Projekty

Projekty, kde člen katedry je řešitelem projektu

Ekonomické dopady legislativních změn v oblasti financí, účetnictví a daní
Řešitel
Spoluřešitelé
Institucionální přístupy k regionálnímu rozvoji
Řešitel
Spoluřešitelé
Tvorba multimediální podpory pro výuku kurzu Manažerské účetnictví
Řešitel
Spoluřešitelé

Projekty, kde člen katedry je spoluřešitelem projektu

Management lidských zdrojů malých a středních podniků
Řešitel
Spoluřešitelé
Modely řízení MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
Možnosti defragmentace vlastnictví zemědělské půdy
Řešitel
Spoluřešitelé
Procesní management a možnosti jeho zavedení v MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
Venkovský prostor – prostor pro žití nebo pro dožití? (Modelové strategie venkovského prostoru)
Řešitel
Spoluřešitelé