Lososová Jana, Ing.

Působí jako vědecký a výzkumný asistent na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Ve své odborné činnosti se zabývá řešením vědeckých a výzkumných úkolů zaměřených na zemědělskou ekonomiku, zejména pak na změny ve Společné zemědělské politice a jejich dopady na ekonomiku zemědělských podniků, hodnocením programů na podporu rozvoje venkova. Dále se účastní projektů zaměřených na rozvoj fakulty, spolupracuje s AK ČR.  

Řešené projekty:

  • Efficiency of exploitation in programmes EU in Czech republic (2001 – 2003)
  • Economic and agricultural production structure of marginal areas in respect to their development (2001– 2004)
  • Basic characteristics of CR for the project LEADER + (2002 – 2003)
  • Intensification and efficient management in dairy cattle herd with respect to a future membership in The European Union (2000 -  2004)
  • Analysis of mountain areas in the European Union and in the applicant countries (2002 – 2003)
  • Sustainable methods of agricultural management in montane and submontane areas with respect to harmonization of the production and nonproduction spheres (2005 – 2011)
  • Harmonization of instruments of Common Agriculture Policy with specific conditions of Czech agriculture, leading to the increase in competitiveness and sustainable development (2006 – 2009)
  • The possibilities of farmland ownership defragmentation (2008 – 2012)

RID

ORCID

SCOPUS profil

ResearchGate

Google scholar

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
OFINP Corporate Finance KUF Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Lososová Jana
Kopta Daniel
Zdeněk Radek
Development and Structure of Subsidies in Agriculture
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lososová Jana
Zdeněk Radek
Kopta Daniel
Development of the main production and economic indicators of Czech farms
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lososová Jana
Zdeněk Radek
Investice do zemědělské půdy z hlediska pachtovného
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Svoboda Jaroslav
Lososová Jana
Obor ÚFŘP v číslech
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Svoboda Jaroslav
Lososová Jana
Telecký Martin
Spolupráce Ekonomické fakulty JU se systémy certifikace účetních
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Zeman Petr
Lososová Jana
Svoboda Jaroslav
Use of the Fixed Assets and Labour Productivity in Farms according to LFA
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Zdeněk Radek
Lososová Jana
Using wage productivity indicators to predict bankruptcy
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Svoboda Jaroslav
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Zemědělské dotace v Evropské unii
2017 KNIHA Odborná monografie
Detail Lososová Jana
Svoboda Jaroslav
Zdeněk Radek
Comparison of Operational Subsidies on Less Favoured Areas in EU countries
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Svoboda Jaroslav
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Subsidies on Investments in the EU Member States
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kopta Daniel
Lososová Jana
Zdeněk Radek
The Development of Agricultural Production and Factors Affecting Operating Economic Results of Farms in the Period 2000 – 2015
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Svoboda Jaroslav
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Analysis of Operating Costs of Subsidies in the Field of Agriculture of EU Countries.
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Svoboda Jaroslav
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Comparison of Operating Subsidies in Agriculture in EU Countries
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rost Michael
Tlustý Pavel
Klufová Renata
Lososová Jana
Uncovering of interesting structures in bank loan data through Bayesian networks
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Zdeněk Radek
Lososová Jana
Factors influencing the labour productivity in dairy sector in EU
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Jílek Milan
Rolínek Ladislav
Pražáková Jaroslava
...
Lososová Jana
INPROFORUM 2014: Investment decision-making in the period of economic recovery
2014 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Lososová Jana
Zdeněk Radek
Key factors affecting the profitability of Farms in the Czech Republic
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Zdeněk Radek
Lososová Jana
Kopta Daniel
Land rent development in the period 2011 – 2013
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Zdeněk Radek
Lososová Jana
Úroveň a mobilita příjmů českých domácností.
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Svoboda Jaroslav
Lososová Jana
Analýza dotací v 2004 - 2011 v ČR - agrární sektor
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lososová Jana
Zdeněk Radek
Development of farms according to the LFA classification
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lososová Jana
Zdeněk Radek
Kopta Daniel
Differences in the land rent between EU countries
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lososová Jana
Hodnocení hospodaření farem podle LFA od roku 2000
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lososová Jana
Svoboda Jaroslav
Changes in direct payments after 2013 in the Czech agrarian sector
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Kopta Daniel
Lososová Jana
...
Economic results of agricultural enterprises in 2010
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Zdeněk Radek
Lososová Jana
Kopta Daniel
Faktory ovlivňující úroveň pachtovného
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Střeleček František
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Different farming conditions of agricultural holdings in the LFA and NON LFA.
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Lososová Jana
Zdeněk Radek
ECONOMIC RESULTS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN 2009
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Farm land rent in the European Union
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Frelich Jan
Šlachta Martin
Střeleček František
Lososová Jana
Hospodářský výsledek chovu dojnic u podniků s pastevním a nepastevním hospodařením
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Frelich Jan
Šlachta Martin
Střeleček František
Lososová Jana
Hospodářský výsledek chovu dojnic u podniků s pastevním a nepastevním hospodařením.
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Zdeněk Radek
Lososová Jana
Influence of production change on return to scale
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Lososová Jana
Pachtovné v EU v závislosti na výrobním zaměření podniku
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Frelich Jan
Šlachta Martin
Střeleček František
Lososová Jana
Profitability of dairy farming in relation to the type of feeding system.
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Jelínek Ladislav
Lososová Jana
...
The relations between land rent and price of agricultural land in the Czech Republic
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Efficiency of budget expenditures to support investment in the agriculture: European and national programmes
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Lososová Jana
Zdeněk Radek
...
Hodnocení efektivnosti vlastních nákladů zemědělských podniků
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Lososová Jana
Metodika zpracování analýzy souhrnného zemědělského účtu
2010 CERTIFIKOVANÉ METODIKY A POSTUPY Certifikovaná metodika
Detail Střeleček František
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Size and structure of return to scale in revenue function and cost function
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Lososová Jana
Zdeněk Radek
The relations between rent and price of agricultural land in the EU countries
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Výsledky hospodaření zemědělských podniků v roce 2008.
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Střeleček František
Zdeněk Radek
Lososová Jana
Vývoj zaměstnanosti v znevýhodněných oblastech v letech 2002 - 2006
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Zdeněk Radek
Lososová Jana
Analýza produktivity práce pomocí shift-share rozkladu
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Střeleček František
Zdeněk Radek
Lososová Jana
Comparison of agricultural subsidies in the Czech Republic and selected stated of the European Union
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Comparison of subsidies in the Visegrad Four after the EU accession
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Efektivita využití Operačního programu Rozvoje venkova a multifunkčního zemědělství
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Zdeněk Radek
Lososová Jana
Faktory ovlivňující cenu půdy v České republice
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Sklenička Petr
Hladík Jiří
Střeleček František
...
Lososová Jana
...
Historical, environmental and socio-economic driving forces on land ownership fragmentation, the land consolidation effect and the project costs
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Lososová Jana
Metodický postup při přípravě projektů financovaných Evropskou unií
2009 CERTIFIKOVANÉ METODIKY A POSTUPY Certifikovaná metodika
Detail Střeleček František
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Porovnání rozdílné úrovně dotací do zemědělství v EU
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Zdeněk Radek
Lososová Jana
Regionální analýza produktivity práce
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Zdeněk Radek
Lososová Jana
Shift-share analýza produktivity práce
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Střeleček František
Zdeněk Radek
Lososová Jana
Shift-share analýza produktivity práce
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Střeleček František
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Vliv dotací na ekonomickou situaci českých zemědělských podniků
2009 KNIHA Odborná monografie
Detail Střeleček František
Zdeněk Radek
Lososová Jana
Porovnání typu technického rozvoje v českém zemědělství a zemědělství některých států EU
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Střeleček František
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Development of Cattle Population in the Czech Republic in Relation to LFA and Permanent
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Economic results of agricultural holdings in less favoured areas
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Zdeněk Radek
Lososová Jana
Influence of farm milk prices on profitability and long-term assets efficiency
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Regionální pohled na výrobní zaměření zemědělských podniků
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Střeleček František
Lososová Jana
Zdeněk Radek
The development of profit(loss) of farms
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Vliv vstupu ČR do EU na velikost přímých plateb do zemědělství
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Střeleček František
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Vývoj výsledků hospodaření zemědělských podniků
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Vložit vše do košíku 1 - 62 z 62