Zdeněk Radek, Ing., Ph.D.

Působí jako odborný asistent na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity, kde vyučuje předměty Finanční analýza a Finanční analýza a plánování. Ve své odborné činnosti se zabývá podnikovými financemi, zejména využitím klasifikačních metod ve finanční analýze. V minulosti řešil výzkumné projekty financované ze zdrojů Ministerstva zemědělství a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, věnované hodnocení ekonomiky zemědělských podniků a rozvoje venkova.

 

ORCID   |   Researcher ID   |   Scopus   |   ResearchGate   |   Google Scholar

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
YFA Financial Analysis KUF Ano Ano Ano
CFAN Finanční analýza KUF Ano Ano Ano
FA Finanční analýza KUF Ano Ano Ano
FAN Finanční analýza KUF Ano Ano Ano
KFA Finanční analýza KUF Ano Ano Ano
FINAP Finanční analýza a plánování KUF Ano Ano Ano
KFNAP Finanční analýza a plánování KUF Ano Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Lososová Jana
Kopta Daniel
Zdeněk Radek
Development and Structure of Subsidies in Agriculture
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lososová Jana
Zdeněk Radek
Kopta Daniel
Development of the main production and economic indicators of Czech farms
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lososová Jana
Zdeněk Radek
Investice do zemědělské půdy z hlediska pachtovného
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Zdeněk Radek
Lososová Jana
Using wage productivity indicators to predict bankruptcy
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Svoboda Jaroslav
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Zemědělské dotace v Evropské unii
2017 KNIHA Odborná monografie
Detail Lososová Jana
Svoboda Jaroslav
Zdeněk Radek
Comparison of Operational Subsidies on Less Favoured Areas in EU countries
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Zdeněk Radek
Finanční analýza a plánování: Sbírka řešených příkladů
2016 KNIHA Skripta
Detail Svoboda Jaroslav
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Subsidies on Investments in the EU Member States
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kopta Daniel
Lososová Jana
Zdeněk Radek
The Development of Agricultural Production and Factors Affecting Operating Economic Results of Farms in the Period 2000 – 2015
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Svoboda Jaroslav
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Analysis of Operating Costs of Subsidies in the Field of Agriculture of EU Countries.
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Svoboda Jaroslav
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Comparison of Operating Subsidies in Agriculture in EU Countries
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Zdeněk Radek
Lososová Jana
Factors influencing the labour productivity in dairy sector in EU
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Zdeněk Radek
Finanční výkonnost mikro, malých a středních podniků
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lososová Jana
Zdeněk Radek
Key factors affecting the profitability of Farms in the Czech Republic
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Zdeněk Radek
Lososová Jana
Kopta Daniel
Land rent development in the period 2011 – 2013
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Zdeněk Radek
Profilová analýza bankrotních podniků
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Holátová Darja
Březinová Monika
Leština Jan
Zdeněk Radek
...
Řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích. Společenská odpovědnost, rozvoj a vzdělávání, fluktuace a motivace, finanční výkonnost.
2014 KNIHA Odborná monografie
Detail Zdeněk Radek
Lososová Jana
Úroveň a mobilita příjmů českých domácností.
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lososová Jana
Zdeněk Radek
Development of farms according to the LFA classification
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lososová Jana
Zdeněk Radek
Kopta Daniel
Differences in the land rent between EU countries
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Zdeněk Radek
Prediction of Farms' Financial Distress
2013 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Zdeněk Radek
Produktivita práce - regionální přístup
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Zdeněk Radek
Produktivita práce – regionální přístup
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Zdeněk Radek
Využití diskriminační analýzy a logistické regrese ve finanční analýze
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Střeleček František
Kopta Daniel
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Economic results of agricultural enterprises in 2010
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Zdeněk Radek
Lososová Jana
Kopta Daniel
Faktory ovlivňující úroveň pachtovného
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Zdeněk Radek
Střeleček František
Hodnocení vývoje zaměstnanosti, průměrné mzdy a produktivity práce pomocí shift-share analýzy
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Zdeněk Radek
Střeleček František
Income gap between rural and non-rural households – case of the Czech Republic
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Different farming conditions of agricultural holdings in the LFA and NON LFA.
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Lososová Jana
Zdeněk Radek
ECONOMIC RESULTS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN 2009
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Farm land rent in the European Union
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Zdeněk Radek
Incomes of rural and non-rural households in the Czech Republic.
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Zdeněk Radek
Lososová Jana
Influence of production change on return to scale
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Zdeněk Radek
Příjmy domácností podle druhu zaměstnání
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Střeleček František
Jelínek Ladislav
Lososová Jana
Zdeněk Radek
The relations between land rent and price of agricultural land in the Czech Republic
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Efficiency of budget expenditures to support investment in the agriculture: European and national programmes
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Lososová Jana
Zdeněk Radek
...
Hodnocení efektivnosti vlastních nákladů zemědělských podniků
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Zdeněk Radek
Střeleček František
Hodnocení vývoje zaměstnanosti a produktivity práce v období 2002 - 2006 pomocí shift-share analýzy
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Zdeněk Radek
Příjmy venkovských a nevenkovských domácností v ČR
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Střeleček František
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Size and structure of return to scale in revenue function and cost function
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Lososová Jana
Zdeněk Radek
The relations between rent and price of agricultural land in the EU countries
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Výsledky hospodaření zemědělských podniků v roce 2008.
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Střeleček František
Zdeněk Radek
Lososová Jana
Vývoj zaměstnanosti v znevýhodněných oblastech v letech 2002 - 2006
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Zdeněk Radek
Lososová Jana
Analýza produktivity práce pomocí shift-share rozkladu
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Střeleček František
Zdeněk Radek
Lososová Jana
Comparison of agricultural subsidies in the Czech Republic and selected stated of the European Union
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Comparison of subsidies in the Visegrad Four after the EU accession
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Efektivita využití Operačního programu Rozvoje venkova a multifunkčního zemědělství
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Zdeněk Radek
Lososová Jana
Faktory ovlivňující cenu půdy v České republice
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Střeleček František
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Porovnání rozdílné úrovně dotací do zemědělství v EU
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Zdeněk Radek
Lososová Jana
Regionální analýza produktivity práce
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Zdeněk Radek
Lososová Jana
Shift-share analýza produktivity práce
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Střeleček František
Zdeněk Radek
Lososová Jana
Shift-share analýza produktivity práce
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Střeleček František
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Vliv dotací na ekonomickou situaci českých zemědělských podniků
2009 KNIHA Odborná monografie
Detail Střeleček František
Zdeněk Radek
Lososová Jana
Porovnání typu technického rozvoje v českém zemědělství a zemědělství některých států EU
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Střeleček František
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Development of Cattle Population in the Czech Republic in Relation to LFA and Permanent
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Economic results of agricultural holdings in less favoured areas
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Zdeněk Radek
Efektivnost intenzifikačních nákladů
2008 KNIHA Odborná monografie
Detail Střeleček František
Zdeněk Radek
Lososová Jana
Influence of farm milk prices on profitability and long-term assets efficiency
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Zdeněk Radek
Intensification costs efficiency
2008 KNIHA Odborná monografie
Detail Střeleček František
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Regionální pohled na výrobní zaměření zemědělských podniků
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Střeleček František
Lososová Jana
Zdeněk Radek
The development of profit(loss) of farms
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Vliv vstupu ČR do EU na velikost přímých plateb do zemědělství
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Střeleček František
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Vývoj výsledků hospodaření zemědělských podniků
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Vložit vše do košíku 1 - 63 z 63

Spoluřešitel projektu

Ekonomické dopady legislativních změn v oblasti financí, účetnictví a daní
Řešitel
Spoluřešitelé
Ekonomické dopady změn a politik v oblasti financí, účetnictví a daní
Řešitel
Spoluřešitelé
Harmonizace nástrojů Společné zemědělské politiky se specifickými podmínkami českého zemědělství vedoucí ke konkurenceschopnosti a trvale udržitelnému rozvoji
Řešitel
Spoluřešitelé
Management lidských zdrojů malých a středních podniků
Řešitel
Spoluřešitelé
Možnosti defragmentace vlastnictví zemědělské půdy
Řešitel
Spoluřešitelé