Hlaváčková Hana, Ing.

Absolvovala Gymnázium v Táboře a následně obor ekonomické informace a kontrola a obor učitelství ekonomických předmětů na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Po dokončení studia vyučovala účetnictví na SEŠ v Praze a později (po mateřské dovolené) působila jako vyučující české daňové soustavy na VOŠ v Praze se zaměřením na obor Veřejná správa.

Na katedře účetnictví a financí EF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pracuje od roku 2002. Vyučuje Základy účetnictví, Účetnictví na PC a Finanční účetnictví. Publikuje odborné články na téma zpracování účetnictví v účetních softwarech a na téma daňové evidence pro podnikatelské subjekty.

 

She graduated from grammar school in Tabor and then branch of Economic Information and Control and Economic Subjects Teaching at the University of Economics in Prague.

After graduation, she taught accounting at Secondary School of Economics in Prague and later (after maternity leave) worked as a Czech tax system tutor at college in Prague, focusing on the field of Public Administration.

She has worked at the Department of Accounting and Finance at Faculty of Economics at University of South Bohemia in the Czech Budejovice since 2002. She teaches Principles of Accounting, Accounting for the PC and Financial Accounting. She publishes professional articles on accounting processing in accounting software and the topic of tax records for businesses.

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
OFUCN Financial Accounting KUF Ano Ano
FUCN Finanční účetnictví KUF Ano
KFUCN Finanční účetnictví KUF Ano
FUC1 Finanční účetnictví I KUF Ano Ano
KPRUC Praktikum z účetnictví na PC KUF Ano Ano Ano Ano
KPUC Praktikum z účetnictví na PC KUF Ano Ano Ano Ano
PRUC Praktikum z účetnictví na PC KUF Ano Ano Ano Ano
CZU Základy účetnictví KUF Ano
QZUC Základy účetnictví KUF Ano
ZU Základy účetnictví KUF Ano
ZUC Základy účetnictví KUF Ano Ano
KUPC Účetnictví na PC KUF Ano Ano
UPC Účetnictví na PC KUF Ano Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Hlaváčková Hana
Vývoj informačních technologií v oblasti účetnictví ve 20. a 21. století
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hlaváčková Hana
Účetní uzávěrka a závěrka při zpracování účetnictví prostřednictvím účetních softwarů
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hlaváčková Hana
Pohledávky v daňové evidenci
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hlaváčková Hana
Příjmy a výdaje v daňové evidenci podnikatelského subjektu
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hlaváčková Hana
Účtování a evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a jeho zobrazení v účetních softwarech
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hlaváčková Hana
Účtování zásob a vedení skladové evidence pomocí účetních softwarů
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hlaváčková Hana
Závazky v daňové evidenci podnikatele
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hlaváčková Hana
Zpracování faktur v účetních softwarech
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hlaváčková Hana
Zpracování personální a mzdové agendy v účetních softwarech
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hlaváčková Hana
Uzavření daňové evidence
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hlaváčková Hana
Založení účetní agendy a zpracování pokladních dokladů v účetním softwaru
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hlaváčková Hana
Zpracování účetní agendy v účetních softwarech
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hlaváčková Hana
Inventarizace
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hlaváčková Hana
Rybová Jarmila
Pracovní sešit k účetnictví (autor: Čermáková H.)
2010 KNIHA Učebnice
Detail Hlaváčková Hana
Rybová Jarmila
Cestovní náhrady ? rekapitulace
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hlaváčková Hana
Dokumentace v daňové evidenci
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hlaváčková Hana
Rybová Jarmila
Uzavírání daňové evidence a optimalizace daňové povinnosti
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hlaváčková Hana
Mzdová agenda
2008 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Hlaváčková Hana
Pracovní a služební cesty
2008 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Vložit vše do košíku 1 - 19 z 19