Projekty

Projekty, kde člen katedry je řešitelem projektu

Ekonomické dopady legislativních změn v oblasti financí, účetnictví a daní
Řešitel
Spoluřešitelé
Ekonomické dopady změn a politik v oblasti financí, účetnictví a daní
Řešitel
Spoluřešitelé
Hodnoceni rizikovosti a výkonnosti podniku
Řešitel
Spoluřešitelé
Institucionální přístupy k regionálnímu rozvoji
Řešitel
Spoluřešitelé
Metody řízení rizika účetních chyb a podvodů pro zvýšení efektivity vnitřního kontrolního systému malých a středních podniků
Řešitel
Spoluřešitelé
On-line kurz "Veřejné finance" v prostředí MOODLE
Řešitel
Spoluřešitelé
Tranzitorní a očekávané zisky
Řešitel
Spoluřešitelé
Tvorba multimediální podpory pro výuku kurzu Manažerské účetnictví
Řešitel
Spoluřešitelé
Tvorba multimediální podpory pro výuku kurzu základy účetnictví
Řešitel
Spoluřešitelé
Tvorba nového předmětu Účetní závěrka
Řešitel
Spoluřešitelé
Využití metod fuzzy logiky v logistickém controllingu a benchmarkingu
Řešitel
Spoluřešitelé

Projekty, kde člen katedry je spoluřešitelem projektu

Dopady homeworkingu do nákladů MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
Harmonizace nástrojů Společné zemědělské politiky se specifickými podmínkami českého zemědělství vedoucí ke konkurenceschopnosti a trvale udržitelnému rozvoji
Řešitel
Spoluřešitelé
Hospodářský růst regionů (se zaměřením na Jihočeský kraj)
Řešitel
Spoluřešitelé
Inovační management a konkurenceschopnost MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
Management lidských zdrojů malých a středních podniků
Řešitel
Spoluřešitelé
Modely řízení MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
Možnosti defragmentace vlastnictví zemědělské půdy
Řešitel
Spoluřešitelé
Přeshraniční podnikání – B2B marketing a distribuce v Rakousku a České republice
Řešitel
Spoluřešitelé
Přeshraniční podnikání – B2B marketing a distribuce v Rakousku a České republice
Řešitel
Spoluřešitelé
Procesní management a možnosti jeho zavedení v MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
Řízení podniků v podmínkách Industry 4.0.
Řešitel
Spoluřešitelé
Venkovský prostor – prostor pro žití nebo pro dožití? (Modelové strategie venkovského prostoru)
Řešitel
Spoluřešitelé
Vybudování multimediální učebny na EF JU
Řešitel
Spoluřešitelé
Vytvoření nového předmětu "Štíhlá výroba“
Řešitel
Spoluřešitelé
Vzájemné vazby v systému BSC v rámci řízení podniku
Řešitel
Spoluřešitelé