Předměty

Zkratka Název ZS LS
DUCOA Accountancy
YUCO Accounting in Trade
BT1 Bachelor´s Diploma Thesis 1
BT2 Bachelor´s Diploma Thesis 2
B1 Bakalářská práce 1
BP1 Bakalářská práce 1
B2 Bakalářská práce 2
BP2 Bakalářská práce 2
YBANK Banking
BANK Bankovnictví
QBANK Bankovnictví
KCP Cenné papíry
CP Cenné papíry
OFINP Corporate Finance
CDS Daňový systém
DS Daňový systém
QDS Daňový systém
DS1 Daňový systém I
KDS1 Daňový systém I
KDS2 Daňový systém II
DS2 Daňový systém II
DIP1 Diplomová práce 1
DP1 Diplomová práce 1
DIP2 Diplomová práce 2
DP2 Diplomová práce 2
D2 Diplomová práce 2
DPN1 Diplomová práce N1
DPN2 Diplomová práce N2
QFINP Finance podniku
FINP Finance podniku
KFP1 Finance podniku I
KFNP1 Finance podniku I
FINP1 Finance podniku I
CFP1 Finance podniku I
FNP1 Finance podniku I
FP1 Finance podniku I
KFP2 Finance podniku II
KFNP2 Finance podniku II
FNP2 Finance podniku II
FUS Finance územní samosprávy
KFUS Finance územní samosprávy
CFUS Finance územní samosprávy
OFUCN Financial Accounting
YFA Financial Analysis
DFRPA Financial Management of Enterprise
YFSFI Financial Systems and Institutions
FAN Finanční analýza
FA Finanční analýza
CFAN Finanční analýza
KFA Finanční analýza
FINAP Finanční analýza a plánování
KFNAP Finanční analýza a plánování
FAP Finanční analýza a plánování
FSFI Finanční systém a finanční instituce
FSI Finanční systém a finanční instituce
CFSI Finanční systém a finanční instituce
KFSFI Finanční systém a finanční instituce
FTR Finanční trhy
FT Finanční trhy
KFT Finanční trhy
FUCD Finanční účetnictví
FUC Finanční účetnictví
KFUCN Finanční účetnictví
FUCN Finanční účetnictví
CFUC Finanční účetnictví
FUC1 Finanční účetnictví I
QFUC1 Finanční účetnictví I
DFRP Finanční řízení podniku
YPSUO Int. Transfers and Credit Operations
YFUC2 International Fin. Reporting Standards
YMFIN International Finance
OMFIN International Finance
IRKP Invest. rozhodování a kap. plán.
OMAU Managerial Accounting
YMAU Managerial Accounting
KMAU Manažerské účetnictví
CMAU Manažerské účetnictví
MAU Manažerské účetnictví
KMAUC Manažerské účetnictví
MAUC Manažerské účetnictví
MAUCD Manažerské účetnictví
MAU2 Manažerské účetnictví II
KMAU2 Manažerské účetnictví II
DT Master´s Diploma Thesis
DT1 Master´s Diploma Thesis 1
DT2 Master´s Diploma Thesis 2
DMVP Metodologie vědecké práce
KFUC2 Mezinár. standardy úč. výkaznictví
IFRS1 Mezinár. standardy úč. výkaznictví 1
KIFR1 Mezinár. standardy úč. výkaznictví 1
IFRS2 Mezinár. standardy úč. výkaznictví 2
KIFR2 Mezinár. standardy úč. výkaznictví II
MFIN Mezinárodní finance
KMFIN Mezinárodní finance
KOCP Obchodování s cennými papíry
OCP Obchodování s cennými papíry
PSUO Platební styk a úvěrové operace
KPSUN Platební styk a úvěrové operace
PSUON Platební styk a úvěrové operace
PRAD Praktikum k daním
KPRAD Praktikum k daním
KPRUC Praktikum z účetnictví na PC
PRUC Praktikum z účetnictví na PC
KPUC Praktikum z účetnictví na PC
OZUC Principles of Accounting
YZUC Principles of Accounting
YPF Public Finance
BZFEF SFE Corporate Finance
BZZD SZZ Daňový systém
SZFT SZZ Finance
BZFIN SZZ Finance
BZFN SZZ Finance - finanční Risk Manažer
BZFEK SZZ Finance podniku
BZPFN SZZ Finance podniku
BZFIT SZZ Finanční instituce a finanční trhy
SZFTM SZZ Finanční trhy a mezinárodní finance
SZFRP SZZ Finanční řízení podniku
SZFRR SZZ Finanční řízení podniku
SZFR SZZ Finanční řízení podniku
BZPF SZZ Podnikové finance
BZUCM SZZ Účetnictví
BZUCT SZZ Účetnictví
SZUCP SZZ Účetnictví podniku
SZUC SZZ Účetnictví podniku
YCP Securities
SSFU Speciální seminář k fin. účetnictví
KSSFU Speciální seminář k fin. účetnictví
KSSU1 Speciální seminář k účetnictví
KSSU Speciální seminář k účetnictví
SSU1 Speciální seminář k účetnictví
VFINC Veřejné finance
VFIND Veřejné finance
KVFNC Veřejné finance
VFIN Veřejné finance
KVFIN Veřejné finance
CVFIN Veřejné finance
KVFN2 Veřejné finance II
VFIN2 Veřejné finance II
QZUC Základy účetnictví
ZU Základy účetnictví
CZU Základy účetnictví
ZUC Základy účetnictví
DUCO Účetnictví
KUPC Účetnictví na PC
UPC Účetnictví na PC
CUCNO Účetnictví neziskových organizací
KUCNO Účetnictví neziskových organizací
UCNO Účetnictví neziskových organizací
KUCO Účetnictví obchodu
UCO Účetnictví obchodu
UA Účetní auditing
KUA Účetní auditing
KUZA Účetní závěrka
UZA Účetní závěrka