Projektové oddělení

Posláním projektového oddělení  je participace na zajišťování strategických úkolů EF JU v oblasti projektů a podpora činnosti proděkanky pro rozvoj.

 

Strategickým záměrem vedení fakulty je vytvořit pracoviště, které bude poskytovat konzultace a pomoc pracovníkům při získávání a administraci rozvojových projektů. Dále se bude podílet na koncepci celé fakulty, aktivním vyhledávání příležitostí pro její optimální rozvoj.

 

Oddělení úzce spolupracuje s pracovníky vědy a výzkumu a zahraničního oddělení s cílem maximálního využití informací a kapacit pracovníků.

 

 

Projektové oddělení zajišťuje:

  • Přípravu podkladů pro aktuální programovací období, spolupráce s projektovým oddělením JU.
  • Vyhledávání a evidence projektových výzev.
  • Pomoc při sestavování projektů v souladu se záměry fakulty.
  • Preference spolupráce mezi pracovišti EF JU.
  • Spolupráci s vybranými podniky a neziskovými organizacemi na přípravě společných projektů.
  • Zvýšení povědomí o naší fakultě.