Vědecká rada

Příští zasedání Vědecké rady Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se bude konat 27. 2. 2020 v zasedací místnosti děkanátu Ekonomické fakulty. 

doc. Ing. Václav Beran, DrSc. 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
RNDr. Renata Klufová, Ph.D.  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. RNDr. Josef Navrátil, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. Dr. rer. soc. oec. Ing. Dagmar Škodová Parmová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c. Česká zemědělská univerzita v Praze 
prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. Česká zemědělská univerzita v Praze 
Ing. Martin Pelikán, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze 
prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc. Česká zemědělská univerzita v Praze 
prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze 
prof. Ing. Iva Živělová, CSc. Mendelova univerzita v Brně
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně
prof. Ing. Lubomír Gurčík, CSc. Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre 
prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. Technická univerzita v Liberci 
prof. Ing. Kamil Kuča, CSc. Univerzita Hradec Králové
doc. Ing. Petra Marešová, Ph.D.  Univerzita Hradec Králové
doc. Ing. David Tuček, Ph.D. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. RNDr. Lenka Komárková, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Petr Marek, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Západočeská univerzita v Plzni 
doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný Západočeská univerzita v Plzni 
Dr. rer. soc. oec. Ing. Martin Dvořák, MBA Zambelli - technik, spol s r. o.