Vědecká rada

doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
RNDr. Renata Klufová, Ph.D.  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
PhDr. Miloslav Lapka, CSc. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c. Česká zemědělská univerzita v Praze 
prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. Česká zemědělská univerzita v Praze 
Ing. Martin Pelikán, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze 
prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc. Česká zemědělská univerzita v Praze 
prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze 
doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Petr Marek, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. Mendelova univerzita v Brně
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně
prof. Ing. Iva Živělová, CSc. Mendelova univerzita v Brně
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně
doc. Ing. Martin Macháček, Ph.D. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
doc. Ing. Václav Beran, DrSc. České vysoké učení technické v Praze
doc. Ing. David Tuček, Ph.D. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
doc. Ing. Iveta Zentková, Ph.D. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
doc. Dr. Ing. Miroslav  Plevný Západočeská univerzita v Plzni
doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. Technická univerzita v Liberci
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. Karlova univerzita v Praze
Dr. Ing. Martin Dvořák, MBA E.on Energie, a.s.