ZU Základy účetnictví KUF Ano Ano Ano
ZUC Základy účetnictví KUF Ano Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Vlčková Miroslava
Vrchota Jaroslav
Frantíková Zuzana
Comparison of Telework in the Czech Republic and in its Neighbouring Countries
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Evaluation of accounting data quality between audited and unaudited companies
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Zeljkovič Simona
Vlčková Miroslava
Likvidace, insolvence a bankrotní modely pro predikci úpadku
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Friebel Ludvík
Vlčková Miroslava
Použití LMS Moodle pro přijímací řízení do navazujícího studia
2017 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Vlčková Miroslava
Svoboda Jaroslav
Základy účetnictví – cvičení.
2017 KNIHA Skripta
Detail Vlčková Miroslava
Accounting data quality determined by ahp method in context with other criteria
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Determination QAD in Audited and Unaudited Companies
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vlčková Miroslava
Friebel Ludvík
Evaluation of entrance examination to the master's degree in accounting and finance management.
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Evaluation of the Quality of Accounting Data in the Regions of the Czech Republic based on Audits by the Tax Offices
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Manažerské účetnictví. Cvičebnice
2016 KNIHA Učební texty
Detail Kouřilová Jindřiška
Drábková Zita
Vlčková Miroslava
Metody: AHP, CFEBT, DMFCA jako možná identifikace chyb a podvodů v účetnictví
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Vejsadová Marie
Vlčková Miroslava
Svoboda Jaroslav
Principles of Accounting
2016 KNIHA Skripta
Detail Vlčková Miroslava
Comparison of the Financial Data Quality in Audited and Unaudited Companies
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Friebel Ludvík
Návrh metodiky na hodnocení kvality dat finančního účetnictví metodou AHP
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Pavouková Veronika
Vlčková Miroslava
Vliv legislativních změn na kalkulace v podniku
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Svoboda Jaroslav
Základy účetnictví - cvičení
2015 KNIHA Skripta
Detail Vlčková Miroslava
A survey quality of management accounting in the Czech companies
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Návrh modelu na zjišťování kvality informací vykazovaných v manažerském účetnictví
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Návrh metodiky na zhodnocení kvality informací vykazovaných v manažerském účetnictví
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Penzijní připojištění a zdanění v roce 2013
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vlčková Miroslava
Preference kvality účetních informací zjištěné na základě saatyho metody
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Asymetrické informace a jejich riziko při rozhodování v podniku
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vlčková Miroslava
Etika, podvody a psychologické nátlaky zaměstnavatelů při zpracování účetních dat
2012 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vlčková Miroslava
Zhodnocení kritérií kvality účetních dat na základě Saatyho metody a metody párového porovnávání
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Etika jako faktor ovlivňující kvalitu účetních dat v podniku
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Komponentní odpisování dlouhodobého hmotného majetku
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vlčková Miroslava
Mobilita pracovních sil v evropské unii a v České republice
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vlčková Miroslava
Zhodnocení výnosů a poplatků z hazardních her v rámci Jihočeského kraje
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vlčková Miroslava
Evidence a oceňování sbírek muzejní povahy v účetnictví
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kouřilová Jindřiška
Vlčková Miroslava
K účetnímu oceňování kulturních památek , sbírek muzejní povahy, předmětů kulturní hodnoty a církevních staveb
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vlčková Miroslava
Krizový management a vliv účetních dat na řízení v krizových situacích
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Nelegální zaměstnávání v České republice a v Evropské unii
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vlčková Miroslava
Účtování podle českých účetních standardů č. 701 - 704
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vlčková Miroslava
Svoboda Jaroslav
Základy účetnictví - cvičení
2010 KNIHA Skripta
Vložit vše do košíku 1 - 34 z 34