Řešené projekty ESF

 

                                                        INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 


CZ.1.07/2.3.00/09.0205: Rozvoj výzkumu a vývoje na Ekonomické fakultě JU (2009-2011)

Projekt se primárně soustředí na trvalé zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji v rámci EF JU a směřuje ke zkvalitnění personálního zabezpečení výzkumu a vývoje včetně realizace dalšího vzdělávání cílové skupiny a podmínek pracovníků.

Nabídka vzdělávání pracovníků Ekonomické fakulty pro rok 2015


Realizované vzdělávací kurzy a semináře v letech 2011 - 2014

2014

2013

2012

2011

 

CZ.1.07/2.2.00/07.0178: Studium ekonomiky rozvoje venkova na JU v Českých Budějovicích (2009-2012)

Cílem projektu je inovace a kvalitativní rozvoj studijních programů Ekonomické fakulty JU, zejm. v oblasti studia ekonomiky rozvoje venkova, a to v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a trhu práce prostřednictvím spolupráce s partnerskou VŠE v Praze a zapojení expertů ze 2 až 3 zahraničních univerzit umožňující využití širokého expertního zázemí a dlouhodobého know how v této oblasti.


CZ.04.1.03./3.2.15.2/0314: Rozvoj a zkvalitnění celoživotního vzdělávání na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (2006-2008)

Globálním cílem projektu bylo zvýšení kvality stávajících produktů, rozšíření nabídky dalšího vzdělávání pro akademické pracovníky na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a realizace vzdělávacích aktivit pro uvedenou cílovou skupinu.


CZ.1.07/3.2.08/02.0015: Další vzdělávání v oborech cestovní ruch a venkovská turistika, osobnostní rozvoj a manažerské dovednosti (2011-2013)

Předkládaný projekt zavádí chybějící nabídku dalšího vzdělávání v Jihočeském kraji v oblasti marketingu a managementu cestovního ruchu.


Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.