Svoboda Jaroslav, Ing., Ph.D.

Svoboda Jaroslav, Ing., Ph.D.

Absolvoval v roce 1999 obor Účetnictví a finanční řízení podniku na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích Zemědělské fakultě (titul Ing). Od roku 2000 působí jako odborný asistent katedry účetnictví a financí EF JU a od roku 2010 jako její tajemník. V roce 2003 byl jmenován pedagogickým poradcem oboru ÚFŘP. V roce 2005 ukončil doktorský program Ekonomika a řízení podniku (titul Ph.D.). V současné době se specializuje na výuku předmětů oblasti účetnictví, zejména v podmínkách české účetní legislativy (Základy účetnictví, Finanční účetnictví, Účetní závěrka). Je řešitelem několika výzkumných grantů (vnitřní granty JU, FRVŠ, NAZV, MSM). Ve své soukromé praxi se zabývá účetním a finančním poradenstvím, zejména v oblasti zpracování ekonomických analýz v projektech EU. Je autorem řady vědeckých a odborných publikací a vysokoškolských skript. Zároveň je koordinátorem spolupráce se Svazem účetních, Institutem certifikace účetních v ČR a Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

 

JEL Classification:

  • G3 - Corporate Finance and Governance: G31 - Capital Budgeting; Fixed Investment and Inventory Studies
  • M4 - Accounting and Auditing: M40 – General, M41 - Accounting
  • Q - Agricultural and Natural Resource Economics; Environmental and Ecological Economics: Q14 - Agricultural Finance

 

Odkaz na profily a osobní stránky:


Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
B1 Bakalářská práce 1 KUF Ano
B2 Bakalářská práce 2 KUF Ano
780 Bankovní systém a platební styk UAI Ano Ano Ano
OFUCN Financial Accounting KUF Ano Ano Ano Ano
607 Finanční management UAI Ano Ano Ano
CFUC Finanční účetnictví KUF Ano Ano
FUC Finanční účetnictví KUF Ano Ano Ano
FUCN Finanční účetnictví KUF Ano Ano Ano
KFUCN Finanční účetnictví KUF Ano Ano
FUC1 Finanční účetnictví I KUF Ano Ano Ano
QFUC1 Finanční účetnictví I KUF Ano Ano
OZUC Principles of Accounting KUF Ano Ano
YZUC Principles of Accounting KUF Ano Ano Ano
CZU Základy účetnictví KUF Ano
QZUC Základy účetnictví KUF Ano
ZU Základy účetnictví KUF Ano Ano
ZUC Základy účetnictví KUF Ano Ano
763 Úvod do účetnictví UAI Ano Ano Ano
KUZA Účetní závěrka KUF Ano Ano
UZA Účetní závěrka KUF Ano Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Svoboda Jaroslav
Lososová Jana
Obor ÚFŘP v číslech
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Svoboda Jaroslav
Lososová Jana
Telecký Martin
Spolupráce Ekonomické fakulty JU se systémy certifikace účetních
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Zeman Petr
Lososová Jana
Svoboda Jaroslav
Use of the Fixed Assets and Labour Productivity in Farms according to LFA
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Svoboda Jaroslav
Základy účetnictví – cvičení.
2017 KNIHA Skripta
Detail Svoboda Jaroslav
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Zemědělské dotace v Evropské unii
2017 KNIHA Odborná monografie
Detail Lososová Jana
Svoboda Jaroslav
Zdeněk Radek
Comparison of Operational Subsidies on Less Favoured Areas in EU countries
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vejsadová Marie
Vlčková Miroslava
Svoboda Jaroslav
Principles of Accounting
2016 KNIHA Skripta
Detail Svoboda Jaroslav
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Subsidies on Investments in the EU Member States
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Svoboda Jaroslav
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Analysis of Operating Costs of Subsidies in the Field of Agriculture of EU Countries.
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Svoboda Jaroslav
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Comparison of Operating Subsidies in Agriculture in EU Countries
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Svoboda Jaroslav
Jílek Milan
Obor ÚFŘP na Ekonomické fakultě JU v Č. Budějovicích oslavil 20. výročí
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Kalíšková Anna
Svoboda Jaroslav
Struktura účetní závěrky a její novelizace od roku 2016
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Svoboda Jaroslav
Výuka oboru Účetnictví a finanční řízení podniku na EF JU v Českých Budějovicích
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Svoboda Jaroslav
Základy účetnictví - cvičení
2015 KNIHA Skripta
Detail Svoboda Jaroslav
Novotná Martina
Economic efficiency of chosen Czech farms
2014 KNIHA Odborná monografie
Detail Novotná Martina
Svoboda Jaroslav
THE ECONOMIC RESULTS OF FARMS IN THE CZECH REPUBLIC
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Novotná Martina
Svoboda Jaroslav
The impact of price changes on the results of agricultural enterprises
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Svoboda Jaroslav
Lososová Jana
Analýza dotací v 2004 - 2011 v ČR - agrární sektor
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Svoboda Jaroslav
Emission allowances - financial and accounting view
2013 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Lososová Jana
Svoboda Jaroslav
Changes in direct payments after 2013 in the Czech agrarian sector
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Novotná Martina
Svoboda Jaroslav
Souvislosti mezi účinností výrobních faktorů a podnikovou výkonností v zemědělství
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Svoboda Jaroslav
Novotná Martina
Vývoj výsledku hospodaření a rentability zemědělských podniků
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Svoboda Jaroslav
Finanční účetnictví - cvičení
2012 KNIHA Skripta
Detail Svoboda Jaroslav
Ficová Monika
Analýza efektivity podniku Jaroměřická mlékárna, a. s.
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Svoboda Jaroslav
Ficová Monika
HODNOCENÍ EFEKTIVITY VYBRANÝCH MLÉKÁRENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Svoboda Jaroslav
Novotná Martina
Multifactor productivity analysis in the sample of agricultural enterprises
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Novotná Martina
Svoboda Jaroslav
PROSPERITA MĚŘENÁ UKAZATELI PRODUKTIVITY VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ NA ÚROVNI REGIONU NUTS1
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Svoboda Jaroslav
Novotná Martina
Analýza jednofaktorové produktivity vybraných zemědělských podniků.
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Svoboda Jaroslav
Novotná Martina
Aplikace soustav ukazatelů na rozbor hospodaření zemědělských podniků v regionech LFA
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vlčková Miroslava
Svoboda Jaroslav
Základy účetnictví - cvičení
2010 KNIHA Skripta
Detail Svoboda Jaroslav
Zhodnocení ekonomických výsledků vybraných podniků agrárního sektoru ČR.
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Svoboda Jaroslav
Analýza dotací a rentability u vybraných zemědělských podniků spadajících do LFA
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Svoboda Jaroslav
Novotná Martina
Financial Analysis Assessment of Agricultural Holdigns in the LFA Regions
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Novotná Martina
Svoboda Jaroslav
Generují dotace vyšší výkonnost zemědělských podniků?
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Svoboda Jaroslav
Majetková a kapitálová struktura vybraných podniků agrárního sektoru
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Novotná Martina
Svoboda Jaroslav
Relace výkonnosti zemědělských podniků a dotační politiky testované statistickými metodami
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Svoboda Jaroslav
Vývoj hlavních typů dotací agrárního sektoru na úrovni regionu NUTS 1 - Česká republika,
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Svoboda Jaroslav
Analýza položek výkazu zisku a ztráty v závislosti na podílu výměry zemědělských podniků spadajících do LFA
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Svoboda Jaroslav
Novotná Martina
Analýza rentability vybraných zemědělských podniků ve vazbě na dotační politiku
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Svoboda Jaroslav
Novotná Martina
Dopad dotační politiky na efektivnost vybraných zemědělských podniků
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Svoboda Jaroslav
Šmejkal Antonín
Dotační politika agrárního sektoru v České republice jako předpoklad udržitelného rozvoje
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Svoboda Jaroslav
Šmejkal Antonín
Dotační politika agrárního sektoru v České republice jako předpoklad udržitelného rozvoje
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Novotná Martina
Svoboda Jaroslav
Effectivity of chosen agricultural enterprises measured by means of indicator systems in dependence on the subsidy policy
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Svoboda Jaroslav
Regionální disparity dotační politiky agrárního sektoru
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šmejkal Antonín
Svoboda Jaroslav
VÝVOJ INVESTIČNÍHO PROSTŘEDÍ JIHOČESKÉHO KRAJE
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 45 z 45