Kontakt

RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D. - proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy
Budova A, č. dv. 216 zuli@ef.jcu.cz +420 389 032 455
Bc. Simona Pazderová  - referentka
Budova A, č. dv.028V +420 389 032 717
Ing. Jana Žlábková, Ph.D.  - referentka
Budova A, č. dv.014M +420 389 032 709