Žiaková Miroslava, Ing., Ph.D.

Žiaková Miroslava, Ing., Ph.D.

Absolvovala Českou zemědělskou univerzitu v Praze, obor Podnikání a administrativa na Provozně ekonomické fakultě. V postgraduálním doktorandském studiu se věnovala tématice mikrofinancí. Od roku 2007 působí jako odborný asistent na katedře účetnictví a financí Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde se specializuje na oblast financí -  finanční trhy, cenné papíry, finanční instituce a finanční systém a mezinárodní finance.

 

Řešené projekty a granty:

2009      Mikrofinance jako specifický zdroj financování v rozvojových zemích, případová studie Jordánsko

2006      Vliv mikrofinancí na odstranění chudoby v rozvojových zemích

JEL Classification: G1,G21,I320

Google scholar

 

 


Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
CP Cenné papíry KUF Ano Ano
YFSFI Financial Systems and Institutions KUF Ano Ano
FSFI Finanční systém a finanční instituce KUF Ano Ano
KFSFI Finanční systém a finanční instituce KUF Ano Ano
FT Finanční trhy KUF Ano Ano Ano
KFT Finanční trhy KUF Ano Ano
OMFIN International Finance KUF Ano Ano
YMFIN International Finance KUF Ano Ano
KMFIN Mezinárodní finance KUF Ano Ano
MFIN Mezinárodní finance KUF Ano Ano Ano
KOCP Obchodování s cennými papíry KUF Ano
YCP Securities KUF Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace
Detail Šafránková Miroslava
Microfinance Impact Assessment, Case Study Jordan
2010 KVALIFIKAČNÍ PRÁCE
Detail Šafránková Miroslava
Srnec Karel
Providing of microcredits requires a specific approach of microfinance institutions
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU
Vložit vše do košíku 1 - 2 z 2