Gurčík Lubomír, prof. Ing., CSc. h.c.

Zaměření na finance podniku.

Konzultace pro studenty doktorského studijního programu Řízení a ekonomika podniku v rámci předmětu Finanční řízení podniku.

Člen oborové rady doktorského studijního programu Řízení a ekonomika podniku.

Člen komisí pro státní závěrečné zkoušky v oboru Účetnictví a finanční řízení podniku.

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
DFRPA Financial Management of Enterprise KUF Ano
DFRP Finanční řízení podniku KUF Ano