Drábková Zita, Ing., Ph.D., MBA.

Drábková Zita, Ing., Ph.D.

Pozice

Odbornýasistent


Členství 

organizace

 

Zahraniční

stáže
Projekty

Absolvovala VŠE Praha, Fakultu managementu se specializací management podnikatelské sféry a veřejných služeb. V roce 2011 obhájila titul Ph.D. s disertační prací na téma: „Kreativní účetnictví a účetní podvody jako porušování věrného a pravdivého obrazu účetnictví“. 

Od roku 2005 působí jako odborný asistent na katedře účetnictví a financí Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, zde vyučuje předměty Mezinárodní účetní výkaznictví, Účetní auditing, Finanční účetnictví a Základy účetnictví.

V praxi působí od roku 1997 jako daňový poradce, účetní a ekonomický poradce jako partner působící v obchodní korporaci poskytující daňové, účetní a ekonomické poradenství. Zde se také podílela na podnikatelských projektech v oblasti kapitálových transakcí s podnikem, tvorbě vnitřních směrnic a stanov účetních jednotek, dále na metodice transferových cen a na projektech výzkumu a vývoje v oblasti daňových odpočtů.  

V roce 2017 ukončila studium MBA v programu Finanční management a účetnictví na Cambridge Business School se závěrečnou prací na téma: Komparace účetní závěrky sestavené podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví a českých účetních standardů.


 Výzkumné zaměření: Specializuje se na aspekty vypovídací schopnosti účetních výkazů z pohledu věrného a poctivého obrazu účetnictví. Dále na kreativní metody účetnictví, management řízení účetních chyb a  podvodů zahrnující  metody a techniky detekce  manipulací s účetními výkazy včetně jejich dopadů v podmínkách českých účetních předpisů a IFRS (US GAAP). V těchto oblastech také publikuje.

JEL Classification:

G3, M1, M4Komora daňových poradců ČR

Unie Offshore Poradců ČR

 

 

Verwood Productions Limited London, GB (2007)

Hampsteadschoolof English, London, UK (2015):  Certificate of Combination English for level B2. 

Emerald Culture Institute, Dublin, Ireland (2018): Intensive Plus Training.

Holding a lecture titled “Fraud in Financial Reporting in the Context of Fraud Cases of the 21st Century” at the Shanghai Lixin University of Accounting and Finance (SLUAF), Shanghai, China.

 

IG 9/2007 - Analýza a hodnocení rozdílných koncepcí finanční struktury

IG 1/2009 - Kreativní účetnictví a účetní podvody v podmínkách České republiky

IP 2014 - Profilace a inovace studijního oboru Účetnictví a finanční řízení podniku v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, využití ICT v účetnictví, financí (garant projektu). 

Spoluřešitel projektu

Ekonomické dopady legislativních změn v oblasti financí, účetnictví a daní
Řešitel
Spoluřešitelé

 

Vyučované předměty

Základy účetnictví, Finanční účetnictví, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 1, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 2, Účetní auditing, International Financial Reporting Standards.

Budova a místnost

budova děkanátu EF, č.dv. 311V

Konzultační hodiny ZS 2018/2019

středa 13:30 - 15:00

Telefon

387 772 473

E-mail

drabkova@ef.jcu.cz

 

Zájmy: rodina a přátelé, cestování, příroda, kvantová fyzika a sport.

 

 

 

 

 

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
OFUCN Financial Accounting KUF Ano Ano Ano
QFUC1 Finanční účetnictví I KUF Ano
YFUC2 International Fin. Reporting Standards KUF Ano Ano Ano Ano
KFUC2 Mezinár. standardy úč. výkaznictví KUF Ano Ano
IFRS1 Mezinár. standardy úč. výkaznictví 1 KUF Ano Ano
KIFR1 Mezinár. standardy úč. výkaznictví 1 KUF Ano Ano
IFRS2 Mezinár. standardy úč. výkaznictví 2 KUF Ano Ano Ano
KIFR2 Mezinár. standardy úč. výkaznictví II KUF Ano Ano Ano
CZU Základy účetnictví KUF Ano
QZUC Základy účetnictví KUF Ano
ZU Základy účetnictví KUF Ano Ano
ZUC Základy účetnictví KUF Ano Ano
KUA Účetní auditing KUF Ano
UA Účetní auditing KUF Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Drábková Zita
CFEBT Method as a Tool of Decreasing Information Asymmetry in Accounting and as a Part of Internal Controlling Systems
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
CFEBT Method as a Tool of Fraud Risk Management and Decreasing Information Asymmetry in Accounting
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
CFEBT model – nástroj detekce a řízení rizika účetních chyb a podvodů
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
FRAUD RISK MANAGEMENT-AN EFFECTIVE ANTI-FRAUD SYSTEM AND A DECISION-MAKING TOOL FOR USERS OF FINANCIAL STATEMENTS
2017 KNIHA Odborná monografie
Detail Maruszewska Ewa Wanda
Strojek Filus Marzena
Drábková Zita
INFORMATION ABOUT COST OF GOODS PRODUCED AND ITS USEFULNESS
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Kreativní účetnictví a účetní podvody- Řízení rizika účetních chyb a podvodů.
2017 KNIHA Odborná monografie
Detail Kouřilová Jindřiška
Drábková Zita
Sedláček Jaroslav
Q-DMFCA AND CFEBT METHODS AS POSSIBILITIES OF INCORRECTNESS IDENTIFICATION AND FRAUD IN ACCOUNTING OF A FIRM
2017 KNIHA Odborná monografie
Detail Drábková Zita
Účetní závěrka 2017: jak na to?
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Dušek Jiří
Using CFEBT Risk Triangle and Pental Accounting for Detection Risks of Accounting Errors and Frauds Using CFEBT Risk Triangle and Pental Accounting for Detection Risks of Accounting Errors and Frauds Using CFEBT Risk Triangle and Pental Accounting for Detection Risks of Accounting Errors and Frauds
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
Využití účetních informací pro externím reporting a management
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Volkánová Zdenka
Internal Audit and its Role in evaluating the Risk of Financial Statement Manipulation in the Area of Costs, based on a Case Study of a Chosen Accounting Unit
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
Kreativní účetnictví versus účetní a daňové podvody v kontextu trestně právní odpovědnosti – 1.část
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Kreativní účetnictví versus účetní a daňové podvody v kontextu trestně právní odpovědnosti – 3.část
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Kreativní účetnictví versus účetní- 2. část
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kouřilová Jindřiška
Drábková Zita
Vlčková Miroslava
Metody: AHP, CFEBT, DMFCA jako možná identifikace chyb a podvodů v účetnictví
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Drábková Zita
MODELS OF DETECTION OF MANIPULATED FINANCIAL
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Kouřilová Jindřiška
Účetní auditing
2016 KNIHA Skripta
Detail Drábková Zita
Vypovídací schopnost finančních výkazů v podmínkách českých účetních a daňových předpisů – Dlouhodobá hmotná aktiva
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Vypovídací schopnost finančních výkazů v podmínkách českých účetních a daňových předpisů – dlouhodobá nehmotná aktiva
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Vypovídací schopnost finančních výkazů v podmínkách českých účetních a daňových předpisů – Zásoby
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Analysis of possibilities of detecting the manipulation of financial statements in terms of the IFRS and Czech accounting standards
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
Analysis of possibilities of detecting the manipulation of financial statements in terms of the IFRS and Czech accounting standards
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
MOŽNOSTI VYUŽITÍ VYBRANÝCH ANALYTICKÝCH MODELŮ K DETEKCI MOŽNÝCH ÚČETNÍCH CHYB A PODVODŮ
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Štruncová Kristýna
Drábková Zita
Věrný a poctivý obraz dle českých účetních předpisů a mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Chadimová Kristina
Drábková Zita
Změny v legislativě obchodních korporací dle zákona o obchodních korporací pro akciovou společnost
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
MOŽNOSTI IDENTIFIKACE RIZIKA MANIPULACE ÚČETNÍCH VÝKAZŮ
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Možnosti využití vybraných analytických modelů k detekci možných účetních chyb a podvodů
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Possibilities of identifying manipulated financial statements
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
Kreativní účetnictví a jeho meze v podmínkách Českých účetních předpisů
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Váchal Jan
Vochozka Marek
Doležalová Hana
Drábková Zita
...
Podnikové řízení
2013 KNIHA Učebnice
Detail Drábková Zita
Possibilities to reduce audit risk using the CFEBT model to identify creative accounting and fraud in term of Czech accounting standards
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
The potential to reduce the risk of manipulation of financial statements using the identification models of creative accounting
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kouřilová Jindřiška
Drábková Zita
Kreativní účetnictví jako rizikový moment pro správné rozhodování podniku
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Kouřilová Jindřiška
Techniky a praktiky kreativního účetnictví
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kouřilová Jindřiška
Drábková Zita
Vypovídací schopnost účetních výkazů (I)
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kouřilová Jindřiška
Drábková Zita
Vypovídací schopnost účetních výkazů (II)
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kouřilová Jindřiška
Drábková Zita
K úloze a možnostem činnosti auditu v současných podmínkách se zaměřením na zjišťování podvodů
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
METODY KREATIVNÍHO ÚČETNICTVÍ V PODMÍNKÁCH ČESKÝCH ÚČETNÍCH PŘEDPISŮ
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kouřilová Jindřiška
Drábková Zita
ASPEKTY PŘÍPRAVY ABSOLVENTŮ K ŘÍZENÍ PODNIKU V OBLASTI ÚČETNICTVÍ
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
Kouřilová Jindřiška
Kreativní účetnictví ve vazbě na účetní podvody
2009 KNIHA Učební texty
Detail Drábková Zita
Kouřilová Jindřiška
MANAGEMENT, FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU A ÚČETNICTVÍ
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kouřilová Jindřiška
Drábková Zita
Odraz evidence zvířat v účetnictví, dopady do problematiky způsobů hospodaření
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kouřilová Jindřiška
Drábková Zita
PROBLEMATICKÁ ÚČETNÍ LEGISLATIVA U CHOVU ZVÍŘAT, DOPAD DO PRAXE PODNIKŮ
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Účetní podvody versus věrný a pravdivý obraz účetnictví
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Účtování dotací - analýza české účetní legislativy - vykazování dle IFRS
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
Kouřilová Jindřiška
Finanční zdraví podniku ve světle praktického využití kreativního účetnictví v podmínkách ČR
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Kouřilová Jindřiška
Oceňování majetku dle české legislativy ve světle kreativního účetnictví na případu zemědělského podniku
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
Účetní podvody - analýza aspektů ve vztahu k věrnému a pravdivému obrazu účetnictví
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 48 z 48

Řešitel projektu

Metody řízení rizika účetních chyb a podvodů pro zvýšení efektivity vnitřního kontrolního systému malých a středních podniků
Řešitel
Spoluřešitelé

Spoluřešitel projektu

Ekonomické dopady legislativních změn v oblasti financí, účetnictví a daní
Řešitel
Spoluřešitelé
Inovační management a konkurenceschopnost MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
Řízení podniků v podmínkách Industry 4.0.
Řešitel
Spoluřešitelé