Vedení

 

Děkan fakulty
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. 387 772 800
Proděkanka pro pedagogickou činnost
RNDr. Renata Klufová, Ph.D. klufova@ef.jcu.cz 387 772 707
Proděkan pro vědu a výzkum
PhDr. Miloslav Lapka, CSc. 387 772 760
Proděkan pro zahraniční vztahy
PhDr. Marek Šulista, Ph.D. 387 772 466
Proděkan pro rozvoj
Ing. Radek Toušek, Ph.D. tousek@ef.jcu.cz 387 772 476
Tajemník fakulty
Ing. Bc. Marek Medve 387 772 420