Vladimír Jandík, Ing.

Absolvent VŠE v Praze 1976, fakulta národohospodářská, obor finance a úvěr. Postgraduální studium financí při VŠE v r. 1984-1983. Státní banka československá, od r.1976 - úvěrový referent, analytik, vedoucí úvěrového oddělení, od r. 1990  ředitel pobočky České Budějovice.   Česká národní banka, pobočka České Budějovice (1993-2014) - ředitel pobočky.

JU v Č. Budějovicích, Zemědělská fakulta, katedra účetnictví a financí (1994-2006)JU v Č. Budějovicích, Ekonomická fakulta, katedra účetnictví a financí (2007 - dosud).

Člen České společnosti ekonomické - místopředseda pobočky v Českých Budějovicích (1998 - dosud) - zprostředkování přednášek od členů Bankovní rady ČNB a předních expertů ČNB. .Dlouholetý Předseda finančního výboru mezinárodní nevládní organizace - Rotary International, Distrikt 2240 - Česká republika a Slovenská republika (2005 - dosud).Dlouholetý člen Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - střídavě ve funkci předsedy a místopředsedy (1998 - 2016).Člen Vědecké rady Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity (do roku 2015).Předseda Pracovní skupiny pro podporu podnikání při Jihočeské hospodářské komoře (2004 - 2013). Předseda Komise pro strategický rozvoj města České Budějovice (2016 - 2017).Člen jihočeské pobočky Komitétu vědeckého řízení (1993 - 2017). Absolvent mnoha odborných a manažerských školení v rámci České národní banky (měnová politika, finanční stabilita, bankovní dohled, peněžní oběh, platební styk, personální řízení, hodnocení zaměstnanců apod.) - do roku 2014. Člen několika pracovních skupin, komisí a projektových týmů v České národní bance (do roku 2014).

Krátkodobé služební stáže u centrálních bank v Německu, Rakousku, Belgii a Francii v letech 1994-2011.