Publikace

Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Telecký Martin
Analýza rentability (ROE) vybraných dopravních podniků
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Zeman Petr
Kopta Daniel
Analýza využití dlouhodobého majetku a produktivity práce u ekologických a konvenčních zemědělských podniků
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Telecký Martin
Application of DEA Method to Evaluate Financial Health of Selected Transport Companies
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Telecký Martin
Application of the Statistical Method to Identify Financial Health of a Company
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
CFEBT Method as a Tool of Decreasing Information Asymmetry in Accounting and as a Part of Internal Controlling Systems
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
CFEBT Method as a Tool of Fraud Risk Management and Decreasing Information Asymmetry in Accounting
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
CFEBT model – nástroj detekce a řízení rizika účetních chyb a podvodů
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Vrchota Jaroslav
Frantíková Zuzana
Comparison of Telework in the Czech Republic and in its Neighbouring Countries
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rybová Jarmila
Convergence of EU Member States in the field of excise duties in the period 2000 – 2015
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Nováková Lucie
Daňové změny, hospodářský a volební cyklus
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rybová Jarmila
Daňový systém
2017 KNIHA Skripta
Detail Berková Ilona
Adamová Markéta
Nývltová Kristýna
Dependence between selected perspectives in the Balanced Scorecard
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hradecká Marcela
Detection of Outliers as a Possible Method of Accounting Fraud Revelation and Frauds and Frauds Detection of outliers as a possible method of accounting fraud revelation and Frauds
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lososová Jana
Kopta Daniel
Zdeněk Radek
Development and Structure of Subsidies in Agriculture
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lososová Jana
Zdeněk Radek
Kopta Daniel
Development of the main production and economic indicators of Czech farms
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rybová Jarmila
Beránková Monika
Dílčí cyklus složené daňové kvóty v členských státech EU
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rybová Jarmila
Does the Harmonization of Excise Duties Lead to the Convergence of the Member States of the European Union?
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Nývltová Kristýna
Kouřilová Jindřiška
Důsledky změn účetní legislativy v oboru zemědělství
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Evaluation of accounting data quality between audited and unaudited companies
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pražáková Jaroslava
Pech Martin
Financial Health as a Key Factor for Improving the Stability of Supply Network
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
FRAUD RISK MANAGEMENT-AN EFFECTIVE ANTI-FRAUD SYSTEM AND A DECISION-MAKING TOOL FOR USERS OF FINANCIAL STATEMENTS
2017 KNIHA Odborná monografie
Detail Telecký Martin
Hodnotový management ve veřejné dopravě
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Maruszewska Ewa Wanda
Strojek Filus Marzena
Drábková Zita
INFORMATION ABOUT COST OF GOODS PRODUCED AND ITS USEFULNESS
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lososová Jana
Zdeněk Radek
Investice do zemědělské půdy z hlediska pachtovného
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rybová Jarmila
Obertíková Lucie
Konvergence členských států Evropské unie v oblasti spotřebních daní
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
Kreativní účetnictví a účetní podvody- Řízení rizika účetních chyb a podvodů.
2017 KNIHA Odborná monografie
Detail Zeljkovič Simona
Vlčková Miroslava
Likvidace, insolvence a bankrotní modely pro predikci úpadku
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kantnerová Liběna
Turek Michal
Modern Methods of Payment
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Svoboda Jaroslav
Lososová Jana
Obor ÚFŘP v číslech
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Friebel Ludvík
Vlčková Miroslava
Použití LMS Moodle pro přijímací řízení do navazujícího studia
2017 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Vejsadová Marie
Problematika pořízení drobného dlouhodobého majetku na příkladu vybraných účetních jednotek
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Telecký Martin
Problematika stanovení výše prokazatelné ztráty ve veřejné linkové dopravě
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dohnalová Andrea
Kouřilová Jindřiška
Problematika účinnosti dotací v souvislosti s chovem ovcí a rozšiřováním teritoria vlků v České republice
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hes Tomáš
Valešová Libuše
Žiaková Miroslava
Proposed institutionalization of a global pro-conservationist second floor microfinancing system inspired by nexus between biodiversity, poverty and population growth: Example of toba samosir and samosir regency in North Sumatra, Indonesia
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kouřilová Jindřiška
Drábková Zita
Sedláček Jaroslav
Q-DMFCA AND CFEBT METHODS AS POSSIBILITIES OF INCORRECTNESS IDENTIFICATION AND FRAUD IN ACCOUNTING OF A FIRM
2017 KNIHA Odborná monografie
Detail Bednářová Dagmar
Fuka Jindřich
Pražáková Jaroslava
Quality Management System in Selected Companies
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Berková Ilona
Adamová Markéta
Dvořáková Kristýna
Realtionships between fiancial and learning and growth perspectives in BSC
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Svoboda Jaroslav
Lososová Jana
Telecký Martin
Spolupráce Ekonomické fakulty JU se systémy certifikace účetních
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Jílek Milan
Sustainability of Regional Government Debt in Czech Republic
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kantnerová Liběna
The Features of modern Banking
2017 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vejsadová Marie
Transformation of a Civil Association from the Accounting and Tax Point of View
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
Účetní závěrka 2017: jak na to?
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vejsadová Marie
Účetnictví neziskových organizací - cvičebnice
2017 KNIHA Skripta
Detail Zeman Petr
Lososová Jana
Svoboda Jaroslav
Use of the Fixed Assets and Labour Productivity in Farms according to LFA
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
Dušek Jiří
Using CFEBT Risk Triangle and Pental Accounting for Detection Risks of Accounting Errors and Frauds Using CFEBT Risk Triangle and Pental Accounting for Detection Risks of Accounting Errors and Frauds Using CFEBT Risk Triangle and Pental Accounting for Detection Risks of Accounting Errors and Frauds
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Zdeněk Radek
Lososová Jana
Using wage productivity indicators to predict bankruptcy
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
Využití účetních informací pro externím reporting a management
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hlaváčková Hana
Vývoj informačních technologií v oblasti účetnictví ve 20. a 21. století
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Svoboda Jaroslav
Základy účetnictví – cvičení.
2017 KNIHA Skripta
Detail Rybová Jarmila
Kouřilová Jindřiška
Základy účetnictví s daňovou problematikou pro zemědělské a podobné obory
2017 KNIHA Skripta
Detail Svoboda Jaroslav
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Zemědělské dotace v Evropské unii
2017 KNIHA Odborná monografie
Detail Telecký Martin
Způsoby internalizace externích nákladů vyvolané dopravou a podpora veřejné linkové a drážní dopravy
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vlčková Miroslava
Accounting data quality determined by ahp method in context with other criteria
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kouřilová Jindřiška
Accounting in trading firms
2016 KNIHA Skripta
Detail Kampf Rudolf
Čejka Jiří
Telecký Martin
Applicability of the dea method on the transport undertakings in selected regions
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Čejka Jiří
Telecký Martin
Kolář Jiří
Appropriate strategies of transport companies for more efficient management with the aim of their further assessment using the operations research methods
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Zítková Božena
Aspekty stanovení převodních cen v podmínkách ČR
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lososová Jana
Svoboda Jaroslav
Zdeněk Radek
Comparison of Operational Subsidies on Less Favoured Areas in EU countries
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hradecká Marcela
Control Methods for Detection and Identification of Fraud in Accounting
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Rost Michael
Faltová Leitmanová Ivana
...
Czech Countryside from The Viewpoint of Their Inhabitants
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Determination QAD in Audited and Unaudited Companies
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Nývltová Kristýna
Dopad volby v účetnictví na výši výsledku hospodaření a tak i na daň z příjmů se zaměřením na zemědělství
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Friebel Ludvík
Evaluation of entrance examination to the master's degree in accounting and finance management.
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Evaluation of the Quality of Accounting Data in the Regions of the Czech Republic based on Audits by the Tax Offices
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Nývltová Kristýna
Explanatory power of financial health assessment in agriculture
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Telecký Martin
Faktory ovlivňující finanční zdraví podniků veřejné dopravy z pohledu účetnictví, financování a dalších disciplín
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Sedláková Soňa
Fáze životního cyklu podniků v potravinářství ve vztahu k finanční struktuře
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kantnerová Liběna
Financial Management Practices of Students
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Zdeněk Radek
Finanční analýza a plánování: Sbírka řešených příkladů
2016 KNIHA Skripta
Detail Jílek Milan
Fiscal reaction function with fiscal decentralization variable
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Telecký Martin
Kouřilová Jindřiška
Hodnocení finančního zdraví podniku z pohledu účetnictví ve vybrané oblasti dopravy
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Telecký Martin
Influence of Creative Accounting on the Amount of Provable Loss in Public Transport
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
Volkánová Zdenka
Internal Audit and its Role in evaluating the Risk of Financial Statement Manipulation in the Area of Costs, based on a Case Study of a Chosen Accounting Unit
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Telecký Martin
Kreativní účetnictví v regionální dopravě
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
Kreativní účetnictví versus účetní a daňové podvody v kontextu trestně právní odpovědnosti – 1.část
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Kreativní účetnictví versus účetní a daňové podvody v kontextu trestně právní odpovědnosti – 3.část
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Kreativní účetnictví versus účetní- 2. část
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rolínek Ladislav
Bednářová Dagmar
Kopta Daniel
...
Krize MSP, příčiny a jejich řešení
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Vlčková Miroslava
Manažerské účetnictví. Cvičebnice
2016 KNIHA Učební texty
Detail Kouřilová Jindřiška
Drábková Zita
Vlčková Miroslava
Metody: AHP, CFEBT, DMFCA jako možná identifikace chyb a podvodů v účetnictví
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Drábková Zita
MODELS OF DETECTION OF MANIPULATED FINANCIAL
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kantnerová Liběna
Payment cards
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vejsadová Marie
Vlčková Miroslava
Svoboda Jaroslav
Principles of Accounting
2016 KNIHA Skripta
Detail Novotná Petra
Problematika dlouhodobého majetku z pohledu české účetní legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchotová Renata
Problematika měkkého rozpočtového omezení – oblasti a metody
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kantnerová Liběna
Stašák Josef
Petrášková Vladimíra
Procesní řízení a modelování s přihlédnutím k praxi v logistice
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Vrkoslav Petr
Škodová Parmová Dagmar
Procházková Tereza
Procurement and its Rules in the Programming Period 2007–2013 under the Operational Program Education for Competitiveness in the Czech Republic
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rybová Jarmila
Mráčková Andrea
Obertíková Lucie
Projekt společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnic-kých osob v Evropské unii
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Čejka Jiří
Telecký Martin
PROVABLE LOSS IN PUBLIC LINE TRANSPORT AND TRACK-BASED PASSENGER TRANSPORT
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kouřilová Jindřiška
Anderlová Markéta
Psychologické aspekty a behavior účetnictví jako jeden z aspektů kreativního účetnictví z pozice managementu
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kalíšková Anna
Rejstříkování zákonných údajů ročních závěrek firem
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Nývltová Kristýna
Risk areas of the financial health assessment in agriculture
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Brožová Lucie
Rozpočtové chování obcí v průběhu hospodářského cyklu
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kantnerová Liběna
Selected chapters from financial markets
2016 KNIHA Skripta
Detail Nývltová Kristýna
Specifics and Financial Health Assessment in Agriculture
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kantnerová Liběna
Petrášková Vladimíra
Studenti vysokých škol a jejich finance
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Svoboda Jaroslav
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Subsidies on Investments in the EU Member States
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kopta Daniel
Lososová Jana
Zdeněk Radek
The Development of Agricultural Production and Factors Affecting Operating Economic Results of Farms in the Period 2000 – 2015
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kantnerová Liběna
The Changes Need in the Educational Systém of the CR
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Zabloudil Jakub
Tvorba predikčních modelů
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Chadimová Kristina
Tvorba vnitřního kontrolního systému ve vybrané účetní jednotce
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
Kouřilová Jindřiška
Účetní auditing
2016 KNIHA Skripta
Detail Štruncová Kristýna
Věrný a poctivý obraz účetnictví v podmínkách českých účetních předpisů a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pavouková Veronika
Vliv legislativních změn na kalkulace v podniku
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
Vypovídací schopnost finančních výkazů v podmínkách českých účetních a daňových předpisů – Dlouhodobá hmotná aktiva
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Vypovídací schopnost finančních výkazů v podmínkách českých účetních a daňových předpisů – dlouhodobá nehmotná aktiva
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Vypovídací schopnost finančních výkazů v podmínkách českých účetních a daňových předpisů – Zásoby
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Minarčíková Jana
Využitelnost moderních metod hodnocení finanční situace podniku (ukazatel EVA, MVA a průměrné náklady kapitálu)
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Blažková Zuzana
Zadlužení územních samosprávných celků
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kantnerová Liběna
Základy bankovnictví
2016 KNIHA Učebnice
Detail Nývltová Kristýna
Kouřilová Jindřiška
Rybová Jarmila
Zemědělské závody z pohledu účetnictví, financování a dalších disciplín
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Kantnerová Liběna
Soósová Veronika
Kajanová Helena
...
A comparison of financial literacy level in countries of Europe
2015 KNIHA Odborná monografie
Detail Svoboda Jaroslav
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Analysis of Operating Costs of Subsidies in the Field of Agriculture of EU Countries.
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Analysis of possibilities of detecting the manipulation of financial statements in terms of the IFRS and Czech accounting standards
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Analysis of possibilities of detecting the manipulation of financial statements in terms of the IFRS and Czech accounting standards
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Veselá Petra
Analýza nedostatků účetních výkazů obcí a jejich eliminace po účetní reformě
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hronková Věra
Analýza programovacího období 2007 – 2013 v zemích V4
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hornová Lenka
Analýza účetnictví neziskové organizace a vliv legislativních změn na její účetnictví
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klička Jiří
Analýza vlivu legislativních změn na účetnictví podniku
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Schusterová Tereza
Rybová Jarmila
Comparative Analysis of the Health Insurance System in the Czech Republic and Slovakia
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Svoboda Jaroslav
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Comparison of Operating Subsidies in Agriculture in EU Countries
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Comparison of the Financial Data Quality in Audited and Unaudited Companies
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Bednářová Dagmar
Pražáková Jaroslava
Kosíková Petra
Cooperation and Entry of SMEs into Foreign Markets
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vejsadová Marie
Cost Allocation in Economic Activity in a Sample of Accounting Entities
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kouřilová Jindřiška
Stejskalová Irena
Creative Accounting from the Management Perspective.
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rybová Jarmila
Dlouhověkost z pohledu daňových příjmů v ČR
2015 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Poster
Detail Eiblová Pavla
Dopad zákona o obchodních korporacích do účetnictví a podnikových financí
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Jílek Milan
Factors of Tax Decentralization in OECD-Europe Countries
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Bednářová Dagmar
Pražáková Jaroslava
Faktory ovlivňující vstup malých podniků na rakouské a německé zahraniční trhy
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kanovová Lucie
Faktory změn objemu a struktury výdajů obcí
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Telecký Martin
Financial and Accounting Issue in the Selected Area of Public Transport
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kantnerová Liběna
Financial literacy in the Condition of the Transition Economy
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kantnerová Liběna
Financial literacy in the Czech Republic
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dvořáková Kristýna
Kouřilová Jindřiška
Žďánský Josef
Finanční zdraví podniků z pohledu účetnictví, financování a dalších disciplín (zemědělství)
2015 KNIHA Odborná monografie
Detail Dvořáková Kristýna
Kouřilová Jindřiška
Hodnocení finančního zdraví podniku z pohledu účetnictví na případu zemědělství
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vaníčková Vendula
Interní audit z pohledu účetnictví
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kouřilová Jindřiška
K vývoji a pojetí účetnictví, vnímání předmětu
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav
Plevný Miroslav
Kopta Daniel
...
Level of process management implementation in SMEs and some related implications
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Žiaková Miroslava
Verner Vladimír
Microfinance as a tool for poverty reduction: Study of Jordan
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rolínek Ladislav
Cudlínová Eva
Klufová Renata
...
Model strategy for village development in the Czech Republic
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
MOŽNOSTI VYUŽITÍ VYBRANÝCH ANALYTICKÝCH MODELŮ K DETEKCI MOŽNÝCH ÚČETNÍCH CHYB A PODVODŮ
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vlčková Miroslava
Friebel Ludvík
Návrh metodiky na hodnocení kvality dat finančního účetnictví metodou AHP
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Svoboda Jaroslav
Jílek Milan
Obor ÚFŘP na Ekonomické fakultě JU v Č. Budějovicích oslavil 20. výročí
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Kantnerová Liběna
Osnovy ekonomičeskovo analýza
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v učebnici
Detail Dvořáková Kristýna
Predictive ability of financial health assessment in agriculture
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kouřilová Jindřiška
Q test DMFCA jako možný rychlý způsob kontroly účetnictví a obchodních aktivit v podniku
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Kavan Štěpán
Pražáková Jaroslava
...
Rizikové faktory ovlivňující energetickou bezpečnost EU
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Dvořáková Kristýna
Shortcomings of accounting legislation to the needs of the agricultural sector due to its specifics
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rybová Jarmila
Spolupracující osoby v roce 2015
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Holátová Darja
Březinová Monika
Kantnerová Liběna
Strategic Management of Small and Medium-Sized Enterprises
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kalíšková Anna
Svoboda Jaroslav
Struktura účetní závěrky a její novelizace od roku 2016
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kantnerová Liběna
The Comparison of Level of Financial Literacy in Four Countries
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Uhlířová Gabriela
Tvorba cen ve vybrané účetní jednotce
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Patáková Aneta
Účetní a daňové aspekty kapitálových transakcí s podnikem v komparaci ČÚP a IFRS
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Telecký Martin
Kouřilová Jindřiška
Ukazatel prokazatelné ztráty ve veřejné linkové a drážní osobní dopravě
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rost Michael
Tlustý Pavel
Klufová Renata
...
Uncovering of interesting structures in bank loan data through Bayesian networks
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Štruncová Kristýna
Drábková Zita
Věrný a poctivý obraz dle českých účetních předpisů a mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pavouková Veronika
Vlčková Miroslava
Vliv legislativních změn na kalkulace v podniku
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kahounová Veronika
Vliv metod oceňování spotřeby zásob na výsledek hospodaření
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Svoboda Jaroslav
Výuka oboru Účetnictví a finanční řízení podniku na EF JU v Českých Budějovicích
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Svoboda Jaroslav
Základy účetnictví - cvičení
2015 KNIHA Skripta
Detail Dvořáková Kristýna
Zkreslení finančních výkazů způsobené problémy při účtování o zvířatech a jejich zahrnutí do výuky
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Škrdletová Kateřina
Zmanipulované účetní výkazy – možnosti a meze identifikace v podmínkách ČÚP
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Chadimová Kristina
Drábková Zita
Změny v legislativě obchodních korporací dle zákona o obchodních korporací pro akciovou společnost
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
A survey quality of management accounting in the Czech companies
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav
Holátová Darja
Březinová Monika
...
Behaviour of small and medium-sized enterprises in terms of their strategic management and their goals
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Žlábková Jana
Škodová Parmová Dagmar
Current Conditions of Labor Market in South Bohemian Region and Niederbayern
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Žlábková Jana
Demografické analýzy regionů
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Svoboda Jaroslav
Novotná Martina
Economic efficiency of chosen Czech farms
2014 KNIHA Odborná monografie
Detail Kouřilová Jindřiška
Sedláček Jaroslav
Environmental accounting and FADN as a basis of model for detecting material flow cost accounting
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Zdeněk Radek
Lososová Jana
Factors influencing the labour productivity in dairy sector in EU
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Pražáková Jaroslava
Pech Martin
Kosíková Petra
Financial characteristics and classification of production companies grouped by relevance of the logistic metric
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pražáková Jaroslava
Pech Martin
Financial threats of network stability caused by fragments tending to bankruptcy
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Zdeněk Radek
Finanční výkonnost mikro, malých a středních podniků
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rybová Jarmila
For a discussion of the economic recession: Does the tax revenue from excise taxes change during economic recession?
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kučerová Jana
Hodnocení finančního zdraví podniku ve vazbě na finanční výkazy sestavené dle českých účetních předpisů (ČÚP)
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Jílek Milan
Rolínek Ladislav
Pražáková Jaroslava
...
INPROFORUM 2014: Investment decision-making in the period of economic recovery
2014 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Kantnerová Liběna
Kučera Stanislav
Investment in Today’s Turbulent Markets
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lososová Jana
Zdeněk Radek
Key factors affecting the profitability of Farms in the Czech Republic
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Zdeněk Radek
Lososová Jana
Kopta Daniel
Land rent development in the period 2011 – 2013
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kantnerová Liběna
Managerial Financial Skills
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klečková Jitka
Metody kreativního účetnictví, modely a jejich využití
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kouřilová Jindřiška
Dvořáková Kristýna
Model Q-DMFCA jako způsob užití environmentálních nákladů ke kontrole účetnictví v zemědělském podniku a FADN
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
MOŽNOSTI IDENTIFIKACE RIZIKA MANIPULACE ÚČETNÍCH VÝKAZŮ
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Možnosti využití vybraných analytických modelů k detekci možných účetních chyb a podvodů
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kantnerová Liběna
Mutual Funds Investment Strategies
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vlčková Miroslava
Návrh modelu na zjišťování kvality informací vykazovaných v manažerském účetnictví
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
Possibilities of identifying manipulated financial statements
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Zdeněk Radek
Profilová analýza bankrotních podniků
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Holátová Darja
Březinová Monika
Leština Jan
...
Řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích. Společenská odpovědnost, rozvoj a vzdělávání, fluktuace a motivace, finanční výkonnost.
2014 KNIHA Odborná monografie
Detail Zeman Petr
Technical Trading and Testing of Intra-day Market Efficiency in the Foreign Exchange Market
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kantnerová Liběna
The cost of logistic
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Novotná Martina
Svoboda Jaroslav
THE ECONOMIC RESULTS OF FARMS IN THE CZECH REPUBLIC
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Novotná Martina
Svoboda Jaroslav
The impact of price changes on the results of agricultural enterprises
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kantnerová Liběna
Pártlová Petra
The Study on Analysis of Finance of the company in haulage
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Bendová Eva
Účetní, daňové a právní aspekty přeměny právní formy podnikání fyzické osoby na právnickou osobu v podmínkách ČR
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Zdeněk Radek
Lososová Jana
Úroveň a mobilita příjmů českých domácností.
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kantnerová Liběna
A short study on the financial literacy
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Svoboda Jaroslav
Lososová Jana
Analýza dotací v 2004 - 2011 v ČR - agrární sektor
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlínová Eva
Rolínek Ladislav
Faltová Leitmanová Ivana
...
Czech countryside - strategies of regional development
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lososová Jana
Zdeněk Radek
Development of farms according to the LFA classification
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lososová Jana
Zdeněk Radek
Kopta Daniel
Differences in the land rent between EU countries
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kopta Daniel
Dlouhodobý majetek a jeho využití u podniků s ohroženým finančním zdravím
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kouřilová Jindřiška
Plevková Dana
DMFCA model as a possible way to detect creative accounting and accouting fraud in an enterprise
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Svoboda Jaroslav
Emission allowances - financial and accounting view
2013 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Kantnerová Liběna
Financial Literacy by Students in ČB
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kantnerová Liběna
Petrášková Vladimíra
Kuchciak Iwa
...
Finanční gramotnost v České, Polské a Slovenské republice
2013 KNIHA Odborná monografie
Detail Zeman Petr
Maršík Martin
High- Frequency Data and the Effectiveness of the Spot Exchange rate EUR/USD
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lososová Jana
Hodnocení hospodaření farem podle LFA od roku 2000
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Maršík Martin
Zeman Petr
Hospodaření Dopravního podniku města Č. Budějovice, a.s.
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lososová Jana
Svoboda Jaroslav
Changes in direct payments after 2013 in the Czech agrarian sector
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kopta Daniel
Impact of the structure of agricultural production to the financial health of farms
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Jílek Milan
Rolínek Ladislav
Pražáková Jaroslava
...
INPROFORUM 2013 - Zdroje a limity ekonomického růstu a předpoklady vývoje české ekonomiky
2013 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Boněk Václav
Kapitoly z dějin daňové zprávy v českých zemích
2013 KNIHA Učební texty
Detail Drábková Zita
Kreativní účetnictví a jeho meze v podmínkách Českých účetních předpisů
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kouřilová Jindřiška
Model DMFCA jako způsob užití environmentálních nákladů
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Návrh metodiky na zhodnocení kvality informací vykazovaných v manažerském účetnictví
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Penzijní připojištění a zdanění v roce 2013
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Váchal Jan
Vochozka Marek
Doležalová Hana
...
Podnikové řízení
2013 KNIHA Učebnice
Detail Drábková Zita
Possibilities to reduce audit risk using the CFEBT model to identify creative accounting and fraud in term of Czech accounting standards
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Zdeněk Radek
Prediction of Farms' Financial Distress
2013 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Vlčková Miroslava
Preference kvality účetních informací zjištěné na základě saatyho metody
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Zdeněk Radek
Produktivita práce - regionální přístup
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Zdeněk Radek
Produktivita práce – regionální přístup
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pražáková Jaroslava
Vrchota Jaroslav
Březinová Monika
Rozdílné přístupy českých podniků k využití logistické metriky
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Humlerová Veronika
Cudlínová Eva
Faltová Leitmanová Ivana
...
Rural Development in Terms of Economic Support (Case study from CR)
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Novotná Martina
Svoboda Jaroslav
Souvislosti mezi účinností výrobních faktorů a podnikovou výkonností v zemědělství
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vaněček Drahoš
Sýkora Ondřej
Pražáková Jaroslava
...
Štíhlá výroba
2013 KNIHA Skripta
Detail Maršík Martin
Zeman Petr
Technická analýza a testování efektivity trhu
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vejsadová Marie
The Possibilities of Difference Analysis Utilisation in Profit Rate Assessment
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
The potential to reduce the risk of manipulation of financial statements using the identification models of creative accounting
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Pražáková Jaroslava
Pech Martin
The role of centres in supply network information distribution
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hlaváčková Hana
Účetní uzávěrka a závěrka při zpracování účetnictví prostřednictvím účetních softwarů
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Maršík Martin
Kopta Daniel
Use of the cluster analysis for assessment of economic situation of an enterprise
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Zdeněk Radek
Využití diskriminační analýzy a logistické regrese ve finanční analýze
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pražáková Jaroslava
Fára Pavel
Využití predikčních bankrotních a bonitních modelů v dodavatelské síti
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Svoboda Jaroslav
Novotná Martina
Vývoj výsledku hospodaření a rentability zemědělských podniků
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 237 z 237