Kantnerová Liběna, Ing., Ph.D.

Působí na Katedře účetnictví a financí Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích od r. 2007. Má více jak dvacetileté zkušenosti z praxe, zejména v oblasti financí a zahraničního obchodu.  Výuka předmětů – zahraniční finance, podnikové finance, bankovnictví, platební styk a úvěrové operace

Svou vědecko-výzkumnou činnost zaměřuje na problematiku financí a finanční gramotnosti, pravidelně publikuje česky a anglicky ve vědeckých časopisech a sbornících v ČR a zahraničí. Je členem České společnosti ekonomické. Působila v expertní skupině MPSV pro finanční gramotnost.

 

JEL Classification: B21, E44, E50, F60, G02, G2, I25

Část publikací z posledních let lze nalézt např. na stránkách

Google Scholar Page http://scholar.google.cz/scholar?hl=en&q=lib%C4%9Bna+kantnerov%C3%A1&btnG=&as_sdt=1%2C5&as_sdtp=

 

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
YBANK Banking KUF Ano Ano
QFINP Finance podniku KUF Ano
YPSUO Int. Transfers and Credit Operations KUF Ano Ano Ano
KPSUN Platební styk a úvěrové operace KUF Ano Ano Ano
PSUO Platební styk a úvěrové operace KUF Ano Ano Ano
PSUON Platební styk a úvěrové operace KUF Ano Ano Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Kantnerová Liběna
Turek Michal
Modern Methods of Payment
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kantnerová Liběna
The Features of modern Banking
2017 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Kantnerová Liběna
Financial Management Practices of Students
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kantnerová Liběna
Payment cards
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kantnerová Liběna
Stašák Josef
Petrášková Vladimíra
Procesní řízení a modelování s přihlédnutím k praxi v logistice
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Kantnerová Liběna
Selected chapters from financial markets
2016 KNIHA Skripta
Detail Kantnerová Liběna
Petrášková Vladimíra
Studenti vysokých škol a jejich finance
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Kantnerová Liběna
The Changes Need in the Educational Systém of the CR
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kantnerová Liběna
Základy bankovnictví
2016 KNIHA Učebnice
Detail Kantnerová Liběna
Soósová Veronika
Kajanová Helena
...
A comparison of financial literacy level in countries of Europe
2015 KNIHA Odborná monografie
Detail Kantnerová Liběna
Financial literacy in the Condition of the Transition Economy
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kantnerová Liběna
Financial literacy in the Czech Republic
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kantnerová Liběna
Osnovy ekonomičeskovo analýza
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v učebnici
Detail Holátová Darja
Březinová Monika
Kantnerová Liběna
Strategic Management of Small and Medium-Sized Enterprises
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kantnerová Liběna
The Comparison of Level of Financial Literacy in Four Countries
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav
Holátová Darja
Březinová Monika
Kantnerová Liběna
Behaviour of small and medium-sized enterprises in terms of their strategic management and their goals
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kantnerová Liběna
Kučera Stanislav
Investment in Today’s Turbulent Markets
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kantnerová Liběna
Managerial Financial Skills
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kantnerová Liběna
Mutual Funds Investment Strategies
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kantnerová Liběna
The cost of logistic
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kantnerová Liběna
Pártlová Petra
The Study on Analysis of Finance of the company in haulage
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kantnerová Liběna
A short study on the financial literacy
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kantnerová Liběna
Financial Literacy by Students in ČB
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kantnerová Liběna
Petrášková Vladimíra
Kuchciak Iwa
...
Finanční gramotnost v České, Polské a Slovenské republice
2013 KNIHA Odborná monografie
Detail Kantnerová Liběna
Finanční gramotnost
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kantnerová Liběna
Kučera Stanislav
How to Keep a Cool Head in Today´s Turbulent Markets
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kantnerová Liběna
Logistic Controlling as a Possible Way to Prosperity
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kantnerová Liběna
Využití platebních karet po novele zákona o platebním styku
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kantnerová Liběna
Logistic controlling in small and middle sized companies in the CR
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kantnerová Liběna
Význam logistického controllingu
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kantnerová Liběna
VÝZNAM LOGISTICKÉHO CONTROLLINGU
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kantnerová Liběna
Dodavatelsko-odběratelské vztahy v období krize
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kantnerová Liběna
Vaněček Drahoš
LOGISTICKÝ CONTROLLING
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kantnerová Liběna
Logistický controlling - jedna z cest vedoucích k prosperitě
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kantnerová Liběna
Controlling v logistice
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kantnerová Liběna
Dodavatelsko-odběratelské vztahy
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kantnerová Liběna
NEJČASTĚJI SLEDOVANÁ KRITERIA V PODNICÍCH SLEDOVANÝCH V DOTAZNÍKOVÉM ŚETŘENÍ
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kantnerová Liběna
Phishing
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kantnerová Liběna
Změna zákona o platebním styku
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kantnerová Liběna
Radiofrenkvenční identifikace obchodních řetězcích
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kantnerová Liběna
PHISHING
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 41 z 41