Centrum pro inovace a aplikovaný výzkum

Proděkan pro rozvoj
Ing. Radek Toušek, Ph.D. tousek@ef.jcu.cz +420 387 772 476
Referent

Ing. Radim Dušek, Ph.D.

Kariérní centrum, JOBDAY, EFektiv
dusek@ef.jcu.cz +420 387 772 403

Bc. Simona Pazderová

Fakultní obchůdek
pazder@ef.jcu.cz +420 387 772 717

Bc. Filip Šuster

Invest Day, Klub absolventů, propagace, videotvorba
suster@ef.jcu.cz +420 387 772 843

Ing. Monika Maříková

Projektová výuka, podpora podnikavosti, externí témata BP a DP
marikova@ef.jcu.cz +420 387 772 424

Aktivity ve vztahu k vnější a vnitřní komunikaci jsou realizovány ve spolupráci s PR manažerem Ekonomické fakulty JU Ing. Petrem Štumpfem.

 

Centrum inovací a aplikovaného výzkumu (CIAV) zajišťuje následující aktivity:

 • KARIÉRNÍ CENTRUM: komplexní služby pro studenty Ekonomické fakulty ve vztahu ke zvyšování odborných kompetencí, realizace řízených stáží, odborných seminářů, odborných přednášek manažerů významných firem ve výuce, stínování manažerů, poradenství při tvorbě životopisů a motivačních dopisů, apod.
 • EURES EUROPEAN JOBDAY: organizace veletrhu pracovních příležitostí pro studenty JU
 • EFektiv: zajištění tvorby fakultního časopisu.
 • KLUB ABSOLVENTŮ: tvorba a distribuce elektronického bulletinu novinek a pozvánek na akce pořádané Ekonomickou fakultou pro členy Klubu absolventů a přátel Ekonomické fakulty JU, organizační zajištění aktivit pro členu Klubu, např. projekt „Srdcaři aneb podnikáme jinak“ orientovaný na setkávání s podnikateli, kteří se nebáli jít svou vlastní cestou.
 • INVEST DAY: soutěž podnikatelských záměrů studentů JU.
 • OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ EF JU: servis při ochraně tvůrčích výsledků inovací a aplikovaného výzkumu studentů a akademických pracovníků Ekonomické fakulty JU.
 • FAKULTNÍ OBCHŮDEK: zajištění provozu fakultního obchůdku v budově děkanátu Ekonomické fakulty.
 • PROJEKTOVÁ VÝUKA: spolupráce s vybranými podniky a neziskovými organizacemi na implementaci praktických projektových úkolů do výuky vybraných předmětů.
 • EXTERNÍ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ: zajištění požadavků na zadávání individuálních témat bakalářských a diplomových prací dle požadavků firem a institucí z portfolia partnerů Ekonomické fakulty JU.
 • MARKETINGOVÁ PODPORA: zajištění pravidelných i jednorázových marketingových průzkumů ve vztahu k uchazečům o studium na Ekonomické fakultě, studentům a absolventům Ekonomické fakulty, partnerům Ekonomické fakulty.
 • PROPAGACE: prezentace Ekonomické fakulty na sociálních sítích a v dalších elektronických informačních kanálech, tvorba materiálů Ekonomické fakulty, tvorba video medailonků (vybraní absolventi Ekonomické fakulty, video upoutávky na významné akce Ekonomické fakulty apod.), pořizování záznamů z přednášek významných hostů apod.