Výpočetní ústav

Vedoucí

Ing. Ludvík Friebel, Ph.D. friebel@ef.jcu.cz

389 032 678

725 176 438

Technici
Zuzana Benedová

389 032 579

602 183 454

Bc. Richard Mikitin 389 032 580
Bc. Zdeněk Heřman 389 032 580