Rybová Jarmila, Ing., Ph.D.

Konzultační hodiny - v období výuky ZS 2019/2020: Prezenční studium - pondělí od 11:30 do 13 hodin. Kombinované studium - pátek 11. 10., 18. 10. a 1. 11. 2019 od 9 - 11 hod., v pátek 22. 11. 2019 od 10 do 12 hod. a 13. 12. 2019 od 9:30 do 11:30 hod. 

Budova děkanátu EF, č. dv. 315M

Telefon: 387 772 508

E-mail: jrybova@ef.jcu.cz

Působí na Katedře účetnictví a financí Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity od roku 2000. Jako vysokoškolský pedagog má zkušenosti s výukou daňové evidence, podvojného účetnictví, daňové soustavy České republiky. Podílí se na  kurzech zaměřených na teorii zdanění a daňový systém.

 Svou vědecko-výzkumnou činnost zaměřuje na problematiku daňového zatížení spotřebitelů daněmi ze spotřeby. Je autorkou či spoluautorkou odborných a vědeckých publikací a vysokoškolských skript. Aktivně i pasivně se účastní mezinárodních konferencí v ČR a v zahraničí. Je členkou České společnosti ekonomické.

 JEL Clasification: H21, H31, M48Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
CDS Daňový systém KUF Ano Ano
DS Daňový systém KUF Ano Ano Ano
QDS Daňový systém KUF Ano Ano
DS1 Daňový systém I KUF Ano Ano
KDS1 Daňový systém I KUF Ano Ano
DS2 Daňový systém II KUF Ano Ano Ano
KDS2 Daňový systém II KUF Ano Ano
PRAD Praktikum k daním KUF Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Rybová Jarmila
Convergence of EU Member States in the field of excise duties in the period 2000 – 2015
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rybová Jarmila
Daňový systém
2017 KNIHA Skripta
Detail Rybová Jarmila
Beránková Monika
Dílčí cyklus složené daňové kvóty v členských státech EU
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rybová Jarmila
Does the Harmonization of Excise Duties Lead to the Convergence of the Member States of the European Union?
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rybová Jarmila
Obertíková Lucie
Konvergence členských států Evropské unie v oblasti spotřebních daní
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rybová Jarmila
Kouřilová Jindřiška
Základy účetnictví s daňovou problematikou pro zemědělské a podobné obory
2017 KNIHA Skripta
Detail Rybová Jarmila
Mráčková Andrea
Obertíková Lucie
Projekt společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnic-kých osob v Evropské unii
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Nývltová Kristýna
Kouřilová Jindřiška
Rybová Jarmila
Zemědělské závody z pohledu účetnictví, financování a dalších disciplín
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Schusterová Tereza
Rybová Jarmila
Comparative Analysis of the Health Insurance System in the Czech Republic and Slovakia
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rybová Jarmila
Dlouhověkost z pohledu daňových příjmů v ČR
2015 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Poster
Detail Rybová Jarmila
Spolupracující osoby v roce 2015
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rybová Jarmila
For a discussion of the economic recession: Does the tax revenue from excise taxes change during economic recession?
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kouřilová Jindřiška
Rybová Jarmila
Účetnictví obchodu
2012 KNIHA Skripta
Detail Kouřilová Jindřiška
Rybová Jarmila
ÚČETNICTVÍ PRO ZEMĚDĚLSKÉ OBORY
2011 KNIHA Skripta
Detail Hlaváčková Hana
Rybová Jarmila
Pracovní sešit k účetnictví (autor: Čermáková H.)
2010 KNIHA Učebnice
Detail Hlaváčková Hana
Rybová Jarmila
Cestovní náhrady ? rekapitulace
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hlaváčková Hana
Rybová Jarmila
Uzavírání daňové evidence a optimalizace daňové povinnosti
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Křížová Jarmila
Daně
2008 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Křížová Jarmila
Příjmy
2008 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Křížová Jarmila
Výdaje
2008 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Křížová Jarmila
Změny zákona o dani silniční
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Vložit vše do košíku 1 - 21 z 21